Gemeenteraad van Tielt-Winge

De voorzitter van de gemeenteraad,  heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de Gemeenteraad, op donderdag 16 januari 2020 om 19.30 uur  in de raadzaal van het gemeentehuis.

Agenda

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 16 januari 2020

 

Goedkeuring notulen vorige gemeenteraad

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 16 januari 2020

 

Evaluatieverslag grabbel - en swappas 2019 (kennisneming)

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 16 januari 2020

 

Evaluatieverslag sportweken 2019 (kennisneming)

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 16 januari 2020

 

Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen - jaarplanning 2020 (kennisneming)

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 16 januari 2020

 

Aanbestedingsdossier riolering schoolomgeving / aanleg riolering en wegenis Rillaarseweg tussen Dorpsstraat en Sint-Annastraat - goedkeuring ontwerp, bestek en raming

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 16 januari 2020

 

Rooilijnplan Rillaarseweg - voorlopige vaststelling

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 16 januari 2020

 

Gemeentelijke structuurschets 'Centrum Tielt'

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 16 januari 2020

 

Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant - Conceptnota - advies

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 16 januari 2020

 

Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant - procesnota - advies

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 16 januari 2020

 

Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant - Milieueffectbeoordeling - advies

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 16 januari 2020

 

Afstand van voorkooprecht gemeente onroerende goederen

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 16 januari 2020

 

Goedkeuring overeenkomst voor opmaak Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) (gemeentelijk energie- en klimaatactieplan) door provincie Vlaams-Brabant

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 16 januari 2020

 

Kennisneming standpunt/vernietiging door gouverneur n.a.v. klacht personeelsaangelegenheid (Besloten zitting)