van Tielt-Winge

18 mei 2021

Besluitenlijst

 

Aanwezig:

waarnemend voorzitter vast bureau:

Raf Alaerts

lid vast bureau:

Gunther Clinckx, Jan Loddewykx, Germaine Willems, Gert Van denstorme

algemeen directeur:

Kurt Yskout

 

Verontschuldigd:

voorzitter vast bureau:

Rudi Beeken

 

 

Overzicht punten

 

 18 mei 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van het vast bureau van 11 mei 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

 

 18 mei 2021

 

Kennisneming rapportering organisatiebeheersing 2020-2021

 

Het vast bureau neemt kennis van de rapportering van de algemeen directeur over organisatiebeheersing.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

 

 18 mei 2021

 

Betalingsbevelen

 

De betalingsbevelen met de nummers 2021/76 en 2021/77 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021