College van burgemeester en schepenen van Tielt-Winge

23 december 2019

Besluitenlijst

 

Aanwezig:

burgemeester:

Rudi Beeken

schepen:

Gunther Clinckx, Jan Loddewykx, Germaine Willems, Gert Van denstorme

algemeen directeur:

Kurt Yskout

 

Verontschuldigd:

schepen:

Raf Alaerts

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van het college van 17 december 2019 worden goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Notulen kerkraad Sint-Donatus

 

Er is prima facie geen reden tot schorsing van een punt uit de notulen van de kerkraad Sint-Donatus van 16 december 2019 op basis van de informatie waarover het gemeentebestuur beschikt op basis van deze notulen.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Betalingsbevelen

 

De betalingsbevelen met de nummers 2019/184 tot en met 2019/187 worden goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Overdracht archief postregistratiesysteem

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de extra kosten voor het overdragen en integreren van het digitaal postarchief goed.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Gunning opdracht 'raamcontract 2020-2023 supermarkt huismerk' via aanvaarde factuur

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

Reden: bijkomend inhoudelijk onderzoek (ook m.b.t. verhouding tot andere heden voorgestelde supermarktgunning) door de administratie is vereist alvorens over te gaan tot gunning.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Gunning opdracht 'raamcontract 2020-2023 supermarkt A-merk' via aanvaarde factuur

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

Reden: bijkomend inhoudelijk onderzoek (ook m.b.t. verhouding tot andere heden voorgestelde supermarktgunning) door de administratie is vereist alvorens over te gaan tot gunning.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Vernietiging vacantverklaring deskundige secretariaat

 

Vernietiging vacantverklaring deskundige dienst Secretariaat.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Aanstelling voltijds deskundige secretariaat (B1-B3 - 38/38) - contract bepaalde duur (geheime stemming)

 

Aanstelling deskundige Secretariaat - bepaalde duur - 20191223.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Vacantverklaring voor de functie van een voltijds administratief medewerker financiële dienst in een contractuele overeenkomst - bepaalde duur (C1-C3 - 38/38)

 

Vacantverklaring administratief medewerker financiële dienst - bepaalde duur 6 maanden.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Aanstelling voltijds administratief medewerker financiële dienst (C1-C3 - 38/38) - contract bepaalde duur (geheime stemming)

 

Aanstelling administratief medewerker Financiële dienst - bepaalde duur - 20191223

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Aanstelling personeel Hartje Hageland  - contract voor de duur van het project (geheime stemming)

 

Aanstelling personeelsleden project Hartje Hageland - contract bepaalde duur - 20191223.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Vacantverklaring voor de functie van een deeltijds bibliotheekassistent(e) in een contractuele overeenkomst - bepaalde duur (C1-C3 - 15/38) - dienst bibliotheek

 

Vacantverklaring bibliotheekassistent(e) dienst bibliotheek - bepaalde duur - 20191223

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Meldingsformulieren

 

De aanvraag voor de organisatie van het evenement met referentie C561 wordt goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Gunning - lessen kalligrafie

 

De opdracht 'lessen kalligrafie' wordt gegund aan Arlette Biesemans uit Boutersem.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Gunning - lessen tai chi

 

De opdracht 'lessen tai chi' wordt gegund aan Boost vzw.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Gunning - lessen naaien

 

De opdracht 'lessen naaien' wordt gegund aan Denise Beken.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Verhuring sportinfrastructuur HO144, 145, 151

 

De invorderingsrechten verhuringen sportinfrastructuur worden goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Omgevingsvergunning_OMV_2019149820

 

De aanvraag ingediend inzake het verbouwen van een woning, te Bleukenweg 25, 3390 Tielt-Winge, kadastraal gekend als 1e afdeling, sectie B, nummer 154A2 wordt vergund.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Omgevingsvergunning OMV_2019145599

 

