College van burgemeester en schepenen van Tielt-Winge

4 mei 2021

Besluitenlijst

 

Aanwezig:

waarnemend burgemeester:

Raf Alaerts

schepen:

Gunther Clinckx, Jan Loddewykx, Germaine Willems, Gert Van denstorme

algemeen directeur:

Kurt Yskout

 

Verontschuldigd:

burgemeester:

Rudi Beeken

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 4 mei 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van het college van 27 april 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 4 mei 2021

 

Syntheseconclusie in procedure Stad Vilvoorde / gemeente Tielt-Winge - vergoeding brandweerlieden

 

Goedkeuring ontwerp van conclusie in procedure Stad Vilvoorde (bijdrage brandweer)

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 4 mei 2021

 

Betalingsbevelen

 

Het betalingsbevel met nummer 2021/71 wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

College van burgemeester en schepenen 4 mei 2021

 

Jaarrekening 2020 gemeente en OCMW - goedkeuring voor agendering op gemeenteraad 20 mei 2021

 

Het college keurt de jaarrekening 2020 van gemeente en OCMW goed.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 4 mei 2021

 

Leidraad inspraak en participatie

 

Goedkeuring van de leidraad inspraak en participatie.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 4 mei 2021

 

Gunning opdracht Get More aankoop Urenpakket: Support & consultancy via aanvaarde factuur < 15.000 euro excl. btw

 

Gunning van de opdracht Aankoop urenpakket aan GET nv.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 4 mei 2021

 

Genezingsbeslissing arbeidsongeval technisch assistent - technische dienst (WIEB)

 

Beslissing genezing arbeidsongeval technisch assistent - oktober 2020

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 4 mei 2021

 

Vacantverklaring voor de functie van een deeltijds kinderbegeleid(st)er in een contractuele arbeidsovereenkomst van bepaalde duur voor 1 jaar (C1-C2 - 19/38) - dienst IBO

 

Vacantverklaring begeleid(st)er - dienst IBO - bepaalde duur 1 jaar

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 4 mei 2021

 

Aanstelling in het kader van een contractuele arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 1 jaar van een deeltijds kinderbegeleid(st)er IBO (C1-C2 - 19/38) (geheime stemming)

 

Aanstelling begeleider IBO bepaalde duur - 20210504.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 4 mei 2021

 

Verhuring culturele infrastructuur

 

Goedkeuring van de invorderingsrechten verhuring culturele infrastructuur.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 4 mei 2021

 

Uitbetaling COVID-19 steunfonds cultuur en senioren

 

Goedkeuring uitbetaling aanvragen verenigingen COVID-19 steunfonds.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 4 mei 2021

 

Ontwerp akte opstalrecht padel

 

Goedkeuring ontwerp akte opstalrecht.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 4 mei 2021

 

Uitbetaling COVID-19 steunfonds jeugd en sportdienst

 

Goedkeuring uitbetaling aanvragen verenigingen COVID-19 steunfonds.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 4 mei 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020142222

 

De aanvraag ingediend inzake het het creëren van 3 bouwloten in open bebouwing, te 3391 Tielt-Winge, kadastraal gekend als afdeling 3, sectie C, nummers 360R en 360Z te vergunnen.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 4 mei 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021048067

 

De aanvraag ingediend inzake het het plaatsen van een scheidingsmuur en zwembad + uitvoeren van reliëfwijziging, te 3390 Tielt-Winge, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie C nr. 203W te weigeren.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 4 mei 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021009979

 

De aanvraag ingediend inzake het regulariseren van een bijgebouw, te 3391 Tielt-Winge, kadastraal gekend als afdeling 3, sectie A, nummer 25H te vergunnen.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 4 mei 2021

 

OMV_2020175599

 

De aanvraag ingediend inzake het het slopen van de bestaande constructies en het bouwen van 22 appartementen en een handelspand, te 3390 Tielt-Winge, kadastraal gekend als afdeling 4 sectie C nrs. 114D4 en 114E4 te weigeren

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 4 mei 2021

 

Artikel 5.2.2. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de splitsing van het onroerend goed gelegen te Tielt-Winge, kadastraal gekend 1e afdeling, sectie B, nummer 438E goed.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 4 mei 2021

 

Verzaking verkaveling

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aanvraag tot verzaking met referentie 24315/9081/2014/18 van 7 april 2015, deze wordt aangevuld in het vergunningenregister. Het besluit van de verzaking wordt samen met de aanvraag overgemaakt het Departement Omgeving, afdeling Vlaams-Brabant.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 4 mei 2021

 

Verkavelingsattest OMV_2020005599

 

Het college van burgemeester en schepenen van Tielt-Winge, bevestigt in zitting van 4 mei 2021, dat aan alle in de omgevingsvergunning houdende het verkavelen van gronden met referentie OMV_2020005599 van 2 juni 2020 opgelegde voorwaarden en lasten is voldaan.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 4 mei 2021

 

Erfdienstbaarheid Fluvius

 

