College van burgemeester en schepenen van Tielt-Winge

14 januari 2020

Besluitenlijst

 

Aanwezig:

burgemeester:

Rudi Beeken

schepen:

Raf Alaerts, Gunther Clinckx, Jan Loddewykx, Germaine Willems, Gert Van denstorme

algemeen directeur:

Kurt Yskout

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van het college van 7 januari 2020 worden goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Betalingsbevelen

 

De betalingsbevelen met de nummers 2020/1 tot en met 2020/5  worden goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Gunning opdracht 'raamcontract 2020-2023 broodjes' via aanvaarde factuur

 

Gunning van de opdracht 'raamcontract 2020-2023 broodjes' aan broodjesbar De Ster in Rillaar.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Gunning opdracht 'raamcontract 2020-2023 kantoorbenodigdheden' via aanvaarde factuur

 

Gunning van de opdracht 'raamcontract 2020-2023 kantoorbenodigdheden' aan Lyreco Belgium.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Gunning opdracht 'raamcontract 2020-2023 koffie en thee' via aanvaarde factuur

 

Gunning van de opdracht 'raamcontract 2020-2023 koffie en thee' aan MIKO Coffee Service nv.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Burgerbevraging gemeente- & stadsmonitor

 

De communicatiedienst kondigt de burgerbevraging van ABB aan via de gebruikelijke communicatiekanalen.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Happy Hageland - bruikleenovereenkomst tablets

 

Met vzw LEADER-werking Hageland wordt de voorgestelde bruikleenovereenkomst voor twee tablets 'Happy Hageland' afgesloten.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Overdracht resterend verlof 2019 naar 2020

 

Overdracht resterend verlof 2019 naar 2020.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Gunning opdracht busvervoer via aanvaarde factuur < 15 000 euro excl. btw

 

Gunning van de opdracht busvervoer schooltheater 16 januari aan Pelikaancars nv.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Gunning - schooltheater Mijnheer Blauwhemel door Salibonani op 16 januari in De Maere

 

De opdracht schooltheatervoorstelling 'Mijnheer Blauwhemel' wordt gegund aan theatergezelschap Salibonani.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Meldingsformulieren

 

De aanvraag voor de organisatie van de evenementen met referentie C562 en C563 wordt goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Melding wandelnetwerk Hagelandse Heuvels

 

Het vlonderpad zal hersteld worden, budgetten zijn voorzien.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Meldingsformulier evenement J106 Scouts -Scream and scout

 

De aanvraag voor de organisatie van het evenement met referentie J106 wordt goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Omgevingsvergunning OMV_2019157892

 

De aanvraag ingediend inzake het uitbreiden van een woning boven een garage, te Heikant 19, 3390 Tielt-Winge, kadastraal gekend als 2e afdeling, sectie B, nummer 751L wordt vergund.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Omgevingsvergunning OMV_2019126704

 

De aanvraag ingediend inzake het uitbreiden van een openlucht toonzaal, te Leuvensesteenweg, 3390 Tielt-Winge, kadastraal gekend als 4e afdeling, sectie D, nummers 128V3 en 128V4 te vergunnen.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Omgevingsvergunning OMV_2020001907

 

De aanvraag ingediend inzake het regulariseren van het plaatsen van een reclamebord, te Voortstraat 12, 3390 Tielt-Winge, kadastraal gekend als 1e afdeling, sectie F, nummer 139Y wordt vergund.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Melding OMV_2019157622

 

Het college van burgemeester neemt akte van de melding nopens het plaatsen van een deur en een raam in de zijgevel te Tielt-Winge, 3e afdeling, sectie B, perceelnummer 209K3.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Artikel 5.2.2. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de splitsing van het onroerend goed gelegen te Tielt-Winge, ter plaatse Hazelaarstraat, kadastraal gekend 1e afdeling, sectie D, nummer 102B niet goed op basis van artikel van 4.2.15 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Aanmaning 1e afdeling, sectie F, nummer 148H

 

De aanmaning met referentie 8.00/2/GSI.905092 wordt geregistreerd in het vergunningenregister.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Aanmaning 1e afdeling, sectie F, nummer 702

 

De aanmaning met referentie 8.00/2/GSI.905043 wordt geregistreerd in het vergunningenregister.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Aanmaning 1e afdeling, sectie F, nummer 56

 

De aanmaning met referentie 8.00/2/GSI.905105 wordt geregistreerd in het vergunningenregister.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Aanmaning 1e afdeling, sectie F, nummer 679B

 

