van Tielt-Winge

20 april 2021

Besluitenlijst

 

Aanwezig:

voorzitter vast bureau:

Rudi Beeken

lid vast bureau:

Gunther Clinckx, Jan Loddewykx, Germaine Willems, Gert Van denstorme

algemeen directeur:

Kurt Yskout

 

Verontschuldigd:

lid vast bureau:

Raf Alaerts

 

 

Overzicht punten

 

 20 april 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van het vast bureau van 13 april 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

 20 april 2021

 

Betalingsbevelen

 

Het betalingsbevel met nummer 2021/65 wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

 20 april 2021

 

Aanstellingsbeslissing voor de vacante functie van 1 voltijds contractueel hulpkok (D1-D3) grootkeuken van onbepaalde duur (38/38) (geheime stemming)

 

Aanstellingsbeslissing hulpkok grootkeuken - 20210420

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

 20 april 2021

 

Vacantverklaring voor de functie van een voltijds hulpkok - groepsopvang Elfenhuisje (D1-D3 - 38/38) - contract onbepaalde duur - wijze vervullen vacature via putting uit de wervingsreserve

 

Vacantverklaring onbepaalde duur hulpkok bij groepsopvang Elfenhuisje - 20210420

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

 20 april 2021

 

Aanstellingsbeslissing voor de vacante functie van 1 voltijds contractueel hulpkok (D1-D3 - 38/38)  Elfenhuisje - contract onbepaalde duur via putting uit de wervingsreserve) (geheime stemming)

 

Aanstellingsbeslissing hulpkok groepsopvang Elfenhuisje - 20210420

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

 20 april 2021

 

Genezingsbeslissing arbeidsongeval technisch beambte - dienst zorg & senioren

 

Beslissing genezing arbeidsongeval technisch beambte - 20210420

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

 20 april 2021

 

Genezingsbeslissing arbeidsongeval keukenhulp grootkeuken - dienst zorg & senioren

 

Beslissing genezing arbeidsongeval keukenhulp grootkeuken - 20210420

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

 20 april 2021

 

Gunning opdracht via aanvaarde factuur < 15 000 euro excl. btw: bijmaken van sleutels

 

Gunning van de opdracht raamcontract 21-23 bijmaken van sleutels.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

 20 april 2021

 

Voedingswaren grootkeuken+groepsopvang - dieetproducten - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor levering van dieetproducten voor grootkeuken en Elfenhuisje wordt gestart.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

 20 april 2021

 

Voedingswaren grootkeuken+groepsopvang - aardappelproducten - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

De onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor levering van aardappelen aan grootkeuken en Elfenhuisje wordt gestart.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

 20 april 2021

 

Voedingswaren grootkeuken+groepsopvang - droge voeding - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor levering van droge voeding voor grootkeuken en Elfenhuisje wordt gestart.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

 20 april 2021

 

Voedingswaren grootkeuken+groepsopvang - diepvriesproducten - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor levering van diepvriesproducten voor grootkeuken en Elfenhuisje wordt gestart.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

 20 april 2021

 

Voedingswaren grootkeuken+groepsopvang - gevogelte - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor levering van gevogelte aan grootkeuken en Elfenhuisje wordt gestart.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

 20 april 2021

 

Voedingswaren grootkeuken+groepsopvang - groenten en fruit - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor levering van groenten en fruit voor grootkeuken en Elfenhuisje wordt gestart.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

 20 april 2021

 

Voedingswaren grootkeuken+groepsopvang - vis - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor levering van vis voor grootkeuken en Elfenhuisje wordt gestart.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

 20 april 2021

 

Factuur zonder bestelbon =<250 euro incl. BTW - aankoop armatuurvet

 

Bekrachtiging van de uitgave via aanvaarde factuur zonder bestelbon van de opdracht aankoop armaturenvet aan VDM Grootkeukentechniek, Diestsesteenweg, 3390 Tielt-Winge.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

 20 april 2021

 

Factuur zonder bestelbon =<250 euro incl. BTW - aankoop armaturenvet grootkeuken

 

Bekrachtiging van de uitgave via aanvaarde factuur zonder bestelbon van de opdracht aankoop armaturenvet aan VDM Grootkeukentechniek.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

 20 april 2021

 

Factuur zonder bestelbon =<250 euro incl. BTW - aankoop knop schakelaar warmtekast grootkeuken

 

Bekrachtiging van de uitgave via aanvaarde factuur zonder bestelbon van de opdracht aankoop knop schakelaar warmtekast aan gastrotiger GmbH.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

 20 april 2021

 

Gunning opdracht aankoop deurvastzetter grootkeuken via aanvaarde factuur < 15.000 euro excl. btw

 

Gunning van de opdracht aankoop deurvastzetter grootkeuken aan RVSLAND.nl.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021