College van burgemeester en schepenen van Tielt-Winge

1 juni 2021

Besluitenlijst

 

Aanwezig:

waarnemend burgemeester:

Raf Alaerts

schepen:

Gunther Clinckx, Jan Loddewykx, Germaine Willems, Gert Van denstorme

algemeen directeur:

Kurt Yskout

 

Verontschuldigd:

burgemeester:

Rudi Beeken

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 1 juni 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van het college van 25 mei 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 1 juni 2021

 

Betalingsbevelen

 

De betalingsbevelen met nummers 2021/84 en 2021/85 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 1 juni 2021

 

Aanstellingsbeslissing voor de functie van technisch assistent openbare werken (D1-D3 - 38/38) - contract onbepaalde duur via putting uit de wervingsreserve (geheime stemming)

 

Aanstelling technisch assistent openbare werken  - 20210601.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 1 juni 2021

 

Terugbetaling - oninbaarheid verhuringen culturele infrastructuur maand april

 

De aangerekende huurgelden voor het gebruik van de culturele infrastructuur in de maand april 2021 worden oninbaar gesteld wegens afgelasting omwille van de coronamaatregelen.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 1 juni 2021

 

Herberekening huursom HO 143

 

Goedkeuring gewijzigde huurbedrag voor huurovereenkomst 143.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 1 juni 2021

 

Vlonderpad Gempemolen-Troostemberghbos

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de verhoging van het budget voor het vlonderpad en indiening van het project als subsidiedossier door RLNH.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 1 juni 2021

 

Verhuring sportinfrastructuur HO12 tot en met 28

 

De invorderingsrechten voor het verhuren van de sportinfrastructuur voor een totaalbedrag van 2.184,75 euro worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 1 juni 2021

 

Uitbetaling COVID-19 steunfonds jeugd en sportdienst

 

Goedkeuring uitbetaling aanvragen verenigingen COVID-19 steunfonds.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 1 juni 2021

 

Gunning opdracht activiteit pilates seniorensportdag via aanvaarde factuur < 15 000 euro excl. btw

 

Gunning van de opdracht Pilates.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 1 juni 2021

 

Padel kandidaat in deelgemeente Meensel-Kiezegem

 

Voorstel Padel in Meensel-Kiezegem

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 1 juni 2021

 

Skatererrein - vraag van een burger in verband met staat van het skateterrein

 

Er wordt een overleg georganiseerd met de skaters in verband met het skateterrein.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 1 juni 2021

 

Aanpassing reglement animatoren grabbelpas en swappas

 

Het animatorenreglement voor de grabbel- en swappas wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 1 juni 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021048949

 

De aanvraag ingediend inzake het doorvoeren van een functiewijziging van een weekendverblijf tot een woning, te 3390 Tielt-Winge, kadastraal gekend als afdeling 2, sectie A, nummer 72E2 te vergunnen.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 1 juni 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021050148

 

De aanvraag ingediend inzake het slopen van een woning, te 3390 Tielt-Winge, kadastraal gekend als afdeling 4, sectie A, nummer 349K te vergunnen.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 1 juni 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021009237

 

De aanvraag ingediend inzake het het creëren van 4 bouwloten in halfopen bebouwing, te , 3390 Tielt-Winge, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie D nr. 184X3 te vergunnen.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 1 juni 2021

 

Melding OMV_2021093150

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding nopens het aanbouwen van een veranda te Tielt-Winge, 1e afdeling, sectie F, perceelnummers 132Y en 132Z.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 1 juni 2021

 

Advies omgevingsvergunning OMV_2020154990

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft, in afwijking van het bovenvermelde gunstig advies van de omgevingsambtenaar, een ongunstig advies af voor het project houdende het bouwen van 12 appartementen en een ondergrondse parkeerkelder te 3390 Tielt-Winge.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 1 juni 2021

 

Procedure Houwaartsebergweg

 

Het college van burgemeester en schepenen bevestigt het mandaat van meester Carême om op te treden namens het gemeentebestuur in de nieuwe procedure omtrent de gemeenteweg te Houwaartsebergweg 20.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 1 juni 2021

 

Gunning opdracht opstellen schattingsverslag via aanvaarde factuur < 15.000 euro excl. btw

 

Gunning van de opdracht 'Opstellen van een schattingsverslag naar aanleiding van de gedeeltelijke afschaffing van de buurtwegen 76, 77 en 82 opgenomen in de Atlas der Buurtwegen van Sint-Joris-Winge'.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 1 juni 2021

 

OMV_2021010012

 

De aanvraag inzake een vegetatiewijziging betreft het vellen van bomen te Houwaartsebergweg, 3390 Tielt-Winge, kadastraal gekend als afdeling 2 sectie B nr. 41C te weigeren.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 1 juni 2021

 

Aanvraag uitzondering muziekactiviteit Spartacus run op maat’ op 16 juni 2021, event P383

 

Het college keurt de aanvraag tot uitzondering muziekactiviteit van evenement P383 goed.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 1 juni 2021

 

Sociale correctie

 

Het college keurt de aanvragen tot sociale correctie 2021/027 tot 2021/028 goed.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 1 juni 2021