De aanmaning met referentie 8.00/2/GSI.905093 wordt geregistreerd in het vergunningenregister.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Aanmaning 1e afdeling, sectie F, nummer 103X, 103Y

 

De aanmaning met referentie 8.00/2/GSI.905091 wordt geregistreerd in het vergunningenregister.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Aanmaning 1e afdeling, sectie F, nummer 705C

 

De aanmaning met referentie 8.00/2/GSI.905103 wordt geregistreerd in het vergunningenregister.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Aanmaning 1e afdeling, sectie F, nummer 688C

 

De aanmaning met referentie 8.00/2/GSI.905044 wordt geregistreerd in het vergunningenregister.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Aanmaning 1e afdeling, sectie F, nummer 73C, 73E

 

De aanmaning met referentie 8.00/2/GSI.905048 wordt geregistreerd in het vergunningenregister.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Machtiging verharding

 

Er wordt een machtiging afgeleverd voor het creëren van een parkeerplaats in kiezel ter hoogte van de voorgevel van de woning op het kadastraal gesitueerde perceel te Tielt-Winge, 1 afdeling, sectie F, nummer 494P2, ter plaatse Oude Route 5.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Aanvraag uitzondering muziekactiviteit ‘Après-skiro-café’ op 7 maart 2020, event 2020/J104

 

Het college keurt de aanvraag tot uitzondering muziekactiviteit van evenement J104 goed.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Aanvraag uitzondering muziekactiviteit ‘In the Mixxx’ op 7 maart 2020, event 2020/J103

 

Het college keurt de aanvraag tot uitzondering muziekactiviteit van evenement J103 goed.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Sociale correctie

 

Het college keurt de aanvragen tot sociale correctie 2020/001 tot 2020/003 goed.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Erkenning factuur

 

Facturen met referentie 1917085208 en 1917095033 mogen in betaling gesteld worden.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Fluvius - Melding geplande werken

 

Fluvius krijgt de goedkeuring om werken uit te voeren ter hoogte van Leuvensesteenweg 271.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Fluvius - Melding geplande werken

 

Fluvius krijgt de goedkeuring om werken uit te voeren ter hoogte van Attenrodestraat 38.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Fluvius - Melding geplande werken

 

De gemeente Tielt-Winge gaat niet akkoord met de uitgevoerde herstelling aan Voortstraat 8-10 en zal dus geen oplevering afleveren.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

De Watergroep - Melding geplande werken

 

Fluvius krijgt de goedkeuring om werken uit te voeren ter hoogte van Reststraat 55A.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Doortochttoelating fietstocht Vlierbeekriders

 

Akkoord met de doortocht op 27 juni 2020 van de Vlierbeekriders.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Doortochttoelating fietstocht Chiro Kortrijk-Dutsel

 

Akkoord met de doortocht op 22 maart 2020 van de Chiro Kortrijk-Dutsel vzw.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Doortochttoelating fietstocht In 't Ven Classic

 

Akkoord met de doortocht op 4 april 2020 voor de Hageland-In't Ven Classic 2020.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Doortochttoelating fietstocht Parel van het Hageland 7 maart 2020

 

Akkoord met de doortocht op 7 maart 2020 van Boutersem Sportief.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Wandeltochten Globetrotters

 

De organisator wordt uitgenodigd naar het college van 21/1 om parkeermodaliteiten te bespreken

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Politiereglement Paradise Party 21 maart 2020

 

De politieverordening voor de Paradise Party op 21 maart 2020 wordt goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Evenementenformulieren

 

Goedkeuring voor evenement P326, eerste agendering P325 en P334.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Aanvraag spiegel

 

Behandeling aanvraag spiegel Haldertstraat 186.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Aanvraag signalisatievergunning

 

Goedkeuring signalisatievergunning aan Greanconsult.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Aanpassing GAS reglement

 

De tekst van het GAS reglement zoals nu voorligt op de raad van februari, die in 2019 meermaals besproken werd in de werkgroep, die werd geadviseerd door de jeugdraad en zoals door de politieraad van de zone in december 2019 werd goedgekeurd zal niet worden aangepast. Dit houdt in dat er mits aanvragen en volgens uitzonderingen zoals vastgelegd in paragraaf 2.2 van artikel 19 ook nog knallend vuurwerk mogelijk is. 

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

GAS Boete

 

De boete van 80 euro zal geïnd worden.

