College van burgemeester en schepenen van Tielt-Winge

18 mei 2021

Besluitenlijst

 

Aanwezig:

waarnemend burgemeester:

Raf Alaerts

schepen:

Gunther Clinckx, Jan Loddewykx, Germaine Willems, Gert Van denstorme

algemeen directeur:

Kurt Yskout

 

Verontschuldigd:

burgemeester:

Rudi Beeken

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 18 mei 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van het college van 11 mei 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 18 mei 2021

 

Kennisneming rapportering organisatiebeheersing 2020-2021

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de rapportering van de algemeen directeur over  organisatiebeheersing.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 18 mei 2021

 

Betalingsbevelen

 

De betalingsbevelen met nummers 2021/78 en 2021/79 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 18 mei 2021

 

Goedkeuring installatierapport van de leverancier voor de installatie van WiFi4EU en goedkeuring overdracht Europese contractspartij

 

Goedkeuring installatierapport en overdracht subsidieovereenkomst

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 18 mei 2021

 

Wijziging tewerkstellingsbreuk kinderbegeleidster buitenschoolse kinderopvang - contractuele arbeidsovereenkomst van bepaalde duur 6 maanden (C1-C2 - 19/38)

 

Wijziging tewerkstellingsbreuk buitenschoolse kinderopvang - 20210518

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 18 mei 2021

 

Aanstellingsbeslissing voor de functie van technisch assistent cultuur en samenleving (D1-D3 - 38/38) - contract onbepaalde duur (geheime stemming)

 

Aanstelling technisch assistent cultuur en samenleving - 20210518

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 18 mei 2021

 

Aanstellingsbeslissing voor de functie van technisch assistent openbare werken (D1-D3 - 38/38) - contract onbepaalde duur (geheime stemming)

 

Aanstelling technisch assistent openbare werken - 20210518

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 18 mei 2021

 

Antwoord op klacht padeldossier

 

Antwoord en bijlagen inzake ingediende klacht padeldossier.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 18 mei 2021

 

Gunning opdracht activiteit percussie seniorensportdag via aanvaarde factuur < 15 000 euro excl. btw

 

Gunning van de opdracht Percussie.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 18 mei 2021

 

Gunning opdracht activiteit senioren zumba seniorensportdag via aanvaarde factuur < 15 000 euro excl. btw

 

Gunning van de opdracht Seniorenzumba.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 18 mei 2021

 

Gunning opdracht activiteit oriëntatieloop seniorensportdag of via aanvaarde factuur < 15 000 euro excl. btw

 

Gunning van de opdracht Oriëntatieloop.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 18 mei 2021

 

Gunning opdracht activiteit beweegbank en beweegroute seniorensportdag via aanvaarde factuur < 15 000 euro excl. btw

 

Gunning van de opdracht beweegbank en beweegroute.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 18 mei 2021

 

Gunning opdracht uitstap Lissenvijver sportweek of via aanvaarde factuur < 15 000 euro excl. btw

 

Gunning van de opdracht uitstap Lissenvijver aan Lissenvijver.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 18 mei 2021

 

Opstart buitensporten met maximum vijfentwintig personen

 

Er mag vanaf 18 mei 2021 terug outdoor gesport worden met maximum 25 personen ongeacht de leeftijd.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 18 mei 2021

 

Gunning opdracht meespeeltheater spoor 6 via aanvaarde factuur < 15.000 euro excl. btw

 

Gunning van de opdracht meespeelvoorstelling grabbelpas 2021 aan Spoor 6.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 18 mei 2021

 

Speelbossen in Tielt-Winge

 

Voorstel onderzoek in functie van aanleg speelbos in Troostembergbos en Kabouterbos.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 18 mei 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021008049

 

De aanvraag ingediend inzake het slopen van een woning met een bijgebouw en het herbouwen van een woning met een tuinbergplaats, te 3390 Tielt-Winge, kadastraal gekend als afdeling 2, sectie C, nummer 6L te vergunnen.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 18 mei 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021048712

 

De aanvraag ingediend inzake het het doorvoeren van een functiewijziging van een vakantieverblijf naar een woning, te 3390 Tielt-Winge, kadastraal gekend als afdeling 2, sectie A, nummer 99E2 te vergunnen.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 18 mei 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021003292

 

De aanvraag ingediend inzake het het bouwen van een stal, te 3390 Tielt-Winge, kadastraal gekend als afdeling 3 sectie B nr. 24g te vergunnen.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 18 mei 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021035664

 

De aanvraag ingediend inzake het bouwen van een tuinberging, te 3390 Tielt-Winge, kadastraal gekend als afdeling 4, sectie B, nummers 222F, 222G, 223B en 223C te vergunnen.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 18 mei 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020156312

 

De aanvraag ingediend inzake het bijstellen van de voorschriften van de goedgekeurde omgevingsvergunning met referentie OMV_2019071345 van 17 september 2019 met betrekking tot het plaatsen van een zwembad/terras van 80m², het uitvoeren van een reliëfwijziging en het wijzigen van de materialen van de carport, te 3391 Tielt-Winge, kadastraal gekend als afdeling 3, sectie C, nummer 482C te vergunnen.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 18 mei 2021

