Feiten en context

Het aanvullend gemeentelijk verkeersreglement van de gemeente Tielt-Winge, is een laatste keer op de gemeenteraad aangepast en gecoördineerd bij gemeenteraadsbeslissing van 20 juni 2019. Er is getracht om een grondige analyse te maken van de huidige toestand, en te streven naar een nieuw en coherent reglement, startend van een aantal uitgangspunten.

 

Juridische gronden

         Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

         De nieuwe gemeentewet en de toepasselijke bepalingen van het decreet lokaal bestuur Het koninklijk besluit van 16 maart 1968 met als naam ‘de politie over het wegverkeer’

         Het decreet van 16 mei 2008 over de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens

         Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

         Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald zoals o.a. op 29 januari 2014 gewijzigd Het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg

         Het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;

         Het aanvullend gemeentelijk verkeersreglement van de gemeente Tielt-Winge van 20 juni 2019, zoals gewijzigd op 18 maart 2021

 

Adviezen

Advies van de politiezone van 22/2/2021

 

Argumentatie

Bij het herwerken van het aanvullend gemeentelijk politiereglement, werd er vertrokken van een aantal principiële uitgangspunten:

         consistente snelheidsbeperkingen in plaats van het huidige steeds wisselend snelheidsregime

         een aantal van deze snelheidsbeperkingen zijn een tijdelijke situatie in afwachting van de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur, waarna de snelheidsbeperking van 50 naar 70 km/u zal opgetrokken worden (bv Statiestraat, Haldertstraat)

         het teruggeven van de ruilverkavelingswegen aan de bewoners en de typische gebruikers, met name: landbouwers, fietsers, voetgangers, ruiters. Wegen die aansluiten op de gemeentegrens zijn nog niet vervat in dit reglement, omdat een verder overleg met de buurgemeenten hier wenselijk is, en getuigen van goed bestuur

         afschaffing van de voorrang aan rechts in het gehele dorp

         veiliger maken van schoolomgevingen door inrichting permanente zone 30, gecombineerd met permanente typerende straatmarkering. De zone rondom de scholen in SJW worden later aangepakt op basis van een externe studie

         verkeerspoorten worden weggenomen wanneer wegeniswerken in de straat of aan fietspaden worden uitgevoerd.

 

Deze aanpassingen zijn vrij ruim en ingrijpend. Het is dan ook onmogelijk om de aanpassingen apart op te lijsten. Er is ook getracht om de lay-out leesbaarder en overzichtelijker te maken.

 

Gezien de ingrijpende aanpassingen, en nieuwe maatregelen, zal er een uitgebreide communicatie gevoerd worden, om de burger tijdig te informeren. Deze zal minstens gebeuren via het infoblad en de digitale kanalen.

 

Financiële gevolgen

Aanschaf nieuwe borden, bijkomende belijningen en markeringen, verder te onderzoeken

 

Bijlagen

        Politiereglement 20 juni 2019

        Tekst met aanpassingen 2021

        Advies politiezone

 

Besluit:

12 stemmen voor: Rudi Beeken, Raf Alaerts, Gunther Clinckx, Jan Loddewykx, Germaine Willems, Gert Van denstorme, Manuela Vervoort, Tamara Vande Reyde, Kris Cornelissen, Gerry Caluwaerts, Annelore Wuyts en Agnes Van de Gaer.
6 stemmen tegen: Tom Werner, Marthe Caeyers, Frederik Vranken, Marleen De Vry, Yvette Duerinckx en Rudi Meeus.
Artikel 1

Het geïntegreerde  aanvullend gemeentelijk reglement op de politie van het wegverkeer (coördinatie per 17 juni 2021) wordt door de gemeenteraad vastgesteld en luidt als volgt:

 

HOOFDSTUK 1: VERBODEN EN BEPERKT VERKEER

 

Paragraaf 1 - A  : Verboden richting voor iedere bestuurder op volgende wegen

Bergstraat

Vanaf huisnummer 26 in de richting van de Onze-Lieve-Vrouwkerk

 

 

Deze maatregelen zullen ter kennis gebracht worden door de verkeersborden C1 en F19

 

Paragraaf 1 – B : Verboden richting voor iedere bestuurder met uitzondering van fietsers, speedpedelecs en bromfietsers klasse A op volgende wegen

Bergstraat

* Vanaf huisnummer 2 in de richting van Onze-Lieve-Vrouwkerk

* Vanaf de Onze-Lieve-Vrouwkerk in de richting van huisnummer 13

Domein ‘t Solveld

Op de weg tussen de sporthal (hoofdingang) en de berm (verkeer is verboden in de richting van de Dorpsstraat).

Halensebaan

Vanaf het kruispunt met de Glabbeeksesteenweg richting kruispunt Leuvensesteenweg (N2), en dit tot aan de uitrit van Merckx Machines (verkeer is verboden in de richting van de Leuvensesteenweg (N2)).

Heuvelspanzeel

Vanaf het kruispunt met de Leigrachtstraat tot aan het kruispunt met de Solveldstraat (verkeer is verboden in de richting van de Leigrachtstraat).

Leigrachtstraat

Vanaf het kruispunt met de Ralisweg tot aan het kruispunt met Heuvelspanzeel (verkeer is verboden in de richting van de Ralisweg).

Reststraat

Het zijstukje vanaf huisnummer 6 tot aan huisnummer 30 (verkeer is verboden in de richting van de Dorpsstraat).

Sint-Barbarastraat

Vanaf de Sint-Annastraat in de richting van het Bergplein.

Solveldstraat

Op de weg tussen de uitrit van het kerkhof en de Tieltse Mottestraat (verkeer is verboden in de richting van de sporthal).

Tieltse Mottestraat

Vanaf het kruispunt met de Solveldstraat tot aan het kruispunt met de Leigrachtstraat (verkeer is verboden in de richting van de Solveldstraat).

Vijverkensweg

Vanaf het kruispunt met de Solveldstraat tot aan het kruispunt met de Leigrachtstraat (verkeer is verboden in de richting van de Solveldstraat).

