van Tielt-Winge

1 juni 2021

Besluitenlijst

 

Aanwezig:

waarnemend voorzitter vast bureau:

Raf Alaerts

lid vast bureau:

Gunther Clinckx, Jan Loddewykx, Germaine Willems, Gert Van denstorme

algemeen directeur:

Kurt Yskout

 

Verontschuldigd:

voorzitter vast bureau:

Rudi Beeken

 

 

Overzicht punten

 

 1 juni 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van het vast bureau van  25 mei 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

 1 juni 2021

 

Betalingsbevelen

 

Het betalingsbevel met nummer 2021/83 wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

 1 juni 2021

 

Gunning opdracht aankoop cadeaucheque pensionering via aanvaarde factuur < 15 000 euro excl. btw

 

Gunning van de opdracht 'Aankoop cadeaucheque pensionering' aan A.S. Adventure.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

 1 juni 2021

 

Aanstelling vrijwilliger in de grootkeuken tijdens de zomerperiode - zorg en senioren

 

Aanstelling vrijwilliger grootkeuken - zorg en senioren - 20210601

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

 1 juni 2021

 

Provisie =<250 euro incl. BTW- aankoop

 

Bekrachtiging van de uitgave via provisie rekening van de opdracht 'aankoop poetsgerief LOI' aan Action en Aldi.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

 1 juni 2021

 

Gunning opdracht aankoop spenen en flesjes voor groepsopvang Elfenhuisje via aanvaarde factuur < 15.000 euro excl. btw

 

Gunning van de opdracht aankoop zuigspenen en zuigflesjes voor groepsopvang Elfenhuisje.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021