College van burgemeester en schepenen van Tielt-Winge

17 december 2019

Besluitenlijst

 

Aanwezig:

waarnemend burgemeester:

Raf Alaerts

schepen:

Gunther Clinckx, Jan Loddewykx, Gert Van denstorme

algemeen directeur:

Kurt Yskout

 

Verontschuldigd:

burgemeester:

Rudi Beeken

schepen:

Germaine Willems

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 17 december 2019

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van het college van 10 december 2019 worden goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 17 december 2019

 

Notulen kerkraad Sint-Donatus

 

Er is prima facie geen reden tot schorsing van een punt uit de notulen van de kerkraad Sint-Donatus van 25 november 2019 op basis van de informatie waarover het gemeentebestuur beschikt op basis van deze notulen.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 17 december 2019

 

Betalingsbevelen

 

De betalingsbevelen met de nummers 2019/178 tot en met 2019/180  en 2019/182 tot en met 2019/183 worden goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 17 december 2019

 

Exploitatietoelage - kerkfabriek Sint-Martinus

 

De exploitatietoelage dienstjaar 2019 wordt uitbetaald aan kerkfabriek Sint-Martinus.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 17 december 2019

 

Exploitatietoelage - kerkfabriek Sint-Joris

 

De exploitatietoelage dienstjaar 2019 wordt uitbetaald aan kerkfabriek Sint-Joris.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 17 december 2019

 

Exploitatietoelage - kerkfabriek Sint-Pieter

 

De exploitatietoelage dienstjaar 2019 wordt uitbetaald aan kerkfabriek Sint-Pieter.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 17 december 2019

 

Exploitatietoelage - kerkfabriek Sint-Denijs

 

De exploitatietoelage dienstjaar 2019 wordt uitbetaald aan kerkfabriek Sint-Denijs.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 17 december 2019

 

Uitbetaling korpssubsidies 2019

 

De subsidies voor de muziekkorpsen worden uitbetaald.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 17 december 2019

 

Uitbetaling cultuursubsidies 2019

 

De subsidies voor de socio-culturele verenigingen worden uitbetaald.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 17 december 2019

 

Verhuring culturele infrastructuur

 

De invorderingsrechten met betrekking tot de huurovereenkomsten 879, 933, 936, 939, 941, 942, 944, 946, 948 - 951, 953, 954 - 961 en 964 worden goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 17 december 2019

 

Meldingsformulieren

 

Volgende beknopte beslissing wordt opgenomen in de publicatielijst.

De aanvraag voor de organisatie van het evenement met referentie C558 wordt goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 17 december 2019

 

Meldingsformulier J104 Chiro Jevati Aprés-skiro-café

 

Aanvraag meldingsformulier J104 wordt goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 17 december 2019

 

Meldingsformulier J105 Paradise Party

 

Aanvraag meldingsformulier J105 voor Paradise Party wordt goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 17 december 2019

 

Gunning opdracht 'palen beweegroute' via aanvaarde factuur < 15 000 euro excl. btw

 

Gunning van de opdracht aankoop palen aan L&S Trend bvba.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 17 december 2019

 

Omgevingsvergunning OMV_2019113678

 

De aanvraag ingediend inzake het bouwen van een kelder binnen een bestaand handelspand en het plaatsen van een bemaling voor het droogtrekken van de bouwput, te Gouden Kruispunt 65, 3390 Tielt-Winge, kadastraal gekend als 4e afdeling, sectie D, nummer 121B4 te vergunnen.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 17 december 2019

 

Omgevingsvergunning OMV_2019154085

 

De aanvraag ingediend inzake het bouwen van een tuinhuis, te Heikenstraat 7, 3390 Tielt-Winge, kadastraal gekend als 4e afdeling, sectie A, nummer 345Y wordt vergund.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 17 december 2019

 

Omgevingsvergunning OMV_2019150841

 

De aanvraag ingediend inzake het verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning en het slopen van een bijgebouw, te Wersbeekstraat 36, 3391 Tielt-Winge, kadastraal gekend als 3e afdeling, sectie C, nummer 313K wordt vergund.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 17 december 2019

 

Stedenbouwkundig attest 2019A12

 

De aanvraag houdende een stedenbouwkundig attest inzake het creëren van een lot in open bebouwing, gelegen Dorpsstraat, 3390 Tielt-Winge te weigeren.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 17 december 2019

 

Verkavelingsattest

 

Het college van burgemeester en schepenen van Tielt-Winge, bevestigt in zitting van 10 december 2019, dat aan alle in de omgevingsvergunning houdende het verkavelen van gronden met referentie OMV_2019042062 van 10 september 2019 opgelegde voorwaarden en lasten is voldaan.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 17 december 2019

 

OMV_2019150938

 

Aktename van het college van burgemeester en schepenen van de melding van Vandebos Algemene bouwonderneming voor de exploitatie van De Schrijver te Tielt-Winge, Leuvensesteenweg 129

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 17 december 2019

 

Aanpassing huurovereenkomst

 

Addendum bij de overeenkomst voor perceel afdeling 2, sectie A, nr 6G wordt goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 17 december 2019