De aanvraag ingediend inzake het bouwen van een halfopen ééngezinswoning en een carport, te Haldertstraat, 3390 Tielt-Winge, kadastraal gekend als 2e afdeling, sectie A, nummer 588B wordt vergund.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Omgevingsvergunning OMV_2019131027

 

De aanvraag ingediend inzake het aanleggen van een poel en een grondwal, te Bensbergstraat, 3390 Tielt-Winge, kadastraal gekend als 4e afdeling, sectie B, nummer 44E te vergunnen.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Omgevingsvergunning OMV_2019099881

 

De aanvraag ingediend inzake het slopen van een recyclagepark, te Dorpsstraat 53, 3390 Tielt-Winge, kadastraal gekend als 1e afdeling, sectie B, nummers 698/02E te vergunnen.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Advies omgevingsvergunning OMV_2019128769

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig advies af voor het project plaatsen van twee nieuwe buispylonen met bijhorende technische kasten te Diestsesteenweg, 3390 Tielt-Winge.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Procedure buurtwegen 20 en 38 te Houwaart

 

Het college van burgemeester en schepenen formuleert een standpunt op basis van het Gemeentewegendecreet, de gemeenteraad is bevoegd om te besluiten over afschaffingsdossiers.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Conceptnota beleidsplan Vlaams-Brabant

 

De conceptnota van het Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad van 16 januari 2019.

Het college van burgemeester en schepenen is van mening dat de kern van Tielt tevens dient opgenomen worden als hoogdynamische woonkern, vermits op basis van het gewestplan Aarschot – Diest dezelfde ontwikkelingen mogelijk zijn als in de kern van Sint-Joris-Winge.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Procesnota beleidsplan Vlaams-Brabant

 

De procesnota van het Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad van 16 januari 2019.

Het college van burgemeester en schepenen formuleert geen opmerkingen bij de procesnota van het beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Milieueffectbeoordeling Vlaams-Brabant

 

De kennisgeving van de milieueffectbeoordeling van het Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad van 16 januari 2019.

Het college van burgemeester en schepenen formuleert geen opmerkingen bij de kennisgeving van de milieueffectbeoordeling van het beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Actie Vallei van de Tieltse Motte

 

Het college van burgemeester en schepenen bezorgt een standpunt aan de Afdeling Handhaving – Omgevingsinspectie over de actie vallei van de Tieltse Motte.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

OMV_2019159048

 

Aktename van het college van burgemeester en schepenen van de melding van Soetewey Lars, voor de exploitatie van ondergrondse gastank te Tielt-Winge, Kiekenbosstraat 20

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Aanvraag uitzondering muziekactiviteit ‘Show-info Violetta namiddag’ op 17, 18 en 20 februari, event 2020/C499

 

Het college keurt de aanvraag tot uitzondering muziekactiviteit van evenement C499 goed.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Aanvraag uitzondering muziekactiviteit ‘2de Solveldersquiz’ op 22 februari 2020, event C507

 

Het college keurt de aanvraag tot uitzondering muziekactiviteit van evenement C507 goed.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Sociale correctie

 

Het college keurt de aanvraag tot sociale correctie 2019/057 goed.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Recyclagepark

 

Het college van burgemeester en schepenen formuleert een antwoord op de ingekomen mail rond het recyclagepark.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Fluvius - Melding geplande werken

 

Fluvius krijgt de goedkeuring om werken uit te voeren ter hoogte van Leuvensesteenweg 96 bis.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Aquafin - Melding grondmechanische proeven

 

Group van Vooren krijgt de goedkeuring om grondmechanisch onderzoek uit te voeren ter hoogte van Roeselberg 11 en 27, Kriebekestraat ter hoogte van perceel 16B en 18N en Kriebekesetraat 59.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Fluvius - Melding geplande werken

 

Fluvius krijgt de goedkeuring om werken uit te voeren ter hoogte van Rillaarseweg 1A/123V,L.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Jaarplanning INL

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de INL-jaarplanning voor 2020.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Aanvraag signalisatievergunning Uniconnect - Keelstraat

 

