van Tielt-Winge

27 april 2021

Besluitenlijst

 

Aanwezig:

waarnemend voorzitter vast bureau:

Raf Alaerts

lid vast bureau:

Gunther Clinckx, Jan Loddewykx, Germaine Willems, Gert Van denstorme

algemeen directeur:

Kurt Yskout

 

Verontschuldigd:

voorzitter vast bureau:

Rudi Beeken

 

 

Overzicht punten

 

 27 april 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van het vast bureau van 20 april 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

 27 april 2021

 

Betalingsbevelen

 

Het betalingsbevel met nummer 2021/68 wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

 27 april 2021

 

Gunning opdracht postverwerking via aanvaarde factuur 15.000 - 30.000 euro excl. btw

 

Gunning van de opdracht 'postverwerking van het lokaal bestuur' aan Easypost /Postalia Belgium BV.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

 27 april 2021

 

Gunning opdracht aankoop cadeaucheque pensionering via aanvaarde factuur < 15 000 euro excl. btw

 

Gunning van de opdracht 'Aankoop cadeaucheque pensionering' aan Krëfel Elektro.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

 27 april 2021

 

Aanstelling vrijwilliger in de grootkeuken - zorg en senioren

 

Aanstelling vrijwilliger grootkeuken - zorg en senioren - 20210427

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

 27 april 2021

 

Aanstelling via artikel 60§7 van de OCMW-wet - uitbesteding aan 'De Gouden Hand' (geheime stemming)

 

Aanstelling artikel 60 uitbesteding aan 'De Gouden Hand' - 20210420

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

 27 april 2021

 

Aanstelling administratief medewerker - groepsopvang Elfenhuisje (C1-C3 - 38/38) - contract bepaalde duur vanaf 1 mei 2021  (geheime stemming)

 

Aanstelling administratief medewerker - dienst groepsopvang - 20210427

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

 27 april 2021

 

Ontslagbesluit voltijds statutair schoonheidsverzorgster - Lokaal dienstencentrum Zonnedries wegens medisch pensioen (geheime stemming)

 

Ontslagbesluit schoonheidsverzorgster zorg en senioren wegens medisch pensioen - 20210427

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

 27 april 2021

 

Opmaken van een legionellabeheersplan en risicoanalyse - Goedkeuring gunning

 

De opdracht wordt gegund.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

 27 april 2021

 

Factuur zonder bestelbon =<250 euro incl. BTW - aankoop

 

Bekrachtiging van de uitgave via aanvaarde factuur zonder bestelbon van de opdracht aankoop sloten voor het Elfenhuisje aan SDE.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

 27 april 2021

 

Levering maaltijden animatoren Grabbel- en Swappas 2021

 

Akkoord verklaring voor de bereiding door de grootkeuken van de maaltijden voor de animatoren van de Grabbelpas en de Swappas. Vrijstelling wordt verleend aan de dienst Sport en Jeugd voor het betalen van de gevraagde soepen en maaltijden.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

 27 april 2021

 

Factuur zonder bestelbon =<250 euro incl. BTW - onderhoud combisteamer Elektrolux grootkeuken

 

Bekrachtiging van de uitgave via aanvaarde factuur zonder bestelbon van de opdracht onderhoud combisteamer Elektrolux aan VDM Grootkeukentechniek BV.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

 27 april 2021

 

Schuldvordering =<250 euro incl. BTW- aankoop voeding CADO

 

Bekrachtiging van de uitgave via schuldvordering van de opdracht aankoop voedingsmiddelen CADO.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

 27 april 2021

 

Gunning opdracht vervanging noodstroombatterijen LDC via aanvaarde factuur < 15 000 euro excl. btw

 

Gunning van de opdracht onderhoud noodstroombatterijen aan Limotec bv.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

 27 april 2021

 

Gunning opdracht levering soepen en maaltijden via aanvaarde factuur < 15 000 euro excl. btw

 

Gunning van de opdracht levering soepen en dagschotels aan de grootkeuken aan Feestzaal-Traiteur De Leeuwerik.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021