Gemeenteraad van Tielt-Winge

De voorzitter van de gemeenteraad, heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad, op donderdag 20 mei 2021, in de raadzaal van het gemeentehuis.

 

Om de maatregelen van 'social distancing' (in het kader van de corona-crisis) te kunnen waarborgen, wordt er gebruik gemaakt van een hybride vorm van vergaderen : voor de raadsleden, die ervoor opteren om fysiek op de zitting aanwezig te zijn, vindt de vergadering plaats op de gebruikelijke vergaderlocatie (de raadzaal van het gemeentehuis); voor de raadsleden die ervoor opteren op afstand deel te nemen aan de vergadering wordt er gewerkt via een systeem van videoconferencing, dit ingevolge een besluit van de burgemeester.

 

Omwille van het algemeen geldende corona-samenscholingsverbod betreft het een openbare vergadering (zonder evenwel publiek); voor het publiek wordt een livestream voorzien, dit eveneens ingevolge een besluit van de burgemeester.

 

https://www.youtube.com/channel/UCPES29-634dgVRoZTmb-AIg

 

Agenda

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 20 mei 2021

 

Goedkeuring notulen vorige gemeenteraad

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 20 mei 2021

 

Kennisneming besluit burgemeester van 4 mei 2021 over de praktische organisatie van de raden van 20 mei 2021 ingevolge de corona-crisis en bekrachtiging

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 20 mei 2021

 

Kennisneming rapportering organisatiebeheersing 2020-2021

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 20 mei 2021

 

Kennisneming globaal preventieplan en actieplan voor het lokaal bestuur Tielt-Winge 2020-2025

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 20 mei 2021

 

Jaarrekening 2020 gemeente en OCMW

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 20 mei 2021

 

Wijziging beheersovereenkomst gemeente en OCMW

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 20 mei 2021

 

Wijziging organogram gemeente en OCMW

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 20 mei 2021

 

Bekrachtiging van het collegebesluit van 6 april 2021 tot verlenging van de

samenwerkingsovereenkomst, afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-

pandemie te versterken

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 20 mei 2021

 

Trajectbegeleiding project Sint-Joris-Winge - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 20 mei 2021

 

Verhuring Sociaal Huis aan De Met vzw - principe en vaststelling van de modaliteiten van de huurovereenkomst

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 20 mei 2021

 

Gratis grondafstand Heuvelstraat

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 20 mei 2021

 

Gratis grondafstand Halensebaan

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 20 mei 2021

 

Studieopdracht (fietsfonds) - fietspaden Statiestraat - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 20 mei 2021

 

Samenwerkingsovereenkomst gezamenlijke opdracht van diensten - studie Relanceplan N2

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 20 mei 2021

 

EcoWerf - mandaatbepaling Algemene vergadering 23 juni 2021

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 20 mei 2021

 

Hofheide - mandaatbepaling algemene vergadering 23 juni 2021

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 20 mei 2021

 

IGO DIV - mandaatbepaling algemene vergadering 25 juni 2021

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 20 mei 2021

 

ERSV Vlaams-Babant vzw BAV 23 juni 2021- goedkeuring ontbinding ERSV Vlaams-Brabant vzw en mandaatbepaling

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 20 mei 2021

 

Wijziging van de statuten van de interlokale vereniging Hartje Hageland WEST

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 20 mei 2021

 

Gemeentelijke vertegenwoordiging bij het beheerscomité van de interlokale vereniging Hartje Hageland West (geheime stemming)

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 20 mei 2021

 

Gemeentelijke vertegenwoordiging Hartje Hageland (geheime stemming)

 

Publicatiedatum: 12/05/2021