 

Deze maatregelen zullen ter kennis gebracht worden door de verkeersborden C1 en F19, aangevuld met onderbord M12

 

Paragraaf 1 – C : Verboden parking op en af te rijden langs plaatsen hierna vernoemd

Parking Statie in Meensel-Kiezegem

* Verboden op te rijden langs de kant van de Statiestraat richting Tielt

* Verboden af te rijden langs de kant van de Wersbeekstraat

Parking ’t Jongensschool

* Verboden op te rijden langs de kant van de Blerebergstraat

* Verboden af te rijden langs de kant van de Rillaarseweg

  

Deze maatregelen zullen ter kennis gebracht worden door het verkeersbord C1

 

Paragraaf 1 – D : Verboden parking op en af te rijden langs plaatsen hierna  vernoemd uitgezonderd  fietsers, speedpedelecs en bromfietsers klasse A

Parking gemeentehuis

* Verboden op te rijden langs de kant van de Kruisstraat

* Verboden af te rijden langs de kant van de Kruisstraat

 

Deze maatregelen zullen ter kennis gebracht worden door het verkeersbord C3 aangevuld met onderbord M12

 

Paragraaf 2 - A : Verboden toegang uitgezonderd voor plaatselijk verkeer, fietsers, speedpedelecs en bromfietsers klasse A

Stekstraat

Van Dorpsstraat tot Rillaarseweg in beide richtingen

Walenbosstraat

Van Sint-Annastraat

 

Deze maatregelen zullen ter kennis gebracht worden door de verkeersborden C3 aangevuld met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” aangevuld met onderbord M12

 

Paragraaf 2 – B : Verboden toegang voor gemotoriseerd doorgaand verkeer uitgezonderd landbouwvoertuigen, fietsers, speedpedelecs en bromfietsers klasse A

Alsbergweg

Volledige straat

Baenvoetweg

Volledige straat

Bleukenweg

Volledige straat

Bosveldweg

Volledige straat

Bremberg

Volledige straat

Bronstraat

Volledige straat

Dellestraat

Volledige straat

Gebrandestraat

Volledige straat

Gempstraat

Stuk naar nr. 53 en 55

Goethuysweg

Volledige straat

Groenstraat

Volledige straat

Hazelaarstraat

Volledige straat, ook deel van Statiestraat tot gemeentegrens met Bekkevoort

Heidebergstraat

Volledige straat

Heikenstraat

Volledige straat

Hellekens

Volledige straat

Hoekstraat

Volledige straat

Kapellekensweg

Zijstraatje van de Kapellekensweg

Kastanjeweg

Volledige straat

Kautermansweg

Volledige straat

Keelstraat

Deel tussen Statiestraat en gemeentegrens met Bekkevoort

Keulestraat

Zijstraatje tussen Keulestraat en Postweg

Kiekenbosstraat

Volledige straat

Kleerbeekstraat

Volledige straat

Manhofweg

Volledige straat

Meenselbaan

Volledige straat

Molenweg

Volledige straat

Motbroekstraat

Tussen Oude Leuvensebaan en Wingerstraat

Neringestraat

Volledige straat

Optielt

Tussen Keulestraat en Alsbergweg

Ossebergstraat

Volledige straat

Oude Diestsebaan

Volledige straat

Oude Leuvensebaan

Volledige straat

Oudepastoriestraat

Volledige straat

Oude Route

Volledige straat

Pad 73 Tielt (“Molenweg”)

Volledige straat

Pastoor Jozef van Slagmolenveld

Volledige straat

Patrijkstraat

Volledige straat

Postweg

Volledige straat

Rijsbergstraat

Volledige straat

Sint-Donatusweg

Volledige straat

Sluiweg

Volledige straat

Solleweg

Tussen nr. 4 en Wijngaardstraat

Tombergstraat

Volledige straat

Tramstraat

Volledige straat

Veldwachterstraat

Volledige straat

Vlaaistraat

Volledige straat

Vlooibergstraat

Volledige straat

Walebroekstraat

Volledige straat

Waterhofstraat

Volledige straat

Woubeekstraat

Volledige straat

Zilverbergstraat

Volledige straat

    

Deze maatregelen zullen ter kennis gebracht worden door de verkeersborden F99C en F101C

 

Paragraaf 2 – C : Verboden toegang voor gemotoriseerd doorgaand verkeer boven de 3,5 ton uitgezonderd landbouwvoertuigen

Bensbergstraat

In beide richtingen

Luttelkolen

In beide richtingen

Tiensesteenweg

Vanaf het kruispunt met het Gouden Kruispunt tot aan het kruispunt met de Leuvensesteenweg in beide richtingen

 

Deze maatregelen zullen ter kennis gebracht worden door het verkeersbord C21 en een onderbord ‘uitgezonderd landbouwvoertuigen’

 

Paragraaf 2 - D : Verboden toegang uitgezonderd voor dienstvoertuigen en fietsers, speedpedelecs en bromfietsers klasse A

Zonnedrieslaan

* Vanaf het kruispunt met de Sint-Annastraat

* Vanaf het kruispunt met de Bergstraat

 

Deze maatregelen zullen ter kennis gebracht worden door het verkeersbord F103 met vermelding ‘dienstvoertuigen, fietsers, speedpedelecs en bromfietsers klasse A toegelaten behalve tijdens volgende uren:

- Maandag t.e.m. vrijdag: 8u15 – 8u45

- Woensdag: 11u35 – 11u50

- Maandag, dinsdag en donderdag: 15u45 – 16u00

- Vrijdag: 15u00 – 15u15

 

Paragraaf 3 – A : Verboden af te slaan naar links

Bergstraat

Aan huisnummer 26 voor bestuurders die komen uit de richting van het parkeerplein (Bord D3 aan nr. 33)

 

Deze maatregelen zullen ter kennis gebracht worden zoals hierboven aangegeven met de verkeersborden D1 en D3

 

Paragraaf 3 – B : Verboden af te slaan naar links uitgezonderd fietsers, speedpedelecs en bromfietsers klasse A

Bergstraat

* Aan huisnummer 2 voor bestuurders die komen uit de richting van het parkeerplein (bord D1 aan nr. 22)

* Aan huisnummer 14 voor bestuurders die komen uit de richting van het parkeerplein (bord D1 aan nr. 11)

Glabbeeksesteenweg

Ter hoogte van het kruispunt met de Halensebaan voor bestuurders die komen uit de richting van de Kiezegemstraat (bord C31)

Heergrachtweg

Ter hoogte van het kruispunt met de Tieltse Mottestraat (bord C31)

Leigrachtstraat

* Ter hoogte van het kruispunt met de Vijverkensweg voor bestuurders die komen uit de richting van de Rillaarseweg (bord C31)

* Ter hoogte van de Tieltse Mottestraat voor bestuurders die komen uit de richting van de Rillaarseweg (bord C31)

Reststraat

Aan huisnummer 30 voor bestuurders die komen uit de richting van de Beurtstraat (bord D3 aan nr. 6)

Sint-Annastraat

Ter hoogte van het kruispunt met de Sint-Barbarastraat voor bestuurders die komen uit de richting van de Walenbosstraat (bord C31)

Solveldstraat

Ter hoogte van het kruispunt met de Heuvelspanzeel voor bestuurders die komen uit de richting van de Ralisweg (bord C31)

 

Deze maatregelen zullen ter kennis gebracht worden zoals hierboven aangegeven met de verkeersborden D1 en D3 of C31 aangevuld met onderbord M12

 

Paragraaf 3 – C : Verboden af te slaan naar rechts uitgezonderd fietsers, speedpedelecs en bromfietsers klasse A

Bergstraat

* Aan huisnummer 2 voor bestuurders die komen uit de richting van de Rillaarseweg (Bord D1 voor nr. 2)

* Aan huisnummer 26 voor bestuurders die komen uit de richting van de Rillaarseweg (Bord D3 aan nr. 29)

