Raad voor maatschappelijk welzijn van Tielt-Winge

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn,  heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn, op donderdag 16 januari 2020 onmiddellijk aansluitend bij de gemeenteraad die start om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Agenda

 

 

Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn 16 januari 2020

 

Goedkeuring notulen vorige raad voor maatschappelijk welzijn

 

Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn 16 januari 2020

 

Afstand van voorkooprecht OCMW onroerende goederen