Raad voor maatschappelijk welzijn van Tielt-Winge

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn,  heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn, op donderdag 19 december 2019 onmiddellijk aansluitend bij de gemeenteraad die start om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Agenda

 

 

Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn 19 december 2019

 

Goedkeuring notulen vorige raad voor maatschappelijk welzijn

 

Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn 19 december 2019

 

Beleidsnota lokaal bestuur Tielt-Winge 2019-2024 (kennisneming)

 

Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn 19 december 2019

 

Meerjarenplan 2020-2025 gemeente en OCMW (vaststelling deel OCMW)

 

Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn 19 december 2019

 

Goedkeuring statuten ELZ Demerland