Glabbeeksesteenweg

Ter hoogte van het kruispunt met de Halensebaan voor bestuurders die komen uit de richting van de Leuvensesteenweg (N2) (bord C31)

Leigrachtstraat

* Ter hoogte van het kruispunt met de Vijverkensweg voor bestuurders die komen uit de richting van de Ralisweg (bord C31)

* Ter hoogte van de Tieltse Mottestraat voor bestuurders die komen uit de richting van de Ralisweg (bord C31)

Sint-Annastraat

Ter hoogte van het kruispunt met de Sint-Barbarastraat voor bestuurders die komen uit de richting van de Rillaarseweg (bord C31)

     

Deze maatregelen zullen ter kennis gebracht worden zoals hierboven aangegeven met de verkeersborden D1 en D3 of C31 aangevuld met onderbord M12

Paragraaf 3 – D : Hindernis plaatsen in de vorm van plooibakens of amsterdammertjes met bedoeling er alle verkeer, uitgezonderd voetgangers, fietsers, speedpedelecs en bromfietsers klasse A doorgang te verbieden

Demanstraetje

Ter hoogte van huisnummer 21 (Leuvensesteenweg 21)

Ossebergstraat

* Ter hoogte van het kruispunt met de Beurtstraat wordt de hindernis aangekondigd met volgende borden (Bord F45B)

* Ter hoogte van het kruispunt met de Heuvelstraat wordt de hindernis aangekondigd met volgende borden (Bord F45B)

Plaatsing Amsterdammertjes zelf: Ter hoogte van de perceelsgrens van woning Ossebergstraat 22 en het perceel  ten noorden hiervan

Ralisweg

* Ter hoogte van het kruispunt met de Kruisstraat wordt de hindernis aangekondigd met volgende borden (Bord F45B)

* Ter hoogte van het kruispunt met de Dorpsstraat wordt de hindernis aangekondigd met volgende borden (Bord F45B)

Plaatsing Amsterdammertjes zelf: net ten noorden van huisnummer 8

Solveldstraat

* Ter hoogte van het kruispunt met de Tieltse Mottestraat wordt de hindernis aangekondigd met volgende borden (Bord F45B)

* Ter hoogte van het kruispunt met de Rillaarseweg wordt de hindernis aangekondigd met volgende borden (Bord F45B)

Plaatsing Amsterdammertjes zelf: Ter hoogte van de perceelsgrens van woning Solveldstraat nummer 20 en het perceel  ten oosten hiervan ten oosten van de trage weg

  

Deze maatregelen zullen ter kennis gebracht worden zoals hierboven aangegeven met de verkeersborden C1, C3, F45b

 

 

HOOFDSTUK  2: VERPLICHT VERKEER

 

Paragraaf 4 : Verplichte rijrichting wordt ingevoerd op volgende wegen

Haldertstraat

* Ter hoogte van huisnummer 16

* Ter hoogte van huisnummer 23

Kraasbeekstraat

Ter hoogte van het kruispunt met de Halensebaan

Perklaan

* Komende van de Glabbeeksesteenweg

* In de richting van de Glabbeeksesteenweg

* Ter hoogte van het middeneiland

Rillaarseweg

* Ter hoogte van huisnummer 56A

* Ter hoogte van het kruispunt met de Dorpsstraat

Reststraat

* Ter hoogte van de verkeersremmer

* Ter hoogte van het kruispunt met de Voortstraat en de Beurtstraat

Tiensesteenweg

Ter hoogte van het middeneiland

 

    Deze maatregelen zullen ter kennis gebracht worden door het verkeersbord D1

 

Paragraaf 5 : Verplicht fietspad wordt ingericht op de volgende wegen

Attenrodestraat

Aan weerszijden van de rijbaan vanaf het kruispunt met de Binkomstraat tot de gemeentegrens met Glabbeek

Geldig voor iedere fietser rechts gezien in zijn rijrichting

Binkomstraat

Aan weerszijden van de rijbaan vanaf de Wersbeekstraat tot aan de gemeentegrens met Lubbeek

Geldig voor iedere fietser rechts gezien in zijn rijrichting

Blerebergstraat

Aan weerszijden van de rijbaan vanaf de Rillaarseweg tot aan het kruispunt met de Leuvensesteenweg (N2)

Geldig voor iedere fietser rechts gezien in zijn rijrichting

Dorpsstraat

* Aan weerszijden van de rijbaan vanaf het kruispunt met de Rillaarseweg tot aan Dorpsstraat 154

Geldig voor iedere fietser rechts gezien in zijn rijrichting

* Rechts van de rijbaan in de richting van de Carpool (Miskruisstraat) vanaf huisnummer 154 tot het kruispunt met de Zavelstraat

Geldig voor iedere fietser in de richting van de Miskruisstraat rechts in zijn rijrichting

Glabbeeksesteenweg

* Aan weerszijden van de rijbaan van aan het kruispunt met de Perklaan tot aan het kruispunt met de Kiezegemstraat

Geldig voor iedere fietser rechts gezien in zijn rijrichting

* Vanaf het kruispunt met de Meenselbaan rechts van de rijbaan in de richting van Kiezegem tot aan de verkeerspoort van Kiezegem

Geldig voor iedere fietser in de richting van Kiezegem rechts in zijn rijrichting

* Aan weerszijden van de rijbaan vanaf de verkeerspoort in Kiezegem tot aan het kruispunt met de Kerkstraat

Geldig voor iedere fietser rechts gezien in zijn rijrichting

Haldertstraat

* Aan weerszijden van de rijbaan vanaf huisnummer 22 tot huisnummer 95

Geldig voor iedere fietser rechts gezien in zijn  rijrichting

* Rechts van de rijbaan in de richting van Houwaart Centrum vanaf huisnummer 293 tot aan het huisnummer 95

Geldig voor iedere fietser in de richting van Houwaart Centrum rechts in zijn rijrichting

Halensebaan

Aan weerszijden van de rijbaan van aan het kruispunt met de Steenheuvelstraat tot aan de gemeentegrens met Bekkevoort

Geldig voor iedere fietser rechts gezien in zijn rijrichting

Heibosstraat

Aan weerszijden van de rijbaan vanaf het kruispunt met de Wersbeekstraat tot de gemeentegrens met Glabbeek

Geldig voor iedere fietser rechts gezien in zijn rijrichting

Heikant

Aan weerszijden van de rijbaan vanaf het kruispunt met de Haldertstraat tot aan de gemeentegrens met Holsbeek

Geldig voor iedere fietser rechts gezien in zijn rijrichting

Heuvelstraat

Aan weerszijden van de rijbaan vanaf het kruispunt met de Kruisstraat tot aan het kruispunt met de Horenweg

Geldig voor iedere fietser rechts gezien in zijn rijrichting

Kapellekensweg

* Aan weerszijden van de rijbaan vanaf het kruispunt met de Binkomstraat tot voorbij de verkeerspoort Ontmoetingscentrum (richting Kiezegem)