 

Artikel 5.2.2. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de splitsing van het onroerend goed gelegen te Tielt-Winge, kadastraal gekend 1e afdeling, sectie E, nummers 180B3 en 180C3 goed.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 18 mei 2021

 

Vergund geacht gebouw Boekhoutstraat

 

De aanvraag tot opname in het vergunningenregister van de constructie 1+, kadastraal gesitueerd te Tielt-Winge, 1e afdeling, sectie A, nummer 174H kan aanvaard worden. De inschrijving in het vergunningenregister betreft een landgebouw.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 18 mei 2021

 

Machtiging Houwaartsebergweg

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een machtiging voor het plaatsen van klinkers en een haag ter hoogte van Houwaartsebergweg 18.

 

Het schepencollege kan niet instemmen met het plaatsen van een haag op het openbaar domein.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 18 mei 2021

 

Machtiging Keulestraat

 

Er wordt een machtiging afgeleverd voor het plaatsen van klinkers ter hoogte van het kadastraal gesitueerde perceel te Tielt-Winge, 1e afdeling, sectie C, nummer 137D.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 18 mei 2021

 

Machtiging Heuvelstraat

 

Er wordt een machtiging afgeleverd voor het plaatsen van klinkers ter hoogte van het kadastraal gesitueerde perceel te Tielt-Winge, 1 afdeling, sectie F, nummer 624H.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 18 mei 2021

 

Aanmaning 8.00/2/GSI.905346

 

De aanmaning met referentie 8.00/2/GSI.905346 wordt geregistreerd in het vergunningenregister.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 18 mei 2021

 

Stedenbouwkundig misdrijf 8.00/2/GSI.905271

 

Het proces-verbaal met referentie 8.00/2/GSI.905271 wordt geregistreerd in het vergunningenregister.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 18 mei 2021

 

Sociale correctie

 

Het college keurt de aanvraag tot sociale correctie 2021/026 goed.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 18 mei 2021

 

Finale draft autodeelplan

 

Het college van burgemeester en schepen keurt de finale draft van het autodeelplan goed.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 18 mei 2021

 

Bosgroep Vlaams-Brabant

 

Er wordt door het schepencollege een vertegenwoordiger aangeduid voor de vzw Bosgroep Vlaams-Brabant.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 18 mei 2021

 

Aankoop huisvuilzakken - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 18 mei 2021

 

Fluvius - Melding geplande werken

 

Fluvius krijgt de goedkeuring om werken uit te voeren ter hoogte van Blerebergstraat 47.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 18 mei 2021

 

Fluvius - Melding geplande werken

 

Fluvius krijgt de goedkeuring om werken uit te voeren ter hoogte van Blerebergstraat 49.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 18 mei 2021

 

Aanvraag signalisatievergunning Haldertstraat 104

 

Goedkeuring voor het plaatsen van een telescopische kraan.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

College van burgemeester en schepenen 18 mei 2021

 

Politiereglement Haldertstraat 104

 

De politieverordening voor het plaatsen van een telescopische kraan op 28 mei 2021 wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 18 mei 2021

 

Melding zwaar verkeer Statiestraat-Wersbeekstraat

 

Behandeling van de melding in verband met het zwaar verkeer op de Statiestraat en Wersbeekstraat.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 18 mei 2021

 

Melding overdreven snelheid Beurtstraat

 

Melding van te hoge snelheden in de Beurtstraat.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 18 mei 2021

 

Melding overdreven snelheid Kruisstraat

 

Melding van te hoge snelheden in de Kruisstraat.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 18 mei 2021

 

Verkoop barbequepakketten Scouts Houwaart

 

Goedkeuring voor de verkoop van barbecuepakketten op 29 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 18 mei 2021

 

Evenementenformulier P379

 

Goedkeuring voor evenement P379.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 18 mei 2021

 

Goedkeuring offerte nieuw raam IBO Tielt

 

Goedkeuring schadebestek raam IBO Tielt.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 18 mei 2021

 

Erkenning factuur Vermeir aanhangwagens

 

Factuur met referentie 20001978 mag in betaling gesteld worden.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 18 mei 2021

 

Gunning opdracht dienstverlening om het afdrukken van fiscale attesten mogelijk te maken aan Gantner NV via aanvaarde factuur < 15.000 euro excl. btw

-

 

Gunning van de opdracht aan Gantner NV voor het verlenen van diensten voor de opmaak van de fiscale attesten.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 18 mei 2021

 

Gunning aankoop GSM toestel

 

Gunning ter vervanging van een defect toestel.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 18 mei 2021

 

Gunning opdracht hernieuwing abonnement De Koevoet via aanvaarde factuur

 

Gunning van de opdracht voor het hernieuwen van het abonnement op het tijdschrift “ de koevoet”

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 18 mei 2021

 

Aanwijzing woningcontroleurs voor de gemeente, personeelswissel Hartje Hageland

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aanwijzing woningcontroleurs voor de gemeente, personeelswissel Hartje Hageland.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021