College van burgemeester en schepenen van Tielt-Winge

7 januari 2020

Besluitenlijst

 

Aanwezig:

burgemeester:

Rudi Beeken

schepen:

Raf Alaerts, Gunther Clinckx, Jan Loddewykx, Germaine Willems, Gert Van denstorme

algemeen directeur:

Kurt Yskout

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 7 januari 2020

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van het college van 23 december 2019 worden goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 7 januari 2020

 

Bijeenroeping gemeenteraad

 

Conform met de toepasselijke regels (meer bepaald artikel 19) van het DLB en het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt de gemeenteraad op 16 januari 2020 te 19.30 uur bijeengeroepen door de voorzitter van de gemeenteraad. Zij stelt de agenda op, rekening houdend met de punten die door het college aan de voorzitter worden meegedeeld.

 

Het betreft :

1)      Goedkeuring notulen vorige gemeenteraad

2)      Evaluatieverslag Grabbel - en swappas 2019 (kennisneming)

3)      Evaluatieverslag sportweken 2019 (kennisneming)

4)      Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen - jaarplanning 2020 (kennisneming)

5)      Aanbestedingsdossier riolering schoolomgeving / aanleg riolering en wegenis Rillaarseweg tussen Dorpsstraat en Sint-Annastraat - goedkeuring ontwerp, bestek en raming

6)      Rooilijn Rillaarseweg - voorlopige vaststelling

7)      Gemeentelijke structuurschets 'Centrum Tielt'

8)      Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant - Conceptnota - advies

9)      Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant - procesnota - advies

10)  Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant - Milieueffectbeoordeling - advies

11)  Afstand van voorkooprecht gemeente onroerende goederen

12)  Goedkeuring overeenkomst voor opmaak Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) (gemeentelijk energie- en klimaatactieplan) door provincie Vlaams-Brabant

13)  Kennisneming standpunt/vernietiging door gouverneur n.a.v. klacht personeelsaangelegenheid (Besloten zitting)

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 7 januari 2020

 

Notulen kerkraad Sint-Donatus 16 december 2019

 

Er is prima facie geen reden tot schorsing van een punt uit de notulen van de kerkraad Sint-Donatus van 16 december 2019 op basis van de informatie waarover het gemeentebestuur beschikt op basis van deze notulen.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 7 januari 2020

 

Dossier dagvaarding Vangoidsenhoven-Maes / ontwerpconclusie

 

Goedkeuring ontwerpconclusie in procedure buurtwegen 20 en 38.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 7 januari 2020

 

Gunning opdracht 'raamcontract 2020-2023 supermarkt A-merk' via aanvaarde factuur

 

Geen gunning van de opdracht 'raamcontract 2020-2023 supermarkt A-merk'.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 7 januari 2020

 

Gunning opdracht 'raamcontract 2020-2023 supermarkt huismerk' via aanvaarde factuur

 

Geen gunning van de opdracht 'raamcontract 2020-2023 supermarkt huismerk'.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 7 januari 2020

 

Gunning opdracht 'raamcontract 2020-2023 supermarkt' via aanvaarde factuur

 

Gunning van de opdracht 'raamcontract 2020-2023 supermarkt' aan Colruyt (verschillende vestigingen).

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 7 januari 2020

 

Gunning opdracht 'raamcontract 2020-2023 bloemen en kransen' via aanvaarde factuur

 

Gunning van de opdracht 'raamcontract 2020-2023 bloemen en kransen' aan bloemen Sandy.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 7 januari 2020

 

Gunning opdracht 'raamcontract 2020-2023 bakkerij' via aanvaarde factuur

 

Gunning van de opdracht 'raamcontract 2020-2023 bakkerij perceel 1' aan bakkerij Rubbens.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 7 januari 2020

 

Aanstelling in het kader van een contractuele overeenkomst bepaalde duur van een deeltijds bibliotheekassistent(e) (C1-C3 - 15/38) - dienst bibliotheek (geheime stemming)

 

Aanvraag werken na pensioen bibliotheek - 20191223

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 7 januari 2020

 

Veiligheidscel 19 november 2019

 

Goedkeuring van het verslag van de veiligheidscel van 20 november 2019.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 7 januari 2020

 

Omgevingsvergunning OMV_2019118370

 