Geldig voor iedere fietser rechts gezien in zijn rijrichting

* Aan weerzijden van de rijbaan vanaf de verkeerspoort (Kiezegem) tot aan het kruispunt met de Kerkstraat

Geldig voor iedere fietser rechts gezien in zijn rijrichting

Kasteeldreef

Aan weerszijden van de rijbaan van aan het kruispunt met de Aarschotsesteenweg (N223) tot aan de gemeentegrens met Holsbeek

Geldig voor iedere fietser rechts gezien in zijn rijrichting

Kerkstraat

Rechts van de rijbaan in de richting van de Binkomstraat vanaf het kruispunt met de Kapellekensweg tot aan huisnummer 16

Geldig voor iedere fietser rechts gezien in zijn rijrichting

Kriebekestraat

Aan weerszijden van de rijbaan vanaf het kruispunt met de Haldertstraat tot aan het kruispunt met de Roeselberg

Geldig voor iedere fietser rechts gezien in zijn rijrichting

Motbroekstraat

Aan weerszijden van de rijbaan vanaf de Roeselberg tot aan het kruispunt met de Wingerstraat

Geldig voor iedere fietser rechts gezien in zijn rijrichting

Reststraat

Aan weerszijden van de rijbaan vanaf het kruispunt met de Voortstraat tot aan het kruispunt met de Dorpsstraat

Geldig voor iedere fietser rechts gezien in zijn rijrichting

Rillaarseweg

Aan weerszijden van de rijbaan vanaf de Bergstraat tot aan de gemeentegrens met Aarschot

Geldig voor iedere fietser rechts gezien in zijn rijrichting

Roeselberg

Aan weerszijden van de rijbaan vanaf het kruispunt met de Aarschotsesteenweg (N223) tot aan de Motbroekstraat

Geldig voor iedere fietser rechts gezien in zijn rijrichting

Schoonderbeukenseweg

Aan weerszijden van de rijbaan vanaf het kruispunt met de Zavelstraat tot het kruispunt met   de Miskruisstraat

Geldig voor iedere fietser rechts gezien in zijn rijrichting

Statiestraat

* Links van de rijbaan in de richting van de Wersbeekstraat vanaf het kruispunt met de Driesstraat tot aan het kruispunt met de Wersbeekstraat

Dit fietspad geldt voor beide richtingen over de ganse lengte

* Aan weerszijden van de rijbaan vanaf het kruispunt met de N2 tot aan het kruispunt met de Driesstraat

Geldig voor iedere fietser rechts gezien in zijn rijrichting

Tiensesteenweg

Rechts van de rijbaan in de richting van Lubbeek van aan het kruispunt met de Leuvensesteenweg (N2) tot aan het kruispunt met  het Gouden Kruispunt  (N223)

Dit fietspad geldt voor beide richtingen voor de ganse straat

Voortstraat

Aan weerszijden van de rijbaan vanaf het kruispunt met de Reststraat tot aan het kruispunt met de Heuvelstraat

Geldig voor iedere fietser rechts gezien in zijn rijrichting

Wersbeekstraat

Aan weerszijden van de rijbaan vanaf de Binkomstraat tot aan de gemeentegrens met Bekkevoort

Geldig voor iedere fietser rechts gezien in zijn rijrichting

Wingerstraat

Aan weerszijden van de rijbaan van aan kruispunt met de Leuvensesteenweg (N2) tot aan kruispunt met Motbroekstraat

Geldig voor iedere fietser rechts gezien in zijn rijrichting

      

Deze maatregelen zullen  ter kennis gebracht worden door het verkeersbord D7

 

Paragraaf 5 BIS : een fietssuggestiestrook wordt ingericht op de volgende wegen

Heuvelstraat

Aan weerszijden van de rijbaan vanaf het kruispunt met de Blerebergstraat tot en met het kruispunt met de Kruisstraat

Geldig voor iedere fietser rechts gezien in zijn rijrichting.

Kruisstraat

Aan weerszijden van de rijbaan vanaf het kruispunt met de Blerebergstraat tot en met het kruispunt met de Heuvelstraat

Geldig voor iedere fietser rechts gezien in zijn rijrichting.

Ralisweg

Aan weerszijden van de rijbaan vanaf het kruispunt met de Dorpsstraat tot en met het kruispunt met de Solveldstraat

Geldig voor iedere fietser rechts gezien in zijn rijrichting.

Rillaarseweg

Aan weerszijden van de rijbaan vanaf het kruispunt met de Blerebergstraat tot en met het kruispunt met de Bergstraat

Geldig voor iedere fietser rechts gezien in zijn rijrichting.

 

Deze maatregelen zullen ter kennis gebracht worden door okerkleurige fietssuggestiestroken op de rijweg

 

 

HOOFDSTUK 3: VOORRANGSREGIME

 

Paragraaf 6 :

Alsbergweg (B15)

Tussen Bleukenweg en Oude Leuvensebaan ten opzichte van:

Optielt (B1)

 

 

Attenrodestraat (B15)

Tussen Binkomstraat en gemeentegrens met Glabbeek ten opzichte van:

Attenrodestraat naar nr. 61 en 63 (B1)

 

 

Begijnenbosweg (B15)

Tussen Rillaarseweg huisnummer 2 en 174 ten opzichte van:

Donkstraat (B1)

 

Bergstraat (B15 + type VIII)

Tussen Rillaarseweg aan Bergstraat nr. 2 en Rillaarseweg aan Bergstraat nr. 46 ten opzichte van:

* Bergstraat naar nr. 1-14 (B1)

* Bergstraat naar nr. 26 en 11 (B1)

* Bergstraat vanaf de parking richting de kerk (B1)

* Bergstraat naar nr. 39-41 (B1)

* Boterstraat (B1)

* Sint-Barbarastraat (B1) 

 

Bergweideweg (B15)

Tussen Wijngaardstraat en gemeentegrens met Holsbeek ten opzichte van:

Kriesberg (B1)

 

Berkendreef (B15)

Tussen Haksbergstraat en Berkendreef nr. 14 ten opzichte van:

Berkendreef naar nr. 42 (B1)

Tussen Berkendreef nr. 14 en Schoonderbeukenseweg ten opzichte van:

* Berkendreef tussen Haksbergstraat en Berkendreef nr. 14 (B1)

* Berkendreef tussen Boekhoutstraat en Berkendreef nr. 14 (B1)

*     Berkendreef naar nr. 23-35 (B1)

 

Beurtstraat (B15 + type VIII)

Tussen Zavelstraat en Voortstraat ten opzichte van:

* Beurtstraat naar nr. 121-123    (B1)

* Ossebergstraat naar nr. 44-48  (B1)

* Ossebergstraat naar nr. 1-22    (B1)

* Dennenweg   (B1)

* Beurtstraat naar nr. 5 (B1)

* Zavelstraat     (B1)

 

 

Binkomstraat (B15)

Tussen Wersbeekstraat en gemeentegrens met Lubbeek ten opzichte van:

* Kapellekensweg     (B1)

