van Tielt-Winge

3 december 2019

Besluitenlijst

 

Aanwezig:

voorzitter vast bureau:

Rudi Beeken

lid vast bureau:

Raf Alaerts, Gunther Clinckx, Jan Loddewykx, Germaine Willems, Gert Van denstorme

algemeen directeur:

Kurt Yskout

 

 

Overzicht punten

 

3 december 2019

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van het vast bureau van 26 november 2019 worden goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

3 december 2019

 

Waarderingsregels gemeente en OCMW vanaf boekjaar 2020

 

Waarderingsregels vanaf boekjaar 2020 van  gemeente en OCMW worden goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

3 december 2019

 

Meerjarenplan 2020-2025 gemeente en OCMW - goedkeuring voor agendering op raad voor maatschappelijk welzijn 19 december 2019

 

Het vast bureau keurt het meerjarenplan 2020-2025 goed voor agendering op raad voor maatschappelijk welzijn 19 december 2019.

 

 

Overzicht punten

 

3 december 2019

 

Vaststelling vaste brug- en feestdagen 2020

 

Vaststelling vaste brug -en feestdagen 2020

 

 

Overzicht punten

 

3 december 2019

 

Vaststelling sluitingskalender Elfenhuisje 2020

 

Vaststelling sluitingskalender Elfenhuisje 2020

 

 

Overzicht punten

 

3 december 2019

 

Aanstellingsbeslissing van 1 deeltijds contractueel verzorgende (C1-C2 - 30.4/38) thuisdiensten - contract bepaalde duur (geheime stemming)

 

Aanstelling verzorgende thuisdiensten - 20191203

 

 

Overzicht punten

 

3 december 2019

 

Aanstelling via artikel 60§7 van de OCMW-wet - administratief medewerker Sociaal Verhuurkantoor (geheime stemming)

 

Aanstelling artikel 60 Sociaal Verhuurkantoor - 20191203

 

 

Overzicht punten

 

3 december 2019

 

Samenwerkingsovereenkomst Huurdersbond

 

De samenwerkingsovereenkomst met de Huurdersbond Vlaams-Brabant wordt verlengd voor de duur van 1 jaar / stopgezet vanaf 1 januari 2020.