De aanvraag ingediend inzake het verbouwen van een woning, te Blerebergstraat 151, 3390 Tielt-Winge, kadastraal gekend als 1e afdeling, sectie C, nummer 397L2 wordt vergund.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 7 januari 2020

 

Omgevingsvergunning OMV_2019144704

 

De aanvraag ingediend inzake het bouwen van een woning en het plaatsen van een bronbemaling, te Kapellekensweg, 3391 Tielt-Winge, kadastraal gekend als 3e afdeling, sectie C, nummer 210L wordt vergund.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 7 januari 2020

 

Melding OMV_2019157584

 

Het college van burgemeester neemt akte van de melding nopens het plaatsen van een overkapping te Tielt-Winge, 4e afdeling, sectie B, perceelnummer 226B.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 7 januari 2020

 

Wijzigingsverzoek omgevingsvergunningsdossier

 

Het college van burgemeester stemt in met het wijzigingsverzoek van 19 december 2019 in het dossier met referentie OMV_2019098876.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 7 januari 2020

 

Administratieve lus OMV_2019134497

 

Het college van burgemeester stemt in met het starten van een administratieve lus in het dossier met referentie OMV_2019134497.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 7 januari 2020

 

OMV_2019151871

 

Aktename van het college van burgemeester en schepenen van de melding van Herman Willems voor de exploitatie van Herman Willems, Diestsesteenweg 42 te Tielt-Winge.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 7 januari 2020

 

OMV_2019140019

 

Aktename van het college van burgemeester en schepenen van de melding van Alaerts Godelieve voor de exploitatie van Alaerts Godelieve, Boekhoutstraat 47-49 te Tielt-Winge

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 7 januari 2020

 

OMV_2019158582

 

Aktename van het college van burgemeester en schepenen van de melding van Execon voor de exploitatie van Wingerpark, Leuvensesteenweg 230G, 230D, 230B, 230C, 230, 230E, 230A 230F, Wingerstraat 1 te Tielt-Winge.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 7 januari 2020

 

Ondergrondse glasbollen gemeentehuis

 

De factuur van Eurobins Belgium voor een bedrag van 15.125 euro wordt betaald.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 7 januari 2020

 

Subsidiering inzake hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen - 2019

 

De subsidie inzake hemelwaterinstallaties (herbruik van hemelwater) voor het bedrag van 500 euro wordt toegekend aan dhr. Bart Bollaerts, Blerebergstraat 147 te 3390 Tielt-Winge voor de woning Blerebergstraat 147.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 7 januari 2020

 

Subsidiering inzake hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen - 2019

 

De subsidie inzake hemelwaterinstallaties (herbruik van hemelwater) voor het bedrag van 500 euro wordt toegekend aan dhr. Gert Horemans, Hazelaarsstraat 48 te 3390 Tielt-Winge voor de woning Hazelaarsstraat 48.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 7 januari 2020

 

VerLEDding - Stevensstraat - goedkeuring offerte

 

De gemeente keurt de offerte van Fluvius voor het verLEDden van de Stevensstraat voor een bedrag van 3800.87 euro goed. Financiering gebeurt via het toekomstfonds.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 7 januari 2020

 

VerLEDding - Hazelaarsstraat - goedkeuring offerte

 

De gemeente keurt de offerte van Fluvius voor het verLEDden van de Hazelaarsstraat voor een bedrag van 11.702,68 euro goed. Financiering gebeurt via het toekomstfonds.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 7 januari 2020

 

VerLEDding - Hellekens / Armand De Keyzerstraat - goedkeuring offerte

 

De gemeente keurt de offerte van Fluvius voor het verLEDden van de Hellekens / Armand De Keyzerstraat voor een bedrag van 4.915,45 euro goed. Financiering gebeurt via het toekomstfonds.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 7 januari 2020

 

VerLEDding - Ralisweg - goedkeuring offerte

 

De gemeente keurt de offerte van Fluvius voor het verLEDden van de Ralisweg voor een bedrag van 11.668,76 euro goed. Financiering gebeurt via het toekomstfonds.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 7 januari 2020

 

VerLEDding - Dennenweg - goedkeuring offerte

 

De gemeente keurt de offerte van Fluvius voor het verLEDden van de Denneweg voor een bedrag van 9.113,12 euro goed.  Financiering gebeurt via het toekomstfonds.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 7 januari 2020

