College van burgemeester en schepenen van Tielt-Winge

25 mei 2021

Besluitenlijst

 

Aanwezig:

burgemeester:

Rudi Beeken

schepen:

Raf Alaerts, Gunther Clinckx, Jan Loddewykx, Germaine Willems, Gert Van denstorme

algemeen directeur:

Kurt Yskout

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van het college van 18 mei 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Notulen Sint-Donatus 6 mei 2021

 

Er is prima facie geen reden tot schorsing van een punt uit de notulen van de kerkraad Sint-Donatus van 6 mei 2021 op basis van de informatie waarover het gemeentebestuur beschikt op basis van deze notulen.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Afsprakennota met kerkfabriek Sint-Donatus over WiFi4EU

 

Goedkeuring afsprakennota met kerkfabriek Sint-Donatus

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Schuldvordering =<250 euro incl. BTW- aankoop licentie Smartsheet

 

Bekrachtiging van de uitgave via schuldvordering van de opdracht aankoop licentie Smartsheet aan Smartsheet Inc.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Betalingsbevelen

 

De betalingsbevelen met nummer 2021/81 en 2021/82 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Overzicht kosten triagecentrum

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de gepresteerde uren door eigen personeel en de hieraan gemaakte kosten.

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de afrekening voor het triagecentrum van Aarschot en Diest.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Gemeentelijke dotatie politiezone Hageland 5389 2e kwartaal

 

De gemeentelijke toelage aan politiezone Hageland voor het 2de kwartaal 2021 wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Kohierbelasting afvalophaling EcoWerf

 

De kohieren TIE/21/03/001, TIE/21/03/002 en TIE/21/03/003 aanslagjaar 2021 zijn ontvangen en goedgekeurd en mogen verder uitgevoerd worden.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Gunning opdracht aankoop Awingu via aanvaarde factuur < 15.000 euro excl. btw

 

Gunning van de opdracht aankoop Awingu aan Simac.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Gunning opdracht 'Aanzuiveren service pallet gemeente en OCMW' via raamcontract van de Provincie Vlaams-Brabant voor de levering, installatie, systeemintegratie en onderhoud van server- en storage infrastructuur

 

Gunning van de opdracht 'Aanzuiveren service pallet gemeente en OCMW' aan Simac NV

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Standpunt inzake inhouding 20% loon naar aanleiding van quarantaine door het uitoefenen van de functie

 

Standpunt inhouding loon naar aanleiding van quarantaine - 20210525

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Vacantverklaring voor de functie van een voltijds technisch assistent - openbare werken  (afdeling grondgebiedzaken)  (D1-D3 - 38/38) - contract onbepaalde duur - wijze vervullen vacature via putting uit de wervingsreserve

 

Vacantverklaring onbepaalde duur functie technisch assistent openbare werken - 20210525

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Resultaten peiling en argumentatie vrije inloop

 

Vastleggen van de principes rond werken op afspraak / vrije inloop: verder onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Gunning opdracht theatervoorstelling Loge 10 'Zwijg kleine' via aanvaarde factuur < 15.000 euro excl. btw

 

Gunning van de opdracht theatervoorstelling 'Zwijg kleine' aan Loge 10 Theaterproducties bvba.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Gunning opdracht theatervoorstelling Loge 10 'De dame in het busje' via aanvaarde factuur < 15.000 euro excl. btw

 

Gunning van de opdracht theatervoorstelling 'De dame in het busje' aan Loge 10 Theaterproducties bvba.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Platform voor de Samenlevingsdienst

 

Ondertekening charter 'Een Samenlevingsdienst voor en door jongeren' en bekendmaking Platform voor de Samenlevingsdienst.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Heropening bibliotheek

 

De bibliotheek heropent terug onder zijn oude openingsuren en de ingang verloopt via de hoofdingang van de bibliotheek.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Gunning opdracht meespeeltheater spoor 6 via aanvaarde factuur < 15.000 euro excl. btw

 

Gunning van de opdracht meespeelvoorstelling grabbelpas 2021 aan Jeuk Meespeeltheater.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021038781

 

De aanvraag ingediend inzake het het vervangen van een veranda, te 3390 Tielt-Winge, kadastraal gekend als afdeling 2 sectie B nr. 407B te vergunnen.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021038565

 

De aanvraag ingediend inzake het het doorvoeren van een functiewijziging van een weekendverblijf tot een woning, te 3390 Tielt-Winge, kadastraal gekend als afdeling 2 sectie A nr. 27P te vergunnen.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021038683

 

De aanvraag ingediend inzake het het vellen van een boom, te 3390 Tielt-Winge, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie B nr. 389H te vergunnen.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021041975

 

De aanvraag ingediend inzake het het doorvoeren van een functiewijziging van een vakantieverblijf naar een woning, te 3390 Tielt-Winge, kadastraal gekend als afdeling 2 sectie A nr. 76C te vergunnen.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