* Binkomstraat nr. 26-30     (B1)

* Binkomstraat nr. 42-54   (B1)

* Kerkstraat           (B5 + B7)

* Nijselrodestraat (B1)

* Landbouwweg voor woning nr. 65   (B1)

* Binkomstraat nr. 55-57   (B1)

* Attenrodestraat (B1)

 

Blerebergstraat (B15)

Tussen Rillaarseweg en Leuvensesteenweg (N2) ten opzichte van:

* Postweg       (B1)

* Keulestraat  (B5 + B7)

* Optielt          (B5 + B7)

* Oude Leuvensebaan (B1)

* Koninginblok 1           (B1)

* Koninginblok 2           (B1)

* Blerebergstraat nr. 143-147 (B1)

* Blerebergstraat nr. 105-115 (B1)

* Oudepastoriestraat   (B5 + B7)

* Heuvelstraat (B5 + B7)

* Kruisstraat     (B5 + B7)

 

Bleukenweg (B15)

Vanaf Keulestraat 56 tot aan Bleukenweg 29 ten opzichte van:

 

 

 

Bleukenweg tussen Bleukenweg en Postweg (B1)

Bleukenweg tussen Bleukenweg en Optielt/Alsbergstraat (B1)

Bleukenweg eigen zijstraatje  (B1)

Bleukenweg eigen zijstraatje (B1) 

 

Boekhoutstraat (B15)

Tussen Dorpsstraat en Rillaarseweg ten opzichte van:

* Lindestraat aan nr. 26 (B1)

* Lindestraat (B1)

* Berkendreef (B1)

* Hazenpad aan nr. 21 (B1)

* Hazenpad aan nr. 14 (B1)

* Haksbergstraat (B1)

 

Boterstraat (B15)

Tussen Rillaarseweg en Bergstraat ten opzichte van:

* Sint-Annastraat (B1)

* Zijstraatje Boterstraat (B1)

 

Boterveldstraat (B15)

Tussen Reigersweide en Tweevijverstraat ten opzichte van:

* Boterveldstraat naar nr. 2 en 4 (B1)

* Kareelweg (B1)

 

Bremberg (B15)

Tussen Halensebaan en Bronstraat ten opzichte van:

Bremberg naar nr. 2 en 4    (B1)

 

 

Bronstraat (B15)

Tussen Glabbeeksesteenweg en Tolmerenbergweg ten opzichte van:

* Bremberg (B1)

* Walebroekstraat (B1)

* Berkendreef naar nr. 41-43 (B1)

* Berkendreef naar nr. 26-30 (B1)

Tussen Berkendreef nr. 14 en Boekhoutstraat ten opzichte van:

* Berkendreef naar nr. 1 en 3 (B1)

* Berkendreef naar nr. 2 (B1)

  

Dennenweg (B15)

Tussen Dorpsstraat en Beurtstraat ten opzichte van:

Dennenweg naar nr. 6-8-19 (B1)

 

Dorpsstraat (B15)

Tussen Rillaarseweg en Zavelstraat ten opzichte van:

* Rillaarseweg (B1)

* Ralisweg (B1)

* Oude Route (B1)

* Dorpsstraat nr. 68-76 (B1)

* Reststraat (B5 + B7)

* Boekhoutstraat (B5 + B7)

* Lindestraat (B1)

* Stekstraat (B1)

* Landbouwweg rechts van Dorpsstraat richting E314 (B1)

* Dennenweg (B1)

* Zavelstraat (B1)

* Buiblokstraat (B1)

 

Driespad (B15)

Tussen Reigersweide en grens met Lubbeek ten opzichte van:

* Driespad naar nr. 7 en 9 (B1)

* Driespad naar nr. 2 en 4 (B1)

 

Gempstraat (B15)

Tussen Gempstraat nr. 2 en 52 ten opzichte van:

* Doelstraat (B1)

* Gempstraat naar nr. 50-55 (B1)

 

 

Glabbeeksesteenweg (B15)

Tussen Leuvensesteenweg (N2) en Kerkstraat ten opzichte van:

* Perklaan (B1)

* Bronstraat (B1)

* Kiezegemstraat (B1)

* Peerdsweidestraat (B1)

* Meenselbaan (B1)

* Walebroekstraat (B1)

* Tieltsestraat (B1)

* Halensebaan (B5 + B7)

 

Goethuysweg (B15)

Tussen Oude Leuvensebaan en Goethuysweg nr. 7 ten opzichte van:

Goethuysweg naar nr. 1 B1

 

 

Groenweg en verlengde Miskruisstraat (B15)

Tussen Schoonderbeukenseweg en gemeentegrens met Scherpenheuvel-Zichem ten opzichte van:

Miskruisstraat B1

 

 

Haksbergstraat (B15)

Tussen Boekhoutstraat en haar eigen zijstraatje naar nr. 53 ten opzichte van:

* Haksbergstraat naar nr. 4-18 (B1)

* Haksbergstraat naar nr. 31 en 33 (B1)

* Haksbergstraat naar nr. 47-53 (B1)

* Haksbergstraat naar nr. 2 (B1)

* Haksbergstraat naar nr. 21 en 23 (B1)

* Donkstraat (B1)

Tussen Haksberstraat nr. 4 en 18 ten opzichte van:

Haksbergstraat naar nr. 6 en 18 (B1)

 

 

Haldertstraat (B15)

Tussen Kriebekestraat en Rillaarseweg ten opzichte van: 

* Neringestraat (B1)

* Weg naast nr. 146 (B1)

* Sluiweg (B1)

* Weg naar nr. 297-307 (B1)

* Weg naast nr. 295 (B1)

* Tienbundersweg (B1)

* Solleweg (B1)

* Weg naast nr. 241 (B1)

* Weg naar nr. 223-227 (B1)

* Weg naar nr. 215 (B1)

* Weg naar nr. 189-191 (B1)

* Weg naar nr. 159 (B1)

* Weg naar nr. 97 (B1)

* Houwaartsebergweg (B1)

* Molenweg (B1

Tussen Haldertstraat nr. 295 en 307 ten opzichte van:

Haldertstraat naar nr. 299-301 (B1)

 

 

Halensebaan (B15)

Tussen Leuvensesteenweg (N2) en Statiestraat ten opzichte van: 

* Perklaan (B1)

* Steenheuvelstraat (B1)

* Hoekstraat      (B1)

* Bremberg (B1)

* Manhofweg (B1)

* Tolmerenbergweg (B1)

* Kraasbeekstraat (B1)

* Woubeekstraat (B1)

* Zijstraatje Halensebaan naar nr. 72 en 86 (B1)

 

Hazelaarstraat (B15)

Tussen Statiestraat en Tolmerenbergweg ten opzichte van:

Woubeekstraat     (B1)

 

 

Hazenpad (B15)

Tussen Rillaarseweg en Boekhoutstraat ten opzichte van:

Hazenpad naar nr. 13-19 (B1)

 

 

Heibosstraat (B15)