 

Klacht vuurwerk

 

De gemeente verleent enkel nog vergunningen aan evenementen (niet aan particulieren) en enkel met knalvrij vuurwerk.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 17 december 2019

 

Mooimakers - Mijn mooie straat

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aanvraag van een demo van het platform "Mijn mooie straat" van Mooimakers.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 17 december 2019

 

Fluvius - Melding geplande werken

 

Fluvius krijgt de goedkeuring om werken uit te voeren ter hoogte van Haldertstraat-Heikant.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 17 december 2019

 

Fluvius - Melding geplande werken

 

Fluvius krijgt de goedkeuring om werken uit te voeren ter hoogte van Rillaarseweg.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 17 december 2019

 

Fluvius - Melding geplande werken

 

Fluvius krijgt de goedkeuring om werken uit te voeren ter hoogte van Beurtstraat 10.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 17 december 2019

 

Fluvius - Melding geplande werken

 

Fluvius krijgt de goedkeuring om werken uit te voeren ter hoogte van Houwaartsebergweg 14.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 17 december 2019

 

Proximus - Melding ondergrondse aansluiting

 

Proximus krijgt de goedkeuring om werken uit te voeren ter hoogte van Sint-Barbarastraat.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 17 december 2019

 

Proximus - Melding ondergrondse aansluiting

 

Proximus krijgt de goedkeuring om werken uit te voeren ter hoogte van Leuvensesteenweg 96.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 17 december 2019

 

Proximus - Melding ondergrondse aansluiting

 

Proximus krijgt de goedkeuring om werken uit te voeren ter hoogte van Dorpsstraat 9.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 17 december 2019

 

Doortochttoelating fietstocht MTB Kortrijk Dutsel

 

Akkoord met de doortocht op 22 maart 2020 van Chiro Kortrijk-Dutsel.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 17 december 2019

 

Politiereglement wielerwedstrijd dames Omloop van het Hageland 1 maart 2020

 

De politieverordening voor de wielerwedstrijd Omloop van het Hageland op 1 maart 2020 wordt goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 17 december 2019

 

Aanvraag signalisatievergunning Groenweg

 

Goedkeuring van een signalisatievergunning aan de firma Grizaco.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 17 december 2019

 

Aanvraag signalisatievergunning Tiensesteenweg

 

Goedkeuring signalisatievergunning aan de firma Verbraken.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 17 december 2019

 

Evenementenformulieren

 

Goedkeuring voor evenement P333.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 17 december 2019

 

Onderhoud brandblussers gemeentelijke gebouwen

 

De gemeente gaat akkoord om de contracten van het onderhoud van de brandblustoestellen nog te laten lopen voor een periode van 4 jaar. Het einde van al de contracten wordt zo vastgelegd op 31 december 2023.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 17 december 2019

 

Verzekering objectieve aansprakelijkheid

 

Behandeling van het schrijven van Allianz.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 17 december 2019

 

Goedkeuring gunning - raamcontract 2020-2023 - betonproducten (2020/001)

 

De opdracht “raamcontract 2020-2023 - betonproducten” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 17 december 2019

 

Invorderingsstaat facturatie IBO - facturatie oktober 2019

 

De invorderingsstaat facturatie IBO - maand oktober 2019 wordt goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 17 december 2019

 

Belasting op reclamedrukwerk - maand september aanslagjaar 2019

 

Het kohier 'Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd commercieel drukwerk' voor de maand september aanslagjaar 2019 is ontvangen en goedgekeurd en mag verder uitgevoerd worden.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 17 december 2019

 

Belasting op reclamedrukwerk - maand oktober aanslagjaar 2019

 

Het kohier 'Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd commercieel drukwerk' voor de maand oktober aanslagjaar 2019 is ontvangen en goedgekeurd en mag verder uitgevoerd worden.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 17 december 2019

 

Ontlasting belasting op niet-geadresseerd reclamedrukwerk – Marketing Map -  aanslagjaar 2019 - Vavantas

 

Marketing Map wordt ontlast voor de belasting op verspreiding van reclamedrukwerk in 2019 voor Vavantas. Een nieuw kohier wordt opgemaakt en gericht aan Vavantas nv.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 17 december 2019

 

Ontlasting belasting op niet-geadresseerd reclamedrukwerk – De Matrassenkoning-  aanslagjaar 2019 - kohierartikel 140

 

Gobrel NV, p/a Médiapub, wordt ontlast van de belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd commercieel drukwerk voor De Matrassenkoning voor kohierartikel 140.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 17 december 2019

 

Ontlasting belasting op niet-geadresseerd reclamedrukwerk – Marketing Map voor Wingerpark - aanslagjaar 2019 - kohierartikel 242

 

Marketing Map, wordt ontlast van de belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd commercieel drukwerk betreffende kohierartikel 242. Een nieuw kohier wordt opgemaakt, gericht aan THV Wingerpark zelf.

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 17 december 2019

 

Belasting op ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen aanslagjaar 2019

 

De belasting op ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor het aanslagjaar 2019.