van Tielt-Winge

23 december 2019

Besluitenlijst

 

Aanwezig:

voorzitter vast bureau:

Rudi Beeken

lid vast bureau:

Gunther Clinckx, Jan Loddewykx, Germaine Willems, Gert Van denstorme

algemeen directeur:

Kurt Yskout

 

Verontschuldigd:

lid vast bureau:

Raf Alaerts

 

 

Overzicht punten

 

23 december 2019

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van het vast bureau van 17 december 2019 worden goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

23 december 2019

 

Gunning opdracht 'raamcontract 2020-2023 supermarkt huismerk' via aanvaarde factuur

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

Reden: bijkomend inhoudelijk onderzoek (ook m.b.t. verhouding tot andere heden voorgestelde supermarktgunning) door de administratie is vereist alvorens over te gaan tot gunning

 

 

Overzicht punten

 

23 december 2019

 

Gunning opdracht 'raamcontract 2020-2023 supermarkt A-merk' via aanvaarde factuur

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

Reden: bijkomend inhoudelijk onderzoek (ook m.b.t. verhouding tot andere heden voorgestelde supermarktgunning) door de administratie is vereist alvorens over te gaan tot gunning

 

 

Overzicht punten

 

23 december 2019

 

Ontslagbesluit van een voltijds keukenhulp in de grootkeuken in onderling akkoord wegens een functie bij een andere werkgever (geheime stemming)

 

Ontslagbesluit keukenhulp in de grootkeuken - 20191223

 

 

Overzicht punten

 

23 december 2019

 

Aanstelling in het kader van een contractuele overeenkomst bepaalde duur van een deeltijds hulpkok bij de grootkeuken (D1-D3 - 15/38) (geheime stemming)

 

Aanvraag werken na pensioen grootkeuken - 20191223

 

 

Overzicht punten

 

23 december 2019

 

Vacantverklaring voor de functie van deeltijds kinderbegeleid(st)er (C1-C3 - 6/38)

 

Vacantverklaring functie kinderbegeleid(st)er  - 20191223.

 

 

Overzicht punten

 

23 december 2019

 

Aanstelling voor de functie van deeltijds kinderbegeleidster voor groepsopvang Elfenhuisje (C1-C2 - 6/38) (geheime stemming)

 

Aanstelling kinderbegeleid(st)er Elfenhuisje - 20191223

 

 

Overzicht punten

 

23 december 2019

 

Ontslagbesluit van een personeelslid, voltijds technisch beambte, wegens voldoende aantal arbeidsdagen (art. 60) (geheime stemming)

 

Ontslagbesluit artikel 60'er technisch beambte wegens voldoende arbeidsdagen.

 

 

Overzicht punten

 

23 december 2019

 

Wijziging uren vervangingsovereenkomst - technisch beambte patrimonium

 

Wijziging vervangingsovereenkomst technisch beambte patrimonium.

 

 

Overzicht punten

 

23 december 2019

 

Gunning traiteuropdracht nieuwjaarsreceptie personeel lokaal bestuur via aanvaarde factuur < 15 000 euro excl. btw

 

Gunning van de traiteuropdracht  voor nieuwjaarsreceptie personeel lokaal bestuur aan Silentium.

 

 

Overzicht punten

 

23 december 2019

 

OCMW:  Afstand van voorkooprecht onroerende goederen

 

OCMW doet afstand van voorkooprecht op onroerende goederen.