van Tielt-Winge

26 november 2019

Besluitenlijst

 

Aanwezig:

voorzitter vast bureau:

Rudi Beeken

lid vast bureau:

Raf Alaerts, Gunther Clinckx, Jan Loddewykx, Germaine Willems, Gert Van denstorme

algemeen directeur:

Kurt Yskout

 

 

Overzicht punten

 

26 november 2019

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van het vast bureau van 19 november 2019 worden goedgekeurd.