Raad voor maatschappelijk welzijn van Tielt-Winge

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn, op donderdag 17 juni 2021, onmiddellijk aansluitend bij de gemeenteraad die start om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

 

Om de maatregelen van 'social distancing' (in het kader van de corona-crisis) te kunnen waarborgen, wordt er gebruik gemaakt van een hybride vorm van vergaderen : voor de raadsleden, die ervoor