Goedkeuring signalisatievergunning voor werken in de Keelstraat.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Aanvraag signalisatievergunning Uniconnect - Halensebaan, Haldertstraat en Rillaarseweg

 

Goedkeuring signalisatievergunning Halensebaan, Haldertstraat en Rillaarseweg.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Aanvraag signalisatievergunning grondboringen

 

Goedkeuring van een signalisatievergunning aan Group Van Vooren voor het uitvoeren van proefboringen.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Aanvraag jaarvergunning 2020

 

Goedkeuring jaarvergunning Verbraeken 2020.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Raamcontract 20-23 aankoop brandstof aan de pomp via een betaalkaart

 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze aankoop brandstoffen aan de pomp via betaalkaart.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Gemeentelijke dotatie 2020 aan de HVZ Oost

 

Goedkeuring gemeentelijke dotatie 2020 aan de hulpverleningszone Oost.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Aanvraag tijdelijke bewegwijzering

 

Aanvraag tijdelijke bewegwijzering van de firma Immodrome.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Brandweerattest De Bal vzw

 

Behandeling van het brandweerverslag kinderdagverblijf De Bal.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Aanvaarding factuur Roelants Glas

 

Aanvaarding factuur Roelants Glas - schade aan De Maere.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Ingekomen meldingskaarten

 

De meldingskaarten met de referenties Z19.000815, Z19.000816, Z19.000820, Z19.000823, Z19.000825 en Z19.000830 worden behandeld.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Gunning traiteuropdracht nieuwjaarsreceptie personeel lokaal bestuur via aanvaarde factuur < 15 000 euro excl. btw

 

Gunning van de traiteuropdracht  voor nieuwjaarsreceptie personeel lokaal bestuur aan Silentium,

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Grafconcessie bijbegraving Meensel

 

Een grafconcessie voor 20 jaar op de gemeentelijke begraafplaats in Meensel wordt aan de aanvrager toegestaan voor het inrichten van een begraafplaats voor een graf, dit is een bijbegraving.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Grafconcessie grafTielt bijbegraving

 

Een grafconcessie voor 20 jaar op de gemeentelijke begraafplaats in Tielt wordt aan de aanvrager toegestaan voor het inrichten van een begraafplaats voor een graf, bijbegraving.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Grafconcessie urne voor bijbegraving bij graf in Kiezegem

 

Een grafconcessie voor 20 jaar op de gemeentelijke begraafplaats in Kiezegem wordt aan de aanvrager toegestaan voor het inrichten van een begraafplaats voor een urne, bijbegraving bij graf.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Grafconcessie urnegraf Sint-Joris-Winge

 

Een grafconcessie voor 20 jaar op de gemeentelijke begraafplaats in Sint-Joris-Winge wordt aan de aanvrager toegestaan voor het inrichten van een begraafplaats voor een urnegraf.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Ambtshalve schrapping N.M.

 

Een burger wordt van ambtswege afgevoerd uit het bevolkingsregister met ingang van 23 december 2019.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Invorderingsstaat facturatie IBO - facturatie november 2019

 

De invorderingsstaat facturatie IBO - maand november 2019 wordt goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Onderzoeksrapport toepassing sociaal beheersrecht in de gemeente Tielt-Winge

 

Akkoord met het onderzoeksrapport toepassing van het sociaal beheersrecht in de gemeente Tielt-Winge.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Evaluatierapport lokaal toewijzigingsreglement gemeente Tielt-Winge

 

Akkoord met het evaluatierapport lokaal toewijzingsreglement gemeente Tielt-Winge.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Campagne 'Thuis in de Toekomst' Vlaamse overheid

 

Akkoord om deel te nemen aan de campagne ‘Thuis in de Toekomst’ van de Vlaamse overheid.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen aanslagjaar 2019

 

De belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor het aanslagjaar 2019.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 23 december 2019

 

Afrekening werkingsjaar 2018

 

Financiële afrekening werkingsjaar 2018 Hartje Hageland.