OMV_2021076964

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding nopens het uitbreiden van een woning te Tielt-Winge, 3e afdeling, sectie B, perceelnummer 33H.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Vergund geacht gebouw Berkendreef

 

De aanvraag tot opname in het vergunningenregister van de constructie te 3390 Tielt-Winge, kadastraal gesitueerd te Tielt-Winge, 1e afdeling, sectie A, nummer 190H kan aanvaard worden. De inschrijving in het vergunningenregister betreft een woning met bijgebouwen.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Experiment Vlooybergtoren

 

Om nog meer informatie te kunnen inwinnen, wordt de periode van het experiment met 2 weken verlengd.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Fluvius - Melding geplande werken

 

Fluvius krijgt de goedkeuring om werken uit te voeren ter hoogte van Roeselberg 31.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Fluvius - Melding geplande werken

 

Fluvius krijgt de goedkeuring om werken uit te voeren ter hoogte van Glabbeeksesteenweg 88B.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Watergroep - Melding geplande werken

 

De Watergroep krijgt de goedkeuring om werken uit te voeren ter hoogte van Tiensesteenweg 65.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Evenementenformulier P378

 

Goedkeuring voor evenement P378.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Aanvraag signalisatievergunning Hegrola Binkomstraat 76

 

Goedkeuring aan de firma Hegrola om werken uit te voeren op de Binkomstraat 76.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Aanvraag signalisatievergunning Hegrola Binkomstraat 82

 

Goedkeuring aan de firma Hegrola om werken uit te voeren op de Binkomstraat 82.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Aanvraag signalisatievergunning Hoks Road Leuvensesteenweg

 

Goedkeuring aan de firma Hoks Road om werken uit te voeren op de Leuvensesteenweg 242-256.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Aanvraag signalisatievergunning Sweco N2

 

Goedkeuring aan de firma Sweco Belgium om werken uit te voeren op de N2.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Politiereglement afsluiten parking muziekacademie

 

De politieverordening voor het afsluiten van de kleine parking voor de muziekacademie op 26 mei 2021 wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Verlenging samenwerkingsovereenkomst, afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van datum tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken

 

Goedkeuring tot het verlengen van de samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid optie 1.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Goedkeuring principe energielevering via het Vlaams Energiebedrijf (VEB)

 

Goedkeuring principe energielevering (elektriciteit en aardgas) via het Vlaams Energiebedrijf.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Goedkeuring offerte ThyssenKrupp

 

Goedkeuring offerte ThyssenKrupp.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Aanvaarding offerte Intersafe Elfenhuisje

 

Goedkeuring offerte Intersafe.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Aanstellen van een ontwerper voor nieuwbouw IBO en scoutslokalen te Houwaart - Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's

 

Beknopte omschrijving

De procedure wordt gestart.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Aankoop onroerend goed Heuvelstraat 59

 

Princiepsbeslissing aankoop onroerend goed.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Maaien bermen en grachten - Goedkeuring gunning

 

Beknopte omschrijving

De opdracht wordt gegund.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Ingekomen meldingskaarten

 

De meldingskaarten met de referenties ID 1945 - 1961 - 1965 - 1971 - 1993 worden behandeld.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Standplaats ambulante handel

 

Een standplaats voor ambulante verkoop van voedingswaren wordt toegekend voor Freddy Konings op de parking langs de gewestweg Aarschotsesteenweg (N223).

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Grafconcessie kist in volle grond Tielt

 

Een grafconcessie voor 20 jaar op de gemeentelijke begraafplaats in Tielt wordt aan de aanvrager toegestaan voor het inrichten van een begraafplaats van een graf voor een kist in volle grond.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Grafconcessie kist in volle grond Tielt

 

Een grafconcessie voor 20 jaar op de gemeentelijke begraafplaats in Tielt wordt aan de aanvrager toegestaan voor het inrichten van een begraafplaats van een graf voor een kist in volle grond.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Grafconcessie kist in volle grond Meensel-Kiezegem

 

Een grafconcessie voor 20 jaar op de gemeentelijke begraafplaats in Meensel-Kiezegem wordt aan de aanvrager toegestaan voor het inrichten van een begraafplaats van een graf voor een kist in volle grond.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Gunning opdracht ICT-ondersteuning  via aanvaarde factuur

< 15.000 euro excl. btw

 

Gunning van de opdracht voor het uitvoeren van onderhoud aan de 7 PC’s + ondersteuning van de ICT op afstand.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Beroep tegen opname in het leegstandregister

 

Het beroep tegen de opname in het leegstandregister van dossier LS/2021/046 wordt behandeld.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Beroep tegen opname in het leegstandregister

 

Het beroep tegen de opname in het leegstandregister van dossier LS/2021/039 wordt behandeld.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 25 mei 2021

 

Beroep tegen opname in het leegstandregister

 

Het beroep tegen de opname in het leegstandregister van dossier LS/2021/033 wordt behandeld.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021