Gemeenteraad van Tielt-Winge

De voorzitter van de gemeenteraad,  heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de Gemeenteraad, op donderdag 19 december 2019 om 19.30 uur  in de raadzaal van het gemeentehuis.

Agenda

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 19 december 2019

 

Goedkeuring notulen vorige gemeenteraad

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 19 december 2019

 

Rapportering managementteam (kennisneming)

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 19 december 2019

 

Periodieke rapportering GO2019! fase 9-10 (kennisneming)

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 19 december 2019

 

Rapportering van de financieel directeur in uitvoering van artikel 177 van het decreet lokaal bestuur

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 19 december 2019

 

Erkenning fusieparochie Sint-Donatus en aanstelling leden kerkraad (kennisneming)

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 19 december 2019

 

Beslissing m.b.t. de al dan niet verlenging van de statutaire duurtijd van Interleuven ex artikel 420/423 DLB gebaseerd op een vergelijkend onderzoek

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 19 december 2019

 

Gemeentelijke dotatie 2020 aan Hulpverleningszone Oost

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 19 december 2019

 

Gemeentelijke dotatie 2020 aan Politiezone 5389 Hageland

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 19 december 2019

 

Beleidsnota lokaal bestuur Tielt-Winge 2019-2024 (kennisneming)

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 19 december 2019

 

Meerjarenplan 2020-2025 gemeente en OCMW

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 19 december 2019

 

Reglement voor retributie met betrekking tot het gebruik van de lokalen van de buitenschoolse kinderopvang locatie te Tielt voor 2020

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 19 december 2019

 

Toelagereglement omtrent zakken bestemd voor de selectieve inzameling van zachte plastics ('roze zakken') voor doorverkoop voor 2020 t.e.m. 2025

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 19 december 2019

 

Toelagereglement omtrent PMD-zakken voor doorverkoop voor 2020 t.e.m. 2025

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 19 december 2019

 

Goedkeuring statuten ELZ Demerland

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 19 december 2019

 

Actieprogramma voor activering van publieke, semipublieke en private gronden met het oog op het creëren van sociale en/of private woningen

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 19 december 2019

 

Overeenkomst houdende overdracht van activiteiten lokaal woonbeleid Hartje Hageland tussen de gemeente Tielt-Winge en de gemeente Bekkevoort