College van burgemeester en schepenen van Tielt-Winge

3 december 2019

Besluitenlijst

 

Aanwezig:

burgemeester:

Rudi Beeken

schepen:

Raf Alaerts, Gunther Clinckx, Jan Loddewykx, Germaine Willems, Gert Van denstorme

algemeen directeur:

Kurt Yskout

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van het college van 26 november 2019 worden goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Vaststelling vergelijkend onderzoek over verlenging statutaire duur Interleuven ex artikel 420 en 423 DLB

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het vergelijkend onderzoek Interleuven ex artikel 423 van het DLB vast.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Notulen voormalige kerkfabriek Sint-Joris van 9 oktober en 13 november 2019

 

Schorsing van de notulen van de voormalige kerkfabriek Sint-Joris van 9 oktober en 13 november 2019.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Betalingsbevelen

 

De betalingsbevelen met de nummers 2019/173 tot en met 2019/175  worden goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Waarderingsregels gemeente en OCMW vanaf boekjaar 2020

 

Waarderingsregels vanaf boekjaar 2020 van  gemeente en OCMW worden goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Meerjarenplan 2020-2025 gemeente en OCMW - goedkeuring voor agendering op gemeenteraad 19 december 2019

 

Het college keurt het meerjarenplan 2020-2025 goed voor agendering op gemeenteraad 19 december 2019.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Overdracht verhoogd aantal verlofuren van 2019 naar 2020

 

Overdragen resterende verlofuren naar 2020 - financiële dienst

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Wijziging aanstellingsdatum deskundige financiële dienst - vervangingsovereenkomst

 

Wijziging aanstellingsdatum deskundige financiële dienst -vervangingsovereenkomst -  20191126

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Vaststelling vaste brug- en feestdagen 2020

 

Vaststelling vaste brug- en feestdagen 2020

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Vaststelling sluitingskalender IBO 2020

 

Vaststelling sluitingskalender IBO 2020

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Omgevingsvergunning OMV_2019124111

 

De aanvraag ingediend inzake het bouwen van een woning, te Statiestraat, 3390 Tielt-Winge, kadastraal gekend als 1e afdeling, sectie D, nummer 300R3 wordt vergund.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Omgevingsvergunning OMV_2019124613

 

De aanvraag ingediend inzake het bouwen van twee woningen, te Keulestraat, 3390 Tielt-Winge, kadastraal gekend als 1e afdeling, sectie C, nummer 211H(deel) wordt vergund.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Omgevingsvergunning OMV_2019144907

 

De aanvraag ingediend inzake het slopen van gebouwen en nieuwbouw van een woning, een loods en een tuinhuis, te Wersbeekstraat 68, 3390 Tielt-Winge, kadastraal gekend als 3e afdeling, sectie C, nummer 260D wordt vergund.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Melding OMV_2019147052

 

Het college van burgemeester neemt akte van de melding nopens het plaatsen van een veranda te Tielt-Winge, 1e afdeling, sectie C, perceelnummer 315C.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Artikel 5.2.2. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de splitsing van het onroerend goed gelegen te Tielt-Winge, ter plaatse Perkveld en Tiensesteenweg 17, kadastraal gekend 4e afdeling, sectie C, nummers 22M, 23E en 24G2 goed.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Artikel 5.2.2. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de splitsing van het onroerend goed gelegen te Tielt-Winge, ter plaatse Rousselberg, Stokskesstraat 37, Stokskesstraat 39, Roesselberg en Rousselbergbos, kadastraal gekend 2e afdeling, sectie C, nummers 181A, 182T, 182V, 182Y en 185B goed.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Aanmaning

 

De aanmaning met referentie 8.00/2/GSI.905019 houdende de opslag van materiaal, materieel en afval wordt geregistreerd in het vergunningenregister.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Aanmaning

 

De aanmaning met referentie 8.00/2/GSI.905087 wordt geregistreerd in het vergunningenregister.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Aanmaning

 

De aanmaning met referentie 8.00/2/GSI.905015 wordt geregistreerd in het vergunningenregister.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Aanmaning

 

De aanmaning met referentie 8.00/2/GSI.905016 wordt geregistreerd in het vergunningenregister.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Aanmaning

 

De aanmaning met referentie 8.00/2/GSI.905086 wordt geregistreerd in het vergunningenregister.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Aanmaning

 

De aanmaning met referentie 8.00/2/GSI.905081 wordt geregistreerd in het vergunningenregister.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Aanmaning

 

