Gemeenteraad van Tielt-Winge

De voorzitter van de gemeenteraad,  heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de Gemeenteraad, op donderdag 21 november 2019 om 19.30 uur  in de raadzaal van het gemeentehuis.

Agenda

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Goedkeuring notulen vorige gemeenteraad

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Goedkeuring zittingsverslag vorige gemeenteraad

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Periodieke rapportering GO2019! tussentijds verslag fase 9 - kennisneming

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Interne kredietaanpassing Cultuur en vrije tijd - kennisneming

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Interne kredietaanpassing Ruimtelijke organisatie - kennisneming

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Gemeentelijke  opcentiemen op de onroerende voorheffing voor  aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Reglement voor kohierbelasting - Belasting op handelsruimten gevestigd in winkelcentra voor aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Reglement voor kohierbelasting - Belasting op de aanplakborden voor aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Reglement voor kohierbelasting op geldautomaten voor aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Reglement voor kohierbelasting voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie voor aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Retributiereglement op de afgifte van administratieve stukken voor 2020 tot en met 2025

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Retributiereglement Grabbelpas, Swappas en speelpleinwerking voor 2020

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Retributiereglement  uitstappen en activiteiten Grabbelpas, Swappas en speelpleinwerking voor 2020

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Retributiereglement Sinterklaassportnamiddag voor 2020 t.e.m. 2025

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Retributiereglement Paas(kleuter)sportweek voor 2020

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Retributiereglement kleutersportweek voor 2020

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Retributiereglement sportweek voor 2020

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Retributiereglement sport voor senioren voor 2020 t.e.m. 2025

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Retributiereglement 'sporters beleven meer' voor 2020 t.e.m. 2025

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Retributiereglement omtrent gebruik gemeentelijke voetbalterreinen en infrastructuur in Meensel-Kiezegem voor 2020

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Contantbelastingsreglement voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval dit zowel voor de huis-aan-huis inzameling, inzameling op afroep, als de inzameling op het recyclagepark voor aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Toelagereglement omtrent huisvuilzakken n.a.v. sociale correctie voor 2020 t.e.m. 2025

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Retributiereglement inzameling landbouwfolie voor 2020 t.e.m. 2025

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Retributiereglement voor het gebruik van een restafvalcontainer bij de organisatie van evenementen / activiteiten voor 2020 t.e.m. 2025

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Retributiereglement op het ter beschikking stellen van keukenafvalbakjes en composteerbare zakken voor 2020 t.e.m. 2025

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Retributiereglement op het ter beschikking stellen van compostvaten voor 2020 t.e.m. 2025

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Retributiereglement op het ter beschikking stellen van compostbakken voor 2020 t.e.m. 2025

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Retributiereglement ‘Werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein’ voor 2020 t.e.m. 2022

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Belasting op het weghalen van niet-industriële afvalstoffen achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen, of in niet-reglementaire recipiënten voor aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Belasting voor het leveren van gemeentelijke prestaties voor herstellingen aan het openbaar en privaat domein ten gevolge beschadiging aan dit patrimonium en voor bepaalde prestaties t.g.v. nalatigheid van derden voor aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Reglement Begraafplaatsen en lijkbezorging

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Reglement voor contantbelasting opgravingen voor aanslagjaren 2020-2025

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Reglement voor retributie Grafconcessies voor 2020 t.e.m. 2025

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Retributiereglement voornaamswijziging voor 2020 t.e.m. 2025

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Retributiereglement - initiatief buitenschoolse opvang voor 2020

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd commercieel drukwerk en van gelijkgestelde producten voor aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Belastingreglement op ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen voor aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen voor aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Belastingreglement op leegstaande woningen en gebouwen voor aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Belastingreglement op tweede verblijven voor aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Reglement Opcentiemen op de door het Vlaams gewest geheven heffing ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten voor aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Verderzetting van de deelname van de gemeente aan het project ‘Intergemeentelijke Natuur- & Landschapsploegen’ in de periode 2020-2025

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Toelagereglement UCI-rit 2020

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Toelagereglement 2020 Onderhoud sportinfrastructuur

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Overeenkomst TW 3000 onderhoud voetbalterreinen gemeentelijke voetbalsite Tielt-Winge, Tieltsesteenweg 11 (werkjaar 2020)

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Overeenkomst TW 3000 renovatie voetbalterreinen gemeentelijke voetbalsite Tielt-Winge, Tieltsesteenweg 11 (werkjaar 2020)

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Afsluiten huurovereenkomst aangaande sportinfrastructuur (Tieltsestraat) met FC Meensel-Kiezegem en bepaling modalititeiten

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Gebruikersreglement gemeentelijke voetbalterreinen en infrastructuur in Meensel-Kiezgem

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Riobra - Mandaatbepaling buitengewone algemene vergadering - 18 december 2019

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

PBE - Mandaatbepaling buitengewone algemene vergadering - 20 december 2019

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Hofheide - Mandaatbepaling buitengewone algemene vergadering - 18 december 2019

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Fluvius - Mandaatbepaling buitengewone algemene vergadering - 10 december 2019

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

IGO DIV - mandaatbepaling algemene vergadering - 20 december 2019