Het college van burgemeester en schepenen stemt in met het vestigen van erfdienstbaarheden op het kadastraal gesitueerde perceel te Tielt-Winge, 1e afdeling, sectie B, nummer 360P2 ten voordele van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 4 mei 2021

 

Sociale correctie

 

Het college keurt de aanvraag tot sociale correctie 2021/024 goed.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 4 mei 2021

 

RLNH Behaag je tuin 2021

 

Het college beslist om deel te nemen aan de samenaankoop plantgoed 2021 van RLNH.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 4 mei 2021

 

Stockage afvalcontainers

 

Het antwoord van Tuincentrum Jochmans wordt meegenomen naar een volgend overleg met Ecowerf.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 4 mei 2021

 

Riolering Rillaarseweg-schoolomgeving

 

Diverse beslissingen omtrent de werf Rillaarseweg-schoolomgeving.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 4 mei 2021

 

Offerte Fluvius - Blerebergstraat

 

Verder overleg met Fluvius is over dit dossier aan de orde.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 4 mei 2021

 

Fluvius - Melding geplande werken

 

Fluvius krijgt de goedkeuring om werken uit te voeren ter hoogte van Lubbeekstraat 1.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 4 mei 2021

 

Watergroep - Melding geplande werken

 

De Watergroep krijgt de goedkeuring om werken uit te voeren ter hoogte van Heuvelstraat 42.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 4 mei 2021

 

VBR Kiezegem - Offerte Start- en projectnota

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte van studiebureau Jonckheere voor de opmaak van de start- en projectnota voor de aanleg van fietsvoorzieningen goed.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 4 mei 2021

 

Maaien bermen en grachten - Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's

 

De procedure wordt gestart.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 4 mei 2021

 

Aanvraag signalisatievergunning Admibo Reststraat

 

Goedkeuring aan de firma Admibo om werken uit te voeren op de Reststraat.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 4 mei 2021

 

Aanvraag signalisatievergunning Engie Blerebergstraat

 

Goedkeuring aan de firma Engie Solutions om werken uit te voeren op de Blerebergstraat.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 4 mei 2021

 

Aanvraag signalisatievergunning Aquaenergia Halensebaan 64

 

Goedkeuring aan de firma Aquaenergia om werken uit te voeren op de Halensebaan 64.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 4 mei 2021

 

Aanvraag signalisatievergunning Besix Keelstraat - Kapellekensweg

 

Goedkeuring aan de firma Besix om werken uit te voeren op de Kapellekensweg en Keelstraat.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 4 mei 2021

 

Aanvraag signalisatievergunning Liema Leigrachtstraat - verlenging

 

Goedkeuring aan de firma Liema om werken uit te voeren op de Leigrachtstraat.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

College van burgemeester en schepenen 4 mei 2021

 

Politiereglement Liema Leigrachtstraat - verlenging

 

De politieverordening voor werken op de Leigrachtstraat tussen 3 mei en 17 mei 2021 wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

College van burgemeester en schepenen 4 mei 2021

 

Politiereglement Besix Keelstraat

 

De politieverordening voor werken op de Keelstraat en Kapellekensweg tussen 30 april en 7 mei 2021 wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

College van burgemeester en schepenen 4 mei 2021

 

Politiereglement Ralisweg - Kijk ik fiets

 

De politieverordening voor het afsluiten van een stuk van de Ralisweg op 29 mei 2021 wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

College van burgemeester en schepenen 4 mei 2021

 

Politiereglement parkeerverbod parking bibliotheek

 

De politieverordening voor het parkeerverbod op het parkeerterrein aan de bibliotheek op
21, 28 en 29 juni 2021 wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 4 mei 2021

 

Lidmaatschap octopusgemeente

 

Goedkeuring tot lidmaatschap als Octopusgemeente.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 4 mei 2021

 

Verkoop ontbijtpakketten Landelijke Gilde OLV Tielt

 

Goedkeuring voor de verkoop van ontbijtpakketten op 9 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 4 mei 2021

 

Take Away TW3000

 

Goedkeuring voor de take away van 14 mei tot en met 16 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 4 mei 2021

 

Evenementenformulieren

 

Eerste agendering voor evenementen P376, P377, P738 en P379.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 4 mei 2021

 

GAS Boete 2020/01587

 

De boete van 80 euro zal geïnd worden.

De vergoeding voor de behandeling van dit dossier bedraagt 65 euro. Dit bedrag zal in een jaarlijkse

globale afrekening gefactureerd worden.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 4 mei 2021

 

GAS Boete 2020/01476

 

De boete van 80 euro zal geïnd worden.

De vergoeding voor de behandeling van dit dossier bedraagt 65 euro. Dit bedrag zal in een jaarlijkse

globale afrekening gefactureerd worden.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 4 mei 2021

 

Ingekomen meldingskaarten week 17

 

De meldingskaarten met de referenties  ID 1850  - 1851 - 1853 - 1875 worden behandeld.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021