 

VerLEDding - Rillaarseweg 62-189 - goedkeuring offerte

 

De gemeente keurt de offerte van Fluvius voor het verLEDden van de Rillaarseweg 62-189 voor een bedrag van 18.453,39 euro goed. Financiering gebeurt via het toekomstfonds.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 7 januari 2020

 

VerLEDding - Beurtstraat - goedkeuring offerte

 

De gemeente keurt de offerte van Fluvius voor het verLEDden van de Beurtstraat voor een bedrag van 23.074,96 euro goed. Financiering gebeurt via het toekomstfonds.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 7 januari 2020

 

VerLEDding - Kautermansweg - goedkeuring offerte

 

De gemeente keurt de offerte van Fluvius voor het verLEDden van de Kautermansweg voor een bedrag van 2278,28 euro goed. Financiering gebeurt via het toekomstfonds.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 7 januari 2020

 

Proximus - Melding ondergrondse aansluiting

 

Proximus krijgt de goedkeuring om werken uit te voeren ter hoogte van Heuvelstraat 103.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 7 januari 2020

 

Fluvius - Melding geplande werken

 

Fluvius krijgt de goedkeuring om werken uit te voeren ter hoogte van Halensebaan 155.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 7 januari 2020

 

Vergunning Dameswedstrijd Omloop van het Hageland

 

De organisatie van de wielerwedstrijd Omloop Van het Hageland op 1 maart 2020 door Cycling Team Tilt vzw wordt goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 7 januari 2020

 

Aanvraag jaarvergunning

 

Goedkeuring van een jaarvergunning aan Telcom.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 7 januari 2020

 

Aanvraag inname openbaar domein - parkeerverbod

 

Verlenen van een signalisatievergunning aan Igloo Architects voor het plaatsen van een vrachtwagen aan de Leuvensesteenweg 147 en Halensbaan.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 7 januari 2020

 

Gunning opdracht 'Aankoop van rodenticiden' via aanvaarde factuur < 15 000 euro excl. btw - raamcontract 2020-2023

 

Gunning van de opdracht 'aankoop rodenticiden' aan Pelsis.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 7 januari 2020

 

Gunning opdracht 'Aankoop van houtachtige materialen'   via aanvaarde factuur < 15 000 euro excl. btw - raamcontract 2020-2023

 

Gunning van de opdracht aankoop hout en houtachtige materialen aan Houthandel Jos Broos.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 7 januari 2020

 

Gunning opdracht 'Aankoop sanitaire materialen' via aanvaarde factuur < 15 000 euro excl. btw - raamcontract 2020-2023

 

Gunning van de opdracht 'aankoop sanitaire materialen' aan ELC -SVC.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 7 januari 2020

 

Goedkeuring gunning - raamcontract 2020-2023 - PVC buizen (2020/015)

 

De opdracht “raamcontract 2020-2023 - PVC buizen” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs).

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 7 januari 2020

 

Erkenning factuur

 

Factuur met referentie 192890 mag in betaling gesteld worden.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 7 januari 2020

 

Erkenning factuur

 

Factuur met referentie 19-80104 mag in betaling gesteld worden.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 7 januari 2020

 

Erkenning factuur

 

Factuur met referentie 2019111017 mag in betaling gesteld worden.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 7 januari 2020

 

Aanvraag toelating WWF-fondsenwerving 2020

 

Toelating voor WWF-fondsenwerving 2020 in Tielt-Winge.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 7 januari 2020

 

Vernieuwing grafconcessie kist Tielt

 

Een grafconcessie voor 20 jaar op de gemeentelijke begraafplaats in Tielt wordt aan de aanvrager toegestaan en dit in het kader van een vernieuwing van bestaande concessie van 1 februari 2005

van een graf voor een kist in volle grond.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 7 januari 2020

 

Toekenning huisnummers Leuvensesteenweg

 

Het college kent een nummering toe aan 4 woningen.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 7 januari 2020

 

Toekenning huisnummer Statiestraat

 

Het college kent een nummering toe aan een nieuwbouwwoning.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 7 januari 2020

 

Toekenning huisnummers Blerebergstraat

 

Het college kent een nummering toe aan appartementen.