College van burgemeester en schepenen van Tielt-Winge

27 april 2021

Besluitenlijst

 

Aanwezig:

burgemeester:

Rudi Beeken

schepen:

Raf Alaerts, Gunther Clinckx, Jan Loddewykx, Germaine Willems, Gert Van denstorme

algemeen directeur:

Kurt Yskout

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van het college van 20 april 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Betalingsbevelen

 

De betalingsbevelen met de nummers 2021/66 tot en met 2021/67 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Drankconcessie Van Dyck dienstjaar 2020

 

Drankconcessie Van Dyck dienstjaar 2020

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Domeinconcessie frituur Meensel-Kiezegem

 

Domeinconcessie permanente frituur Meensel-Kiezegem

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Belasting op aanplakborden

 

Kohier belasting op aanplakborden dienstjaar 2021

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Gunning opdracht postverwerking via aanvaarde factuur 15.000 - 30.000 euro excl. btw

 

Gunning van de opdracht 'postverwerking van het lokaal bestuur' aan Easypost /Postalia Belgium BV.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Vacantverklaring voor de functie van een voltijds administratief medewerker - secretariaat en onthaal (afdeling ondersteunende diensten) in een contractuele arbeidsovereenkomst bepaalde duur van 1 jaar (C1-C3 - 38/38)

 

Vacantverklaring functie administratief medewerker secretariaat en onthaal -  ondersteunende diensten - 20210427

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Ontslagbesluit van een deeltijds contractueel kinderbegeleider en deeltijds contractueel technisch beambte buitenschoolse kinderopvang wegens persoonlijke redenen (geheime stemming)

 

Ontslagbesluit kinderbegeleider en technisch beambte IBO - 20210427

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Oninbaarstelling facturen huur culturele infrastructuur ten gevolge van corona

 

Goedkeuring oninbaarstelling facturen verhuur culturele infrastructuur wegens afgelasting ten gevolge van corona.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Verlening erkenning Logo Oost Brabant

 

Goedkeuring erkenning Logo Oost-Brabant.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Houwaartse bank

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de opdracht aan de Houwaartse Wijngaard vzw en KWB Houwaart om de Reuze Bank te plaatsen op het kadastraal gesitueerde perceel te Tielt-Winge, 2de afdeling, sectie B, nummer 23C2. Het gemeentebestuur zal geen verdere financiële of administratieve ondersteuning verlenen. De nodige budgetten hiervoor zijn niet voorzien.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Akte opstalrecht padel - standpunten

 

Vaststelling bepalingen akte opstalrecht.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Gunning opdracht 'raamcontract diensten Cultuurconnect 2021-2024' via aanvaarde factuur < 15.000 euro excl. btw

 

Gunning van de opdracht 'raamcontract diensten Cultuurconnect 2021-2024' aan Cultuurconnect vzw.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Terugbetaling inschrijvingsgelden paassportweek en paaskleutersportweek wegens corona

 

De inschrijvingsgelden voor deelname aan de paassportweek en de paaskleutersportweek worden teruggestort wegens annulatie van de activiteiten ten gevolge van de coronamaatregelen.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Opstart verenigingen in functie van openluchtactiviteiten

 

Toelating aan verenigingen en particulieren om vanaf 27 april met maximum tien personen buitenactiviteiten te organiseren.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020156941

 

De aanvraag ingediend inzake het het bouwen van twee gekoppelde woningen (afwijking van de voorschriften van de goedgekeurde omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden omv_2020002762 van 3 maart 2020, namelijk het wijzigen van de bouwdiepte van de garages), te  3390 Tielt-Winge, kadastraal gekend als afdeling 2 sectie B nr. 341S te vergunnen.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021027710

 

De aanvraag ingediend inzake het het plaatsen van een zwembad en verhardingen, kadastraal gekend als afdeling 4 sectie D nr. 3B6 te vergunnen.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021038639

 

De aanvraag ingediend inzake het een functiewijziging van een kantoorgebouw naar een woning, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie C nr. 369L te vergunnen.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021037161

 

De aanvraag ingediend inzake het het doorvoeren van een functiewijziging van een vakantieverblijf naar een woning, kadastraal gekend als afdeling 2 sectie A nr. 73A te vergunnen.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021009393

 

De aanvraag ingediend inzake het het doorvoeren van een functiewijziging van een handelsruimte tot een appartement van de units a0.01, a0.02, b0.01, b0.02 en b0.03, kadastraal gekend als afdeling 4 sectie B nr. 463A te weigeren.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Beroep omgevingsvergunning OMV_2020103500

 

Het college van burgemeester en schepenen tekent beroep aan tegen de beslissing van de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant van 25 februari 2021 in het dossier met referentie OMV_2020103500.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Verkavelingsattest

 