Tussen Wersbeekstraat en gemeentegrens met Glabbeek ten opzichte van:

* Heibosstraat naar nr. 25 (B1)

* Heibosstraat naar nr. 46 en 48 (B1)

 

Heikant (B15)

Tussen Haldertstraat en gemeentegrens met Holsbeek ten opzichte van:

* Vinnestraat (B1)

* Weg naar nr. 29-32 (B1)

 

Heikenstraat (B15)

Tussen Motbroekstraat en Kleerbeekstraat ten opzichte van:

* Heikensstraat naar nr. 29-41 (B1)

* Kleerbeekstraat tussen Heikensstraat en Roeselberg (B1)

 

Hellekens (B15 + type VIII)

Tussen Heuvelstraat en Oudepastoriestraat ten opzichte van:

* Hellekens naar nr. 1-4 (B1)

* Hellekens naar nr. 6-16 (B1)

 

Heuvelstraat (B15

Tussen Kruisstraat en Horenweg ten opzichte van:

* Hellekens (B1)

* Boitsbergweg (B1)

* Broekstraat (B1)

* Stevensstraat (B1)

* Stenenhuisstraat (B1)

* Voortstraat (B5 + B7)

Tussen Blerebergstraat en Kruisstraat ten opzichte van:

Armand de Keyzerstraat B1

 

Tussen Horenweg en gemeentegrens met Bekkevoort ten opzichte van:

* Windmolenweg (B1)

* Rijsbergstraat  (B1)

* Ossebergstraat (B1)

* Tombergstraat (B1

 

Horenweg (B15)

Tussen Diestsesteenweg (N2) en Heuvelstraat ten opzichte van:

* Horenweg naar nr. 9-15 (B1)

* Horenweg naar nr. 8-12 (B1)

* Heuvelstraat vanaf nr. 191 richting Bekkevoort (“achterheuvel”) (B1

 

Houwaartsebergweg (B15)

Tussen Wijngaardstraat en Haldertstraat ten opzichte van:

* Houwaartsebergweg naar nr. 6-20 en 9-11 (B1)

* Houwaartsebergweg naar nr. 22 en 22a (B1)

* Houwaartsebergweg naar nr. 17-21 (B1)

 

Kapellekensweg (B15)

Tussen Kerkstraat en Binkomstraat ten opzichte van:

* Keelstraat (B1)

* Zijstraat naar nr. 4 en 6 (B1)

* Weg naar Spikdoornkapel (B1)

* Weg naar watertoren (B1)

 

Kastanjeweg (B15)

Tussen Oude Leuvensebaan en Leuvensesteenweg ten opzichte van:

* Kastanjeweg naar nr. 1 (B1)

* Kiekenbosstraat (B1)

 

Kasteeldreef (B15)

Tussen Aarschotsesteenweg en gemeentegrens met Holsbeek ten opzichte van:

* Kasteeldreef naar nr. 2 (B1)

* Kasteeldreef naar nr. 1 (B1)

* Kasteeldreef tegenover Kasteeldreef naar nr. 1 (B1)

 

Kerkstraat (B15)

Tussen Glabbeeksesteenweg en Binkomstraat ten opzichte van:

* Kapellekensweg (B5 + B7)

* Neckerspoelstraat (B1)

* Keelstraat (B1)

* Zijstraatje tegenover Kerkstraat 41 (B1)

 

Keulestraat (B15)

Tussen Blerebergstraat en Optielt ten opzichte van:

* Bleukenweg (B1)

* Dag- en Nachtstraat (B1)

* Keulestraat (zijstraatje tegenover Dag- en Nachtstraat) (B1)

* Keulestraat (zijstraatje ter hoogte van nr. 67) (B1)

Tussen Bleukenweg en Keulestraat nr. 25 ten opzichte van:

* Keulestraat naar. Nr. 14-21 (B1)

* Bleukenweg tussen Bleukenweg en Optielt (B1) 

Tussen Keulestraat nr. 20 en Keulestraat nr. 29 ten opzichte van:

* Keulestraat tussen Bleukenweg en Keulestraat nr. 25 (B1)

 

Kleerbeekstraat (B15)

Tussen Wingerstraat en Roeselberg ten opzichte van:

* Heikenstraat  (B1

* Kleerbeekstraat naar nr 37 (B1)

 

Kriebekestraat (B15)

Tussen Roeselberg en Haldertstraat ten opzichte van:

* Houwaartstraat (B1)

* Weg aan nr. 39 (B1)

* Weg aan nr. 37 (B1)

* Weg tussen nr. 19 en 5 (B1)

* Streekweg (B1)

* Haldertstraat  (B1)

 

Kruisstraat (B15)

Tussen Rillaarseweg en Heuvelstraat ten opzichte van:

* Ralisweg (B1)

* Heuvelstraat (B5 + B7)

 

Leigrachtstraat (B15)

Tussen Rillaarseweg en Ralisweg ten opzichte van:

* Tieltse Mottestraat (B1)

* Vijverkensweg (B1)

 

Lindestraat (B15)

Tussen Dorpsstraat en Boekhoutstraat ten opzichte van:

* Lindestraat naar nr. 6 (B1)

* Lindestraat naar nr. 7-9 en 14-16 (B1)

Tussen Boekhoutstraat nr. 26 en 40 ten opzichte van:

Lindestraat naar nr. 7-9 en 14-16 B1

 

 

Looikenstraat (B15)

Tussen Tiensesteenweg en Oude Tiensebaan ten opzichte van:

Oude Tiensebaan aan nr. 58     (B1)

 

 

Meenselbaan (B15)

Tussen Glabbeeksesteenweg en Neckerspoelstraat ten opzichte van:

Neckerspoelstraat     (B1)

 

Motbroekstraat (B15)

Tussen Wingerstraat en Roeselberg ten opzichte van:

* Weg naast nr. 67 (B1)

* Motbroekstraat naar nr. 36 (B1)

* Heikenstraat (B1)

* Weg tussen nr. 31-29 (B1)

* Weg tussen nr. 13-11 (B1)

* Weg tussen nr. 7 en 5 (B1)

* Houwaartstraat (B1)

Tussen Wingerstraat en Oude Leuvensebaan ten opzichte van: 

* Motbroekstraat naar nr. 99-105 (B1)

* Dellestraat (B1)

 

Neckerspoelstraat (B15)

Tussen Meenselbaan en Kerkstraat ten opzichte van:

Kwadepoort (B1)

 

 

Optielt (B15)

Tussen Blerebergstraat en Alsbergweg ten opzichte van:

* Dag- en Nachtstraat (B1)

* Optielt naar nr.3  (B1)

* Optielt naar nr. 11-17 (B1)

* Sint-Donatusweg (B1)

* Keulestraat (B1)

* Optielt naar nr. 77 en 79 (B1)

* Optielt naar nr. 83 en 85 (B1)

* Bleukenweg  (B1)

 

Ossebergstraat (B15)

Tussen Heuvelstraat en Ossebergstraat nr. 22 ten opzichte van:

