College van burgemeester en schepenen van Tielt-Winge

26 november 2019

Besluitenlijst

 

Aanwezig:

burgemeester:

Rudi Beeken

schepen:

Raf Alaerts, Gunther Clinckx, Jan Loddewykx, Germaine Willems, Gert Van denstorme

algemeen directeur:

Kurt Yskout

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van het college van 19 november 2019 en 21 november 2019 worden goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Eindejaarsregeling 2019 collegezitting en zitting vast bureau

 

Het college beslist om de gebruikelijke zittingen van dinsdag 24 december en 31 december tijdens de eindejaarsperiode te vervangen door één digitale collegezitting op maandag 23 december.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Vlaamse ombudsdienst - bemiddeling

 

Het college gaat akkoord met de bemiddelingsrol van de Vlaamse ombudsdienst in de 3 probleemdossiers tussen de vzw van EVS en de gemeente en is bereid mee te werken aan de bemiddeling.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Betalingsbevelen

 

De betalingsbevelen met de nummers 2019/169 tot en met 2019/172 worden goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Betaling inschrijvingsrecht wijk-werken

 

Inschrijvingsrecht wijk-werken 2020

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Aanstellingsbeslissing voor de vacante functie van 1 deeltijds contractueel coördinator (B1-B3) dienst IBO van onbepaalde duur (30.4/38) (geheime stemming)

 

Aanstellingsbeslissing coördinator dienst IBO - 20191119

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Aanstelling voltijds administratief medewerker personeelsdienst (C1-C3 - 38/38) - contract bepaalde duur (geheime stemming)

 

Aanstelling administratief medewerker personeelsdienst EP - contract bepaalde duur - 20191126

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Verhuring culturele infrastructuur

 

De invorderingsrechten met betrekking tot de huurovereenkomsten en billijke vergoeding voor een totaalbedrag van 2105,00 euro worden goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Meldingsformulieren

 

De aanvraag voor de organisatie van de evenementen met referentie C552 tot en met C557 wordt goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Goedkeuring annulatie huurovereenkomst 874

 

Annulatie 874 wordt gewijzigd goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Annulatie huurovereenkomst 887

 

Annulatie 887 wordt goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Terugbetaling waarborg

 

De terugbetaling van de waarborg van HO26 wordt goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Betaalbaar stellen factuur Seris monitoring

 

De factuur van de firma Seris Monitoring wordt betaalbaar gesteld.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Beleidssubsidies sport

 

De beleidssubsidies 2019 voor sport worden goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Toelage sportinfrastructuuur

 

De toelage voor onderhoud voor sportinfrastructuur wordt goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Vrijwilligers sinterklaassportnamiddag 2019

 

De vrijwilligers worden aangesteld voor de sinterklaas sportnamiddag van 2019.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Verhuring sportinfrastructuur HO116, 135, 136, 137 en 138

 

Huurovereenkomsten 116, 135 tot en met 138 worden goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Impulssubsidies sport

 

De impulsssubsidies 2019 voor sport worden goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Verkavelingsattest OMV_2019071345

 

Het college van burgemeester en schepenen van Tielt-Winge, bevestigt in zitting van 26 november 2019, dat aan alle in de omgevingsvergunning houdende het verkavelen van gronden met referentie OMV_2019071345 van 17 september 2019 opgelegde voorwaarden en lasten is voldaan.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Omgevingsvergunning OMV_2019143693

 

De aanvraag ingediend inzake het slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van een woning en een tuinhuis/poolhouse en het vellen van een boom, te Bleukenweg 3, 3390 Tielt-Winge, kadastraal gekend als 1e afdeling, sectie C, nummer 140/02V (deel), 140C (deel) en 140D (deel) wordt vergund.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Verzaking verkaveling

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aanvraag tot verzaking met referentie 5.00/24135/1000085.1 van 22 mei 2012, deze wordt aangevuld in het vergunningenregister. Het besluit van de verzaking wordt samen met de aanvraag overgemaakt aan het Departement Omgeving, afdeling Vlaams-Brabant.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Gunning opdracht "Bodemattesten schoolomgeving Rillaarseweg" via aanvaarde factuur < 15 000 euro excl. btw

 

Gunning van de opdracht "Bodemattesten schoolomgeving Rillaarseweg" aan de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Gunning opdracht "Heraanleg schoolomgeving Rillaarseweg - hypothecaire getuigschriften" via aanvaarde factuur < 15 000 euro excl. btw

 

Gunning van de opdracht "Heraanleg schoolomgeving Rillaarseweg hypothecaire getuigschriften" aan Antenne Rechtszekerheid Leuven II.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Aanvraag uitzondering muziekactiviteit ‘Oudjaar’ op 31 december 2019, event 2019/C555

 

Het college keurt de aanvraag tot uitzondering muziekactiviteit van evenement C555 goed.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Aanvraag uitzondering muziekactiviteit ‘Wij vieren oud op nieuw’ op 31 december 2019, event 2019/C554

 

