van Tielt-Winge

17 december 2019

Besluitenlijst

 

Aanwezig:

waarnemend voorzitter vast bureau:

Raf Alaerts

lid vast bureau:

Gunther Clinckx, Jan Loddewykx, Gert Van denstorme

algemeen directeur:

Kurt Yskout

 

Verontschuldigd:

voorzitter vast bureau:

Rudi Beeken

lid vast bureau:

Germaine Willems

 

 

Overzicht punten

 

17 december 2019

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van het vast bureau van 10 december 2019 worden goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

17 december 2019

 

Opening en kennisneming proces-verbaal selectieprocedure hulpkok - dienst grootkeuken (D1-D3)

 

Opening en kennisneming PV selectieprocedure hulpkok - grootkeuken (D1-D3).

 

 

Overzicht punten

 

17 december 2019

 

Opening en kennisneming proces-verbaal selectieprocedure maatschappelijk werker - thuisdiensten (B1-B3)

 

Opening en kennisneming PV selectieprocedure maatschappelijk werker - thuisdiensten (B1-B3).

 

 

Overzicht punten

 

17 december 2019

 

Aanstellingsbeslissing voor de vacante functie van 1 voltijds contractueel hulpkok (D1-D3)  grootkeuken van onbepaalde duur (38/38) (geheime stemming)

 

Aanstellingsbeslissing hulpkok grootkeuken - 20191217

 

 

Overzicht punten

 

17 december 2019

 

Aanstellingsbeslissing voor de vacante functie van 1 voltijds contractueel trajectbegeleider (B1-B3) dienst SACHA van onbepaalde duur (38/38) (geheime stemming)

 

Aanstellingsbeslissing trajectbegeleider dienst SACHA - 20191210