* Ossebergstraat naar nr. 10-14 (B1)

* Ossebergstraat naar nr. 1 (B1)

* Ossebergstraat naar nr. 48 (B1)

 

Oude Aarschotsebaan (B15)

Tussen Aarschotsesteenweg en Gempstraat aan nr. 2 ten opzichte van:

* Bensbergstraat (B1)

* Gempstraat naar nr. 53 en 55 (B1)

Tussen Gempstraat nr. 2 en Leuvensesteenweg ten opzichte van:

* Oude Aarschotsebaan ter hoogte van Gempstraat nr. 2 (B1)

* Oude Aarschotsebaan naar nr. 14 (B1)

 

Oude Leuvensebaan (B15)

Tussen Blerebergstraat en Wingerstraat ten opzichte van:

* Bosveldweg (B1)

* Oude Leuvensebaan naar nr. 28 (B1)

* Kastanjeweg (B1)

* Sint-Donatusweg (B1)

* Goethuysweg (B1)

* Alsbergweg (B1)

* Motbroekstraat  (B1)

* Vlaaistraat (B1)

 

Oudepastoriestraat (B15 + type VIII)

Tussen Blerebergstraat en Hellekens ten opzichte van:

Hellekens  (B1)

 

Oude Tiensebaan (B15)

Tussen Leuvensesteenweg en Looikenstraat ten opzichte van:

* Reigersweide (B1)

* Wingeveld (zijstraatje aan nr. 1) (B1)

* Wingeveld (zijstraatje aan nr. 77) (B1)

* Wingeveld (zijstraatje aan nr. 58) (B1)

Tussen Looikenstraat en Driespad ten opzichte van:

Driespad  (B1)

 

 

Patrijkstraat (B15)

Tussen Oude Tiensebaan en Tiensesteenweg ten opzichte van:

Driespad     (B1)

 

 

Peerdsweidestraat (B15)

Tussen Glabbeeksesteenweg en Tiensesteenweg ten opzichte van:

Kolverendries     (B1)

 

 

Perklaan (B15)

Tussen Halensebaan en Glabbeeksesteenweg ten opzichte van:

Perklaan naar nr. 33-41     (B1)

 

 

Postweg (B15)

Tussen Blerebergstraat en Bleukenweg ten opzichte van:

* Postweg naar nr. 4 (B1)

* Keulestraat (B1)

 

Puttestraat (B15)

Tussen Leuvensesteenweg en Statiestraat ten opzichte van:

Kraasbeekstraat    (B1)

 

 

Ralisweg (B15)

Tussen Dorpsstraat en sporthal (hoofdingang) ten opzichte van: 

Solveldstraat   (B1)

 

 

Reigersweide (B15)

Tussen Oude Tiensebaan en gemeentegrens met Lubbeek ten opzichte van:

* Boterveldstraat (B1)

* Driespad (B1)

 

 

Reststraat (B15)

Tussen Beurtstraat en Dorpsstraat ten opzichte van:

* Reststraat naar nr. 86-100 (B1)

* Reststraat naar nr. 6-30 (B1)

* Reststraat tegenover nr. 58 (B1)

 

Rijsbergstraat (B15)

Tussen Heuvelstraat en Diestsesteenweg ten opzichte van:

Rijsbergstraat tot aan het kruispunt met de Horenweg 9-15   (B1)

 

Rillaarseweg (B15)

Tussen Dorpsstraat en Blerebergstraat ten opzichte van:

* Bergstraat (B1)

* Sint-Annastraat (B1)

* Solveldstraat (B1)

* Kruisstraat (B1)

Tussen Dorpsstraat en Haldertstraat ten opzichte van:

* Begijnenbosweg aan Rillaarseweg nr. 164 (B1)

* Begijnenbosweg aan Rillaarseweg nr. 176 (B1)

* Rillaarseweg naar nr. 142-154 (B1)

* Boekhoutstraat (B5 + B7)

* Rillaarseweg naar nr. 181 (B1)

* Hazenpad (B1)

* Boterstraat (B1)

* Stekstraat (B1)

* Haldertstraat (B5 + B7)

* Bergstraat aan nr. 2 (B1)

* Bergstraat aan nr. 46 (B1

 

Roeselberg (B15)

Tussen Motbroekstraat en Aarschotsesteenweg  (N223) ten opzichte van:

* Kleerbeekstraat (B1)

* Stokskesstraat (B1)

* Weg tussen nr. 33 en 31 (B1)

* Stokskesstraat aan nr. 12 (B1)

* Kriebekestraat  (B1)

 

Schoonderbeukenseweg (B15)

Tussen Zavelstraat en gemeentegrens met Scherpenheuvel-Zichem ten opzichte van:

* Groenweg nr. 1-3 (B1)

* Groenweg nr. 5-19 (B1)

* Berkendreef (B1)

* Zavelstraat  (B1)

 

Sint-Annastraat (B15)

Tussen Rillaarseweg en Boterstraat ten opzichte van:

* Waterhofstraat (B1)

* Walenbosstraat (B1)

* Sint-Annastraat naar nr. 48-55 (B1)

* Sint-Barbarastraat (B1)

* Sluiweg (B1)

* Sint-Annastraat naar nr. 69 (B1)

* Zonnedrieslaan (B1)

* Gebrandestraat  (B1)

 

Sint-Jorisveld (B15)

Tussen Sint-Jorisveld nr. 17 en 33 ten opzichte van:

* Sint-Jorisveld naar nr. 144-150 (B1)

* Sint-Jorisveld naar nr. 126-130 (B1)

* Sint-Jorisveld naar nr. 17-23 (B1)

* Sint-Jorisveld naar nr. 72-98 (B1)

* Sint-Jorisveld naar nr. 40-70 (B1)

* Sint-Jorisveld naar nr. 12-38 (B1)

 

Solleweg (B15 + type VIII)

Tussen Haldertstraat en Kaaskorf ten opzichte van:

* Tienbundersweg (B1)

* Solleweg naar nr. 2-4 (B1)

* Wijngaardstraat (B1)

* Kaaskorf II (B1)

 

 

Solveldstraat (B15)

Tussen Rillaarseweg en Ralisweg ten opzichte van:

Heuvelspanzeel    (B1)

 

 

Statiestraat (B15)

Tussen Leuvensesteenweg (N2) en Wersbeekstraat ten opzichte van:

* Puttestraat (B1)

* Statiestraat (kleine weg) (B1)

* Halensebaan (B5 + B7)

* Hazelaarstraat (B1)

* Zilverbergstraat (B1)

* Keelstraat richting Ontmoetingscentrum (B1)

 *Keelstraat rechts van de Statiestraat richting Bekkevoort (B1)

 *Landbouwweg 1 rechts van de Statiestraat richting Tielt (B1)

* Landbouwweg 2 rechts van de Statiestraat richting Tielt (B1)

* Landbouwweg 3 rechts van de Statiestraat richting Tielt (B1)