De aanmaning met referentie 8.00/2/GSI.905082 wordt geregistreerd in het vergunningenregister.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Aanmaning

 

De aanmaning met referentie 8.00/2/GSI.905088 wordt geregistreerd in het vergunningenregister.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Aanmaning

 

De aanmaning met referentie 8.00/2/GSI.905011 wordt geregistreerd in het vergunningenregister.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Aanmaning

 

De aanmaning met referentie 8.00/2/GSI.905090 wordt geregistreerd in het vergunningenregister.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Aanmaning

 

De aanmaning met referentie 8.00/2/GSI.905075 wordt geregistreerd in het vergunningenregister.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Aanmaning

 

De aanmaning met referentie 8.00/2/GSI.905012 wordt geregistreerd in het vergunningenregister.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Aanmaning

 

De aanmaning met referentie 8.00/2/GSI.905013 wordt geregistreerd in het vergunningenregister.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Aanmaning

 

De aanmaning met referentie 8.00/2/GSI.903161 wordt geregistreerd in het vergunningenregister.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Goedkeuring van de voorwaarden voor de provinciale begeleiding van de klimaatactie 'Voedselverlies in kantines van zorginstellingen'

 

De gemeente Tielt-Winge bevestigt haar engagement en volle medewerking aan de uitvoering van het aan de gemeente toegekende klimaatproject: 'Voedselverlies in kantines van scholen, ziekenhuizen en zorginstellingen. Van meten naar oplossingen'. Ze gaat akkoord met de voorwaarden in de brochure van de provincie (blz 16-18).

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Sociale correctie

 

Het college keurt de aanvraag tot sociale correctie 2019/055 goed.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Verslag en vragen vanuit de landbouwraad

 

Kennisname van het verslag van de landbouwraad van 18 november 2019.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Aanvraag uitzondering muziekactiviteit ‘Babyborrel' op 19 januari 2020, event 2020/C544

 

Het college keurt de aanvraag tot uitzondering muziekactiviteit van evenement C544 goed.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Vraag tot schrapping risicopercelen

 

Toelating van het schrappen van een perceel uit de lijst van gemeentelijke risicogronden bij de OVAM.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Fluvius - Melding geplande werken

 

Fluvius krijgt de goedkeuring om werken uit te voeren ter hoogte van Optielt 57.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Fluvius - Melding geplande werken

 

Fluvius krijgt de goedkeuring om werken uit te voeren ter hoogte van Halensebaan.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Fluvius - Melding geplande werken

 

Fluvius krijgt de goedkeuring om werken uit te voeren ter hoogte van Dorpsstraat 49.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Fluvius - Melding geplande werken

 

Fluvius krijgt de goedkeuring om werken uit te voeren ter hoogte van Heuvelstraat 61-273.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Fluvius - Melding geplande werken

 

Fluvius krijgt de goedkeuring om werken uit te voeren ter hoogte van Voortstraat 8-10.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's - raamcontract 2020-2023 - bouwmaterialen (2020/013)

 

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht “raamcontract 2020-2023 - bouwmaterialen” wordt opgestart.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Doortochttoelating fietstocht Wolfsdonk op Wiele

 

Akkoord met de doortocht op 17 mei 2020 van Wolfsdonk oep Wiele.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Aanvraag signalisatievergunning Verbraeken

 

Een signalisatievergunning voor riolerings- en wegenwerken in de Voortstraat en Binkomstraat wordt goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Aanvaarding factuur VVS

 

Aanvaarding van de factuur van VVS.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Aanvraag jaarvergunning 2020 - Aquafin

 

Een signalisatievergunning 2020 aan Aquafin wordt afgeleverd.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Ingekomen meldingskaarten

 

De meldingskaarten met de referenties Z19.000781, Z19.000782, Z19.000785, Z19.000787 en C19.008073 worden behandeld.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Rijbewijs C

 

Akkoord voor opmaak bestelbon van € 615 voor VAB, 4u praktijkles en examenbegeleiding C rijbewijs.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Grafconcessie urne columbarium Tielt

 

Een grafconcessie voor 20 jaar op de gemeentelijke begraafplaats in Tielt wordt aan de aanvrager toegestaan voor het inrichten van een begraafplaats voor een urne in een columbarium.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 3 december 2019

 

Grafconcessie kist in volle grond Houwaart

 

Een grafconcessie voor 20 jaar op de gemeentelijke begraafplaats in Houwaart wordt aan de aanvrager toegestaan voor het inrichten van een begraafplaats voor een kist in volle grond.