 

De vergoeding voor de behandeling van dit dossier bedraagt 65 euro. Dit bedrag zal in een jaarlijkse

globale afrekening gefactureerd worden.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Gemeentelijke dotatie aan HVZ Oost - 4e kwartaal

 

Goedkeuring gemeentelijke dotatie 4e kwartaal 2019 aan de hulpverleningszone Oost.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Verlenging bestaande gunningen 2019 onderhoud verwarmingsinstallaties en aankoop stookolie

 

Beslissing voor de verlenging van twee gunningen van 2019.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 'raamcontract 2020-23 onderhoud werkkledij en linnen' via aanvaarde factuur < 15 000 euro excl. btw

 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 'onderhoud werkkledij en linnen'.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Ingekomen meldingskaarten

 

De meldingskaarten met de referenties Z19.000792, C19.008854, C19.008856, C19.008857, Z19.000823 en MS202000285 worden behandeld.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Stekstraat

 

De bewoners van de Stekstraat werden bevraagd over éénrichtingsverkeer en het al dan niet behouden van de paaltjes aan hun woning. De paaltjes zullen verwijderd worden behalve bij de bewoners die doorgegeven hebben om ze te behouden, verder zal aan de verkeerssituatie niets veranderd worden.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Goedkeuring gunning - raamcontract 2020-2023 - opvulmaterialen (2020/007)

 

De opdracht “raamcontract 2020-2023 - opvulmaterialen” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs)

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Goedkeuring gunning - raamcontract 2020-2023 - Wegenzout (2020/009)

 

De opdracht “raamcontract 2020-2023 - Wegenzout” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs).

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Raamcontract 2020-2023 - Rupskraan en transport - Goedkeuring gunning

 

De opdracht “raamcontract 2020-2023 - Rupskraan en transport” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs)

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Goedkeuring gunning - raamcontract 2020-2023 - bouwmaterialen (2020/013)

 

De opdracht “raamcontract 2020-2023 - bouwmaterialen” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs)

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Goedkeuring gunning - raamcontract 2020-2023 - onderhoud wagenpark (2020/016)

 

De opdracht “raamcontract 2020-2023 - onderhoud wagenpark” wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op basis van de prijs)

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Goedkeuring gunning - raamcontract 2020-2023 - lijnvormige elementen (2020/011)

 

De opdracht “raamcontract 2020-2023 - lijnvormige elementen” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs)

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Grafconcessie bijbegraving graf Tielt

 

Een grafconcessie voor 20 jaar op de gemeentelijke begraafplaats in Tielt wordt aan de aanvrager toegestaan voor het inrichten van een begraafplaats voor een kist in volle grond.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Grafconcessie urne columbarium Houwaart

 

Een grafconcessie voor 20 jaar op de gemeentelijke begraafplaats in Houwaart wordt aan de aanvrager toegestaan voor het inrichten van een begraafplaats voor een urne in een columbarium.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Grafconcessie urne in volle grond Sint-Joris-Winge

 

Een grafconcessie voor 20 jaar op de gemeentelijke begraafplaats in Sint-Joris-Winge wordt aan de aanvrager toegestaan voor het inrichten van een begraafplaats voor een urne in volle grond.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Grafconcessie kist in volle grond Tielt

 

Een grafconcessie voor 20 jaar op de gemeentelijke begraafplaats in Tielt wordt aan de aanvrager toegestaan voor het inrichten van een begraafplaats van een graf voor een kist in volle grond.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Grafconcessie urnegraf Sint-Joris-Winge

 

Een grafconcessie voor 20 jaar op de gemeentelijke begraafplaats in Sint-Joris-Winge wordt aan de aanvrager toegestaan voor het inrichten van een begraafplaats van een urnegraf.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Grafconcessie urne in volle grond Tielt

 

Een grafconcessie voor 20 jaar op de gemeentelijke begraafplaats in Tielt wordt aan de aanvrager toegestaan voor het inrichten van een begraafplaats voor een urne in volle grond.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Vernieuwing concessie kist Sint-Joris-Winge

 

Een grafconcessie voor 20 jaar op de gemeentelijke begraafplaats in Sint-Joris-Winge wordt aan de aanvrager toegestaan en dit in het kader van een vernieuwing van bestaande concessie van 1 februari 2005 van een kist in volle grond.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Aanvaarding factuur opleiding modernisering burgerlijke stand 16 juni 2019

 

Aanvaarding factuur Vanden Broele.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2020

 

Bezwaar tegen de leegstandbelasting aanslagjaar 2019

 

Het bezwaar tegen de leegstandbelasting aanslagjaar 2019 van dossier LS/2018/029 wordt behandeld.