* Halensebaan richting Bekkevoort (B5 + B7)

* Driesstraat (B5 + B7)

 

Stokskesstraat (B15)

Tussen Roeselberg nr. 12 en 18 ten opzichte van:

Oude Aarschotsebaan     (B1)

 

 

Tieltse Mottestraat (B15)

Tussen Solveldstraat en Leigrachtstraat ten opzichte van:

Heergrachtweg    (B1)

 

 

Tieltsestraat (B15)

Tussen Tolmerenbergweg en Glabbeeksesteenweg ten opzichte van: 

Zilverbergstraat     (B1)

 

 

Tienbundersweg (B15)

Tussen Haldertstraat en Tienbundersweg nr. 23 ten opzichte van:

Tienbundersweg naar nr. 9-13    (B1)

 

 

Tiensesteenweg (B15)

Tussen Leuvensesteenweg (N2) en Gouden Kruispunt (N223) ten opzichte van:

* Looikenstraat (B1)

* Kiezegemstraat (B1)

* Sint-Jorisveld (B1)

* Zijstraatje Tiensesteenweg (B1)

 

Tolmerenbergweg (B15)

Tussen Halensebaan en Bronstraat ten opzichte van:

* Weydenboschweg (B1)

* Hazelaarstraat (B1)

* Bronstraat (B1)

 

Tombergstraat (B15)

Tussen Heuvelstraat en Diestsesteenweg ten opzichte van:

* Tombergstraat naar nr. 5 (B1)

* Stevensstraat (B5 + B7)

 

Tweevijverstraat (B15)

Tussen Boterveldstraat en Leuvensesteenweg ten opzichte van:

Kareelweg     (B1)

 

 

Vlaaistraat (B15)

Tussen Oude Leuvensebaan en Leuvensesteenweg ten opzichte van:

* Veldwachterstraat (B1)

* Kiekenbosstraat (B1)

 

Vlooibergstraat (B15)

Tussen Stenenhuisstraat en Hellekens ten opzichte van:

* Kautermansweg (B1)

* Hellekens (B1)

* Stevensstraat (B5 + B7)

 

Voortstraat (B15)

Tussen Heuvelstraat en kruispunt Reststraat-Beurtstraat ten opzichte van:

Beurtstraat    (B1)

 

 

Wersbeekstraat (B15)

Tussen Binkomstraat en gemeentegrens met Bekkevoort ten opzichte van:

* Tramstraat (B1)

* Wersbeekstraat nr. 18-24 (B1)

* Creftelbosstraat (B1)

* Wersbeekstraat nr. 68-70 (B1)

* Wersbeekstraat nr. 41 (B1)

* Statiestraat (B5 + B7)

* Heibosstraat (B5 + B7)

 

Wijngaardstraat (B15 + type VIII)

Tussen Solleweg en gemeentegrens met Holsbeek ten opzichte van:

* Wijngaardstraat naar nr. 3-9 (B1)

* Kaaskorf I (B1)

* Bergweideweg aan Wijngaardstraat nr. 12 (B1)

* Houwaartsebergweg aan Wijngaardstraat nr. 15 (B1)

* Wijngaardstraat naar nr. 25 en 27 (B1)

* Bergweideweg aan Wijngaardstraat nr. 28 (B1)

* Houwaartsebergweg aan Wijngaardstraat nr. 47 (B1)

* Kriesberg (B1)

 

Wingerstraat (B15)

Tussen Leuvensesteenweg (N2) en Motbroekstraat ten opzichte van:

* Wingerstraat naar nr. 17 (B1)

* Veldwachterstraat (B1)

* Oude Diestsebaan (B1)

* Oude Leuvensebaan (B1)

* Kleerbeekstraat (B1)

* Motbroekstraat (B1)

 

Wingeveld (B15)

Tussen Oude Tiensebaan nr. 36 en 52 ten opzichte van:

* Wingeveld naar nr. 42-52 (B1)

* Wingeveld naar nr. 77-95 (B1)

 

Zavelstraat (B15 + type VIII)

Tussen Schoonderbeukenseweg en Beurtstraat ten opzichte van: 

Dennenweg    (B1)

 

 

Zilverbergstraat (B15)

Tussen Statiestraat en Tieltsestraat ten opzichte van:

Zilverbergstraat naar nr. 3 en 5     (B1)

 

 

Deze maatregelen zullen ter kennis gebracht worden zoals hierboven reeds aangegeven door : Verkeersbord B15 (voorrang) ten opzichte van andere wegen aangeduid door verkeersbord B1 (eventueel met haaientanden) waar nodig voorafgegaan door B3 of verkeersbord B5 met volle lijn eventueel voorafgegaan door B7

 

 

HOOFDSTUK 4: ORDENING VAN HET VERKEER

 

Paragraaf 7 : Afbakenen oversteekplaatsen voor voetgangers

 

BINNEN BEBOUWDE KOM

 

Bergstraat

* Ter hoogte van huisnummer 2

* Ter hoogte van huisnummer 22

Blerebergstraat

Ter hoogte van het gemeentehuis

Dorpsstraat

Ter hoogte van huisnummer 3

Glabbeeksesteenweg

* Ter hoogte van het kinderdagverblijf in Sint-Joris-Winge

* Ter hoogte van de ingang Kerk in Kiezegem

* Ter hoogte van het kruispunt met de Leuvensesteenweg

* Ter hoogte van het kruispunt met de Halensebaan

Haldertstraat

* Ter hoogte van de school

* Ter hoogte van ingang  van de Kerk

* Ter hoogte van de Neringestraat

Halensebaan

* Ter hoogte van het Dommelhof

* Ter hoogte van ingang van de school

* Ter hoogte van het kruispunt met de Glabbeeksesteenweg

Heikant

Ter hoogte van het kruispunt Heikant-Haldertstraat

Hellekens

Ter hoogte van het kruispunt met de Heuvelstraat

Heuvelstraat

* Ter hoogte van huisnummer 189

* Ter hoogte van het kruispunt met de Kruisstraat

Kriebekestraat

Ter hoogte van het kruispunt Kriebekestraat-Haldertstraat

Rillaarseweg

* Ter hoogte van de ingang van de school

* Ter hoogte van huisnummer 48

* Ter hoogte van huisnummer 50

* Ter hoogte van huisnummer 56A

Sint-Annastraat

* Ter hoogte van Zonnedrieslaan

* Ter hoogte van de kruising met de Rillaarseweg

Statiestraat

Ter hoogte van kruispunt met Wersbeekstraat

Tiensesteenweg

* Ter hoogte van huisnummer 6

* Ter hoogte van de kleuterschool

Wersbeekstraat

* Ter hoogte van huisnummer 9

* Ter hoogte van huisnummer 8

 

Deze maatregelen zullen ter kennis gebracht worden door het verkeersbord F49 en door op het wegdek witte banden aan te brengen, evenwijdig met de as van de rijbaan, overeenkomstig Artikel 76.3 van het K.B. van 1 december 1975 of door middel van een 3D-zebrapad