Het college van burgemeester en schepenen van Tielt-Winge, bevestigt in zitting van 27 april 2021, dat aan alle in de omgevingsvergunning houdende het verkavelen van gronden met referentie OMV_2020059062 van 18 augustus 2020 opgelegde voorwaarden en lasten is voldaan.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Artikel 5.2.2. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de splitsing van het onroerend goed gelegen te Tielt-Winge, kadastraal gekend 1e afdeling, sectie B, nummer 438E goed.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Definitieve oplevering "Herstellen betondallen 2017"

 

De opdracht "Herstellen betondallen 2017" wordt definitief opgeleverd.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Definitieve oplevering asfalteringswerken

 

De opdracht 'Uitvoeren van asfalteringswerken in de Wijngaardstraat en de Haldertstraat' wordt definitief opgeleverd.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Definitieve oplevering asfalteringswerken 2018

 

De opdracht "Asfalteringswerken 2018" wordt definitief opgeleverd.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Sociale correctie

 

Het college keurt de aanvraag tot sociale correctie 2021/023 goed.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Erkenning factuur - Watering De Motbeek

 

Factuur van de Watering de Motbeek mag in betaling gesteld worden.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

EcoWerf

 

Wegens het exclusiviteitscontract met Ecowerf heeft de gemeente geen andere mogelijkheid dan PMD-zakken, composteerbare zakjes en keukenafvalbakjes aan te kopen bij Ecowerf of bij zijn aangeduide leveranciers.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Proximus - Melding geplande werken

 

Proximus krijgt de goedkeuring om werken uit te voeren ter hoogte van Halensebaan 79A.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Aquafin - Melding geplande werken

 

Group Van Vooren krijgt de goedkeuring om werken uit te voeren ter hoogte van Diestsesteenweg 14, 27, 42, 35, 39, 58, 62, 74.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Bepaling richtlijnen rond termijnen aanvraag signalisatievergunning

 

Princiepsbeslissing voor de aanvraagtermijn van signalisatievergunningen.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Aanvraag signalisatievergunning Telcom Kapellekensweg 65

 

Goedkeuring aan de firma Telcom om werken uit te voeren op de Kapellekensweg 65.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Aanvraag signalisatievergunning DCA Boterstraat - Rillaarseweg

 

Goedkeuring aan de firma DCA om werken uit te voeren op het kruispunt van de Boterstraat met de Rillaarseweg.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Aanvraag signalisatievergunning Group Van Vooren Diestsesteenweg (N2)

 

Goedkeuring aan de firma Group Van Vooren om werken uit te voeren op de Diestsesteenweg.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Politiereglement Blerebergstraat Fero

 

De politieverordening voor werken op de Blerebergstraat op 27 mei 2021 wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Politiereglement DCA Boterstraat-Rillaarseweg

 

De politieverordening voor werken op het kruispunt van de Boterstraat met de Rillaarseweg op 28 april en 29 april 2021 wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Politiereglement APK Rillaarseweg

 

De politieverordening voor werken op de Rillaarseweg tussen 15 maart en 31 mei 2021 wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Tonnagebeperking Groenweg

 

Akkoord met de invoering van een tonnagebeperking van 3,5 ton op de Groenweg.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Melding parkeerprobleem Perklaan

 

Behandeling van de melding van het parkeerprobleem op de Perklaan.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Evenementenformulier P372 Fiets- en voetgangersexamen 't Hagekind

 

Goedkeuring voor evenement P372.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Aanvaarding factuur Smeba Fire

 

Aanvaarding factuur Smeba Fire.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Gunning opdracht aankoop invalszaag via aanvaarde factuur < 15.000 euro excl. btw

 

Gunning van de opdracht aankoop invalszaag aan L&S Trend.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Week van de valpreventie - wandelen zonder vallen

 

Verslag wandeling 'Wandelen zonder vallen' rondom Campus Dommelhof.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Trajectbegeleiding project Sint-Joris-Winge - Stopzetting van de plaatsingsprocedure

 

Stopzetting procedure.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Ingekomen meldingskaarten week 16

 

De meldingskaarten met de referenties  ID 1806 - 1837 worden behandeld.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Grafconcessie urnegraf Sint-Joris-Winge

 

Een grafconcessie voor 20 jaar op de gemeentelijke begraafplaats in Sint-Joris-Winge wordt aan de aanvrager toegestaan voor het inrichten van een begraafplaats voor een urne in volle grond.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Grafconcessie bijbegraving Sint-Joris-Winge

 

Een grafconcessie voor 20 jaar op de gemeentelijke begraafplaats in Sint-Joris-Winge wordt aan de aanvrager toegestaan voor het inrichten van een begraafplaats voor een urne bij kist.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Grafconcessie bijbegraving Sint-Joris-Winge

 

Een grafconcessie voor 20 jaar op de gemeentelijke begraafplaats in Sint-Joris-Winge wordt aan de aanvrager toegestaan voor het inrichten van een begraafplaats voor een urnegraf.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 27 april 2021

 

Gunning opdracht voor het volgen van de BA4 opleiding door een nieuw personeelslid < 15.000 euro excl. btw

 

Gunning van de opdracht voor het volgen van de BA4 opleiding.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021