Het college keurt de aanvraag tot uitzondering muziekactiviteit van evenement C554 goed.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Aanvraag uitzondering muziekactiviteit ‘Oudejaarsfeest’ op 31 december 2019, event 2019/C547

 

Het college keurt de aanvraag tot uitzondering muziekactiviteit van evenement C547 goed.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Fluvius - Melding geplande werken

 

Fluvius krijgt de goedkeuring om werken uit te voeren ter hoogte van Wersbeekstraat 54-56.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Fluvius - Melding geplande werken

 

Fluvius krijgt de goedkeuring om werken uit te voeren ter hoogte van Wersbeekstraat 38.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Fluvius - Melding geplande werken

 

Fluvius krijgt de goedkeuring om werken uit te voeren ter hoogte van Gouden Kruispunt 86.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Deelname INL

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat niet akkoord met de verhoging van het urenpakket naar 2 VTE voor het project 'Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen' : de opdrachten 'hoogtewerker' zullen voortaan via De Winning gebeuren.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Riolering Rijsbergstraat

 

De offerte van Fluvius voor het ondergronds brengen van de netten en het aanbrengen van dimbare ledverlichting in de Rijsbergstraat van € 22.630,66 wordt goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's - raamcontract 2020-2023 - Rupskraan en transport (2020/010)

 

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht “raamcontract 2020-2023 - Rupskraan en transport” wordt opgestart.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's - raamcontract 2020-2023 - lijnvormige elementen (2020/011)

 

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht “raamcontract 2020-2023 - lijnvormige elementen” wordt opgestart.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Doortochttoelating fietstocht Rillaarse Bikers

 

Akkoord met de doortocht op 4 en 5 april 2020 van de Rillaarse Bikers.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Jaarvergunning Proximus

 

Goedkeuring aanvraag jaarvergunning 2020 aan Proximus.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Plaatsing schuilhuisje Heuvelstraat

 

Behandeling van de melding in verband met de plaatsing van een schuilhuisje in de Heuvelstraat.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Aanvaarding factuur BOMA

 

Goedkeuring factuur BOMA.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Raamcontract 2020-2023 aankoop signalisatiemateriaal

 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze aankoop signalisatiemateriaal.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Raamcontract 2020-2023 aankoop hout- en houtachtige materialen

 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze aankoop hout- en houtachtige materialen.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Raamcontract 2020-2023 aankoop elektrische materialen

 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze aankoop elektrische materialen.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Raamcontract 2020-2023 aankoop sanitaire materialen

 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze aankoop sanitaire materialen.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Raamcontract 2020-2023 aankoop rodenticiden

 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze raamcontract 2020-2023 aankoop rodenticiden.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Raamcontract 2020-2023 - wegenzout

 

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht “raamcontract 2020-2023 - Wegenzout” wordt opgestart.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Erkenning factuur Bouwmaterialen Stals

 

Factuur met referentie 2019101112/35109 mag in betaling gesteld worden.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Ingekomen meldingskaarten

 

De meldingskaarten met de referenties Z19.000719, Z19.000733, Z19.000747, Z19.000754 en Z19.000756 worden behandeld.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Opmaak bestelbon - Van Dyck

 

Er wordt een bestelbon opgemaakt voor Van Dyck voor de herstelling van het heetwater machine voor een bedrag van € 4772,17 incl btw.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Invorderingsstaat facturatie IBO - facturatie augustus 2019

 

De invorderingsstaat facturatie IBO - maand augustus 2019 wordt goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Correcties facturatie IBO maand juni 2019

 

Correcties facturatie juni 2019 op de facturatie van de buitenschoolse kinderopvang.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Correctie facturatie IBO maand juli 2019

 

Correctie facturatie juni 2019 op de facturatie van de buitenschoolse kinderopvang.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Jubileumviering Landelijke Gilde OLV Tielt 125 jaar - geschenk

 

Ter gelegenheid van hun 125 jaar bestaan wordt aan Landelijke Gilde OLV Tielt de mogelijkheid gegeven om ter waarde van 66 euro aankopen te doen bij Bakkerij Rubbens (alternatief voor een 'vat'.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Aanvraag vrijstelling belasting verwaarloosde woningen en  gebouwen aanslagjaar 2019

 

De aanvraag tot vrijstelling van de belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen aanslagjaar 2019 van het dossier met nummer VW/2018/006 wordt behandeld.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Beroep tegen de opname in het register verwaarloosde woningen en gebouwen

 

Het beroep tegen de opname in het register verwaarlozing van het dossier met nummer VW/2019/014 wordt ontvankelijk en gegrond verklaard.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Aanvraag vrijstelling belasting verwaarloosde woningen en  gebouwen aanslagjaar 2019

 

De aanvraag tot vrijstelling van de belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen aanslagjaar 2019 van het dossier met nummer VW/2018/007 wordt behandeld.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 26 november 2019

 

Afvaardiging lokaal woonoverleg

 

Tamara Vande Reyde en Peter Merckx worden uitgenodigd voor deelname aan het lokale woonoverleg.