College van burgemeester en schepenen van Tielt-Winge

21 november 2019

Besluitenlijst

 

Aanwezig:

burgemeester:

Rudi Beeken

schepen:

Raf Alaerts, Gunther Clinckx, Jan Loddewykx, Germaine Willems, Gert Van denstorme

algemeen directeur:

Kurt Yskout

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 21 november 2019

 

Aanpassing organogram en personeelsformatie 2020 - princiepsbeslissing

 

Het college van burgemeester en schepenen/vast bureau keurt principieel het bij deze beslissing gevoegde ontwerp organogram en bijhorende personeelsformatie (met invulling voor 2020) goed.