Raad voor maatschappelijk welzijn van Tielt-Winge

19 december 2019

Besluitenlijst

 

Aanwezig:

voorzitter:

Agnes Van de Gaer

voorzitter vast bureau:

Rudi Beeken

lid vast bureau:

Raf Alaerts, Gunther Clinckx, Jan Loddewykx, Germaine Willems, Gert Van denstorme

raadslid:

Manuela Vervoort, Tamara Vande Reyde, Tom Werner, Marthe Caeyers, Jo Smekens, Marleen De Vry, Fons Lemmens, Yvette Duerinckx, Filip Broos, Rudi Meeus, Kris Cornelissen, Gerry Caluwaerts, Annelore Wuyts

algemeen directeur:

Kurt Yskout

 

Verontschuldigd:

raadslid:

Jessy Cobbaert

 

 

Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn 19 december 2019

 

Goedkeuring notulen vorige raad voor maatschappelijk welzijn

Conform met het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 maart 2019 keurt de raad de notulen van de zitting van 21 november 2019 goed.

 

 

Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn 19 december 2019

 

Beleidsnota lokaal bestuur Tielt-Winge 2019-2024 (kennisneming)

 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de beleidsnota lokaal bestuur Tielt-Winge voor de bestuursperiode 2019-2024.

 

 

Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn 19 december 2019

 

Meerjarenplan 2020-2025 gemeente en OCMW (vaststelling deel OCMW)

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het meerjarenplan 2020-2025 goed.

 

 

Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn 19 december 2019

 

Goedkeuring statuten ELZ Demerland

 

Goedkeuring statuten vzw Eerstelijnszone Demerland.