Raad voor maatschappelijk welzijn van Tielt-Winge

20 mei 2021

Besluitenlijst

 

Aanwezig:

voorzitter:

Agnes Van de Gaer

voorzitter vast bureau:

Rudi Beeken

lid vast bureau:

Raf Alaerts, Gunther Clinckx, Jan Loddewykx, Germaine Willems, Gert Van denstorme

raadslid:

Manuela Vervoort, Tamara Vande Reyde, Tom Werner, Marthe Caeyers, Jessy Cobbaert, Marleen De Vry, Fons Lemmens, Yvette Duerinckx, Filip Broos, Rudi Meeus, Kris Cornelissen, Gerry Caluwaerts, Annelore Wuyts

algemeen directeur:

Kurt Yskout

 

Verontschuldigd:

raadslid:

Jo Smekens

 

 

Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn 20 mei 2021

 

Goedkeuring notulen vorige raad voor maatschappelijke welzijn

Conform met het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 maart 2019 keurt de raad de notulen van de zitting van 15 april 2021 goed.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn 20 mei 2021

 

Kennisneming besluit burgemeester van 4 mei 2021 over de praktische organisatie van de raden van 20 mei 2021 ingevolge de corona-crisis en bekrachtiging

 

Kennisneming en bekrachtiging besluit burgemeester van 4 mei 2021 nopens de organisatie van de raden van 20 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn 20 mei 2021

 

Kennisneming rapportering organisatiebeheersing 2020-2021

 

De gemeenteraad neemt kennis van de rapportering van de algemeen directeur over organisatiebeheersing.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn 20 mei 2021

 

Kennisneming globaal preventieplan en actieplan voor het lokaal bestuur Tielt-Winge 2020-2025

 

Kennisname van het globaal preventieplan 2020-2025 en het jaaractieplan 2021.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn 20 mei 2021

 

Wijziging beheersovereenkomst gemeente en OCMW Tielt-Winge

 

Beheersovereenkomst wijziging - 20210520

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn 20 mei 2021

 

Wijziging organogram gemeente en OCMW

 

Wijziging organogram lokaal bestuur Tielt-Winge - 20210520

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn 20 mei 2021

 

IGO DIV mandaatbepaling algemene vergadering 25 juni 2021

 

De raad stelt het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de algemene vergadering van 25 juni 2021 van IGO DIV als volgt vast: goedkeuring van alle agendapunten van de algemene vergadering.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2021