van Tielt-Winge

14 januari 2020

Besluitenlijst

 

Aanwezig:

voorzitter vast bureau:

Rudi Beeken

lid vast bureau:

Raf Alaerts, Gunther Clinckx, Jan Loddewykx, Germaine Willems, Gert Van denstorme

algemeen directeur:

Kurt Yskout

 

 

Overzicht punten

 

14 januari 2020

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van het vast bureau van 7 januari 2020 worden goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

14 januari 2020

 

Gunning opdracht 'raamcontract 2020-2023 kantoorbenodigdheden' via aanvaarde factuur

 

Gunning van de opdracht 'raamcontract 2020-2023 kantoorbenodigdheden' aan Lyreco Belgium.

 

 

Overzicht punten

 

14 januari 2020

 

Gunning 'raamcontract 2020-2023 koffie en thee' via aanvaarde factuur

 

Gunning van de opdracht 'raamcontract 2020-2023 koffie en thee' aan MIKO Coffee Service nv.

 

 

Overzicht punten

 

14 januari 2020

 

Gunning 'raamcontract 2020-2023 broodjes' via aanvaarde factuur

 

Gunning van de opdracht 'raamcontract 2020-2023 broodjes' aan broodjesbar De Ster in Rillaar.

 

 

Overzicht punten

 

14 januari 2020

 

Vacantverklaring voor de functie van 1 voltijds maatschappelijk werker - sociale dienst (B1-B3 - 38/38) - vervangingsovereenkomst

 

Vacantverklaring maatschappelijk werker sociale dienst - vervanging

 

 

Overzicht punten

 

14 januari 2020

 

Aanstelling in het kader van een contractuele arbeidsovereenkomst van 1 voltijds maatschappelijk werker - thuisdiensten (B1-B3 - 38/38) - contract onbepaalde duur (geheime stemming)

 

Aanstelling maatschappelijk werker thuisdiensten - 2020

 

 

Overzicht punten

 

14 januari 2020

 

Aanstelling in het kader van een contractuele arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur voor de functie van maatschappelijk werker (B1-B3) - sociale dienst (38/38) (geheime stemming)

 

Aanstelling maatschappelijk werker - sociale dienst - 2020

 

 

Overzicht punten

 

14 januari 2020

 

Overdracht resterend verlof 2019 naar 2020

 

Overdracht resterend verlof 2019 naar 2020

 

 

Overzicht punten

 

14 januari 2020

 

Goedkeuring gunning - raamcontract 2020-2023 - bouwmaterialen (2020/013)

 

De opdracht “raamcontract 2020-2023 - bouwmaterialen” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs)

 

 

Overzicht punten

 

14 januari 2020

 

Goedkeuring gunning - raamcontract 2020-2023 - onderhoud wagenpark (2020/016)

 

De opdracht “raamcontract 2020-2023 - onderhoud wagenpark” wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op basis van de prijs)