 

Opleidingen gemachtigd opzichter, oktober 2021

 

Kenbaar maken van opleidingen voor gemachtigd opzichter in het najaar 2021.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 1 juni 2021

 

Aanvraag signalisatievergunning Heikant

 

Goedkeuring aan de technische dienst om werken uit te voeren in eigen beheer op Heikant.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 1 juni 2021

 

Aanvraag signalisatievergunning Visser & Smit Hanab Keelstraat

 

Goedkeuring aan de firma Visser & Smit Hanab om werken uit te voeren op de Keelstraat.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 1 juni 2021

 

Aanvraag signalisatievergunning Hoks Road Leuvensesteenweg

 

Goedkeuring aan de firma Hoks Road om werken uit te voeren op de Leuvensesteenweg 242-256.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

College van burgemeester en schepenen 1 juni 2021

 

Politiereglement parkeerverboden parking Bergstraat, Tieltsesteenweg, Optielt

 

De politieverordening voor het parkeerverbod op het parkeerterrein aan de Bergstraat, Tiensesteenweg en Optielt op 2 juni 2021 wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 1 juni 2021

 

Evenementenformulieren

 

Eerste agendering voor evenementen P383 en P385 en goedkeuring voor evenement P384. Info wordt doorgegeven aan de betrokken diensten.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 1 juni 2021

 

Zonaal evenementenreglement 2021

 

Goedkeuring van het evenementenreglement, mits enkele aanpassingen.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 1 juni 2021

 

Aanvraag kampvuurtoelating

 

Kampvuurtoelating aan Chiro Moevia.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 1 juni 2021

 

Factuur zonder bestelbon =<250 euro incl. BTW - aankoop

 

Bekrachtiging van de uitgave via aanvaarde factuur zonder bestelbon van de opdracht herstelling volleybalnet.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 1 juni 2021

 

Aanvaarding factuur Nilfisk

 

Goedkeuring factuur Nilfisk.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 1 juni 2021

 

Zandbak Elfenhuisje te verwijderen

 

Goedkeuring verwijderen van de zandbak aan het Elfenhuisje.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 1 juni 2021

 

Verhuring Sociaal Huis - verhuizing Hartje Hageland

 

Bepalingen uit het huishoudelijk reglement interlokale vereniging Hartje Hageland West bij verhuis naar Sociaal Huis.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 1 juni 2021

 

Aankoop onroerend goed Heuvelstraat 59 - principe en vaststelling van de modaliteiten van de verkoopovereenkomst

 

Vaststelling principe en modaliteiten verkoopovereenkomst onroerend goed Heuvelstraat 59.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 1 juni 2021

 

Beëindiging gerechtelijke procedure m.b.t Jeugdhuis Den Uitlaat - dadingsovereenkomst

 

Dadingsovereenkomt tot beëindigen van de gerechtelijke procedure aangaande de problematiek rond jeugdhuis Den Uitlaat.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 1 juni 2021

 

Fluvius - Melding geplande werken

 

Fluvius krijgt de goedkeuring om werken uit te voeren ter hoogte van Leuvensesteenweg 295.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 1 juni 2021

 

Erkenning factuur Mattheus

 

Factuur met referentie 21/225 mag in betaling gesteld worden.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 1 juni 2021

 

Ingekomen meldingskaarten week 21

 

De meldingskaarten met de referenties ID 1984 - 2000 - 2004 worden behandeld.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 1 juni 2021

 

Meldingskaart 1908

 

Het college van burgemeester en schepenen blijft bij de beslissing van 11 mei 2021 om de berm niet te verharden.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 1 juni 2021

 

Ambtshalve schrapping

 

Een inwoner wordt van ambtswege afgevoerd vanaf 01 juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 1 juni 2021

 

Vergoeding asverstrooiing Tielt

 

De asverstrooiing op de gemeentelijke begraafplaats in Tielt wordt toegestaan. Dit is een begraving conform artikel 17, 1°, van het gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging,

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 1 juni 2021

 

Grafconcessie urnegraf Houwaart

 

Een grafconcessie voor 20 jaar op de gemeentelijke begraafplaats in Houwaart wordt aan de aanvrager toegestaan voor het inrichten van een begraafplaats voor een urne in volle grond.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 1 juni 2021

 

Gunning opdracht ICT ondersteuning via aanvaarde factuur < 15.000 euro excl. btw

 

Hartje Hageland wil woonmeters aankopen voor het uitvoeren van een geplande actie in de panden van hun werkingsgebied.

 

De technische medewerkers van Hartje Hageland nemen de woonmeters mee tijdens hun huisbezoek en plaatsen deze.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 1 juni 2021

 

Gunning opdracht via aanvaarde factuur < 15 000 euro excl. btw

 

Gunning van de opdracht aankopen trapladder.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 1 juni 2021

 

Vorming woonmaatschappij : aanduiden vertegenwoordigers voor verkennend startgesprek met externe facilitator Levuur

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om 3 vertegenwoordigers aan te duiden voor het verkennend startgesprek met de externe facilitator Levuur.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021