van Tielt-Winge

25 mei 2021

Besluitenlijst

 

Aanwezig:

voorzitter vast bureau:

Rudi Beeken

lid vast bureau:

Raf Alaerts, Gunther Clinckx, Jan Loddewykx, Germaine Willems, Gert Van denstorme

algemeen directeur:

Kurt Yskout

 

 

Overzicht punten

 

 25 mei 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van het vast bureau van 18 mei 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

 25 mei 2021

 

Betalingsbevelen

 

Het betalingsbevel met nummer 2021/80 wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

 25 mei 2021

 

Gunning opdracht aankoop Awingu via aanvaarde factuur < 15.000 euro excl. btw

 

Gunning van de opdracht aankoop Awingu aan Simac.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

 25 mei 2021

 

Gunning opdracht 'Aanzuiveren service pallet gemeente en OCMW' via raamcontract van de Provincie Vlaams-Brabant voor de levering, installatie, systeemintegratie en onderhoud van server- en storage infrastructuur

 

Gunning van de opdracht 'Aanzuiveren service pallet gemeente en OCMW' aan Simac NV

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

 25 mei 2021

 

Aanvaarding offerte Intersafe Sociaal Huis

 

Goedkeuring offerte Intersafe voor herstellen van de branddetectie Sociaal Huis.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

 25 mei 2021

 

Aanvaarding offerte Intersafe Elfenhuisje

 

Goedkeuring offerte Intersafe.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

 25 mei 2021

 

Factuur zonder bestelbon =<250 euro incl. BTW - aankoop

 

Bekrachtiging van de uitgave via aanvaarde factuur zonder bestelbon van de opdracht ruimen van septische put aan Zonnedries.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

 25 mei 2021

 

Voedingswaren grootkeuken+groepsopvang - groenten en fruit - Goedkeuring gunning

 

De opdracht leveren van groenten en fruit voor grootkeuken en groepsopvang wordt gegund voor de periode van 1 juni 2021 tot en met 31 mei 2025.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

 25 mei 2021

 

Voedingswaren grootkeuken+groepsopvang - dieetproducten - Goedkeuring gunning

 

De opdracht leveren van dieetproducten aan grootkeuken en groepsopvang wordt gegund voor de periode van 1 juni 2021 tot en met 31 mei 2025.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

 25 mei 2021

 

Voedingswaren grootkeuken+groepsopvang - vis en visproducten - Goedkeuring gunning

 

De opdracht leveren van vis en visproducten aan grootkeuken en groepsopvang wordt gegund voor de periode van 1 juni 2021 tot en met 31 mei 2025.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

 25 mei 2021

 

Voedingswaren grootkeuken+groepsopvang - droge voeding - Goedkeuring gunning

 

De opdracht leveren van droge voeding aan grootkeuken en groepsopvang wordt gegund voor de periode van 1 juni 2021 tot en met 31 mei 2023.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

 25 mei 2021

 

Voedingswaren grootkeuken+groepsopvang - diepvriesproducten - Goedkeuring gunning

 

De opdracht leveren van diepvriesproducten aan grootkeuken en groepsopvang wordt gegund voor de periode van 1 juni 2021 tot en met 31 mei 2025.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

 25 mei 2021

 

Voedingswaren grootkeuken+groepsopvang - aardappelproducten - Goedkeuring gunning

 

De opdracht leveren van geschilde aardappelen en aardappelproducten aan grootkeuken en Elfenhuisje wordt gegund voor de periode van 1 juni 2021 tot en met 31 mei 2025.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

 25 mei 2021

 

Voedingswaren grootkeuken+groepsopvang - gevogelte - Goedkeuring gunning

 

De opdracht leveren van gevogelte aan grootkeuken en groepsopvang wordt gegund voor de periode van 1 juni 2021 tot en met 31 mei 2025.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

 25 mei 2021

 

Platform voor de Samenlevingsdienst

 

Ondertekening charter 'Een Samenlevingsdienst voor en door jongeren' en bekendmaking Platform voor de Samenlevingsdienst.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

 25 mei 2021

 

Gunning opdracht aankoop abonnementen dagbladen en magazine voor gebruikers lokaal dienstencentrum via aanvaarde factuur < 15 000 euro excl. btw

 

Gunning van de opdracht jaarabonnementen kranten en tijdschrift aan Media dpg en Mediahuis nv voor  Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en Plus-Magazine voor gebruik in het lokaal dienstencentrum Zonnedries.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

 25 mei 2021

 

Gunning opdracht aankoop soepketel voor grootkeuken Zonnedries via aanvaarde factuur < 15 000 euro excl. btw en ontvangen creditnota's als compensatie voor gebrekkige dienstverlening

 

Gunning van de opdracht aankoop soepketel 150 liter voor grootkeuken Zonnedries aan Metos.

Akkoord verklaring met de financiële compensatie aangeboden door Metos.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

 25 mei 2021

 

Beslissing openstaande facturen Metos - grootkeuken

 

Beslissing tot betaling van de openstaande facturen aan Metos voor dienstverlening in grootkeuken Zonnedries.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

 25 mei 2021

 

Ledenbijdrage 2021 dienst gezinszorg Tielt-Winge voor vzw Zorggezind

 

Betaling van de factuur aan Zorggezind vzw voor het lidgeld 2021

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

 25 mei 2021

 

Project bestrijding eenzaamheid  - bezoek na overlijden partner

 

Opstart project rond vereenzaming bij senioren (+ 65-plussers) die recent hun partner verloren hebben door overlijden vanuit het lokaal dienstencentrum Zonnedries.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

 25 mei 2021

 

Aanpassing van het huidige reglement wachtlijstbeheer assistentiewoningen

 

Principieel akkoord met aanpassing van het reglement wachtlijstbeheer groep van assistentiewoningen.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

 25 mei 2021

 

Gunning opdracht aankoop 6 hoge eetstoelen groepsopvang  Elfenhuisje

 

Gunning van de opdracht aankoop hoge eetstoelen voor groepsopvang Elfenhuisje.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021