Gemeenteraad van Tielt-Winge

21 november 2019

Besluitenlijst

 

Aanwezig:

voorzitter:

Agnes Van de Gaer

burgemeester:

Rudi Beeken

schepen:

Raf Alaerts, Gunther Clinckx, Jan Loddewykx, Germaine Willems, Gert Van denstorme

raadslid:

Manuela Vervoort, Tamara Vande Reyde, Tom Werner, Marthe Caeyers, Jo Smekens, Marleen De Vry, Fons Lemmens, Yvette Duerinckx, Filip Broos, Rudi Meeus, Kris Cornelissen, Gerry Caluwaerts, Annelore Wuyts

algemeen directeur:

Kurt Yskout

 

Verontschuldigd:

raadslid:

Jessy Cobbaert

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Goedkeuring notulen vorige gemeenteraad

Conform met het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van 21 maart 2019 keurt de gemeenteraad de notulen van de zitting van  17 oktober 2019 goed.

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Goedkeuring zittingsverslag vorige gemeenteraad

Conform met het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van 21 maart 2019 keurt de gemeenteraad het zittingsverslag van de zitting van  17 oktober 2019 goed.

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Periodieke rapportering GO2019! tussentijds verslag fase 9 - kennisneming

 

Periodieke rapportering GO2019!

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Interne kredietaanpassing Cultuur en vrije tijd - kennisneming

 

De gemeenteraad neemt kennis van de interne kredietaanpassingen van Cultuur en vrije tijd.

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Interne kredietaanpassing Ruimtelijke organisatie - kennisneming

 

De gemeenteraad neemt kennis van de interne kredietaanpassing.

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Gemeentelijke  opcentiemen op de onroerende voorheffing voor  aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025

 

Het belastingsreglement gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing is goedgekeurd voor de aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025 .

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025

 

Het belastingsreglement aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting is goedgekeurd voor de aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025.

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Reglement voor kohierbelasting - Belasting op handelsruimten gevestigd in winkelcentra voor aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025

 

Het belastingreglement belasting op handelsruimten gevestigd in winkelcentra is goedgekeurd voor aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Reglement voor kohierbelasting - Belasting op de aanplakborden voor aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025

 

Het belastingreglement op de aanplakborden is goedgekeurd voor aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Reglement voor kohierbelasting op geldautomaten voor aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025

 

Het belastingreglement op geldautomaten is goedgekeurd voor aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025.

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Reglement voor kohierbelasting voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie voor aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025

 

Het belastingreglement op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie is goedgekeurd voor aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Retributiereglement op de afgifte van administratieve stukken voor 2020 tot en met 2025

 

Het retributiereglement op de afgifte van administratieve stukken is goedgekeurd voor 2020 t.e.m. 2025.

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Retributiereglement Grabbelpas, Swappas en speelpleinwerking voor 2020

 

Het retributiereglement voor de grabbelpas, swappas en speelpleinwerking wordt goedgekeurd voor 2020.

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Retributiereglement  uitstappen en activiteiten Grabbelpas, Swappas en speelpleinwerking voor 2020

 

Het retributiereglement voor de uitstappen en activiteiten grabbelpas, swappas en speelpleinwerking wordt goedgekeurd voor 2020.

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Retributiereglement Sinterklaassportnamiddag voor 2020 t.e.m. 2025

 

Het retributiereglement voor de sinterklaassportnamiddag wordt goedgekeurd voor 2020 t.e.m. 2025.

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Retributiereglement Paas(kleuter)sportweek voor 2020

 

Het retributiereglement voor de paas(kleuter)sportweek wordt goedgekeurd voor 2020.

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Retributiereglement kleutersportweek voor 2020

 

Het retributiereglement voor de kleutersportweek wordt goedgekeurd voor 2020.

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Retributiereglement sportweek voor 2020

 

Het retributiereglement voor de sportweek wordt goedgekeurd voor 2020.

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 21 november 2019

 

Retributiereglement sport voor senioren voor 2020 t.e.m. 2025

 

Het retributiereglement voor sport voor senioren wordt goedgekeurd voor 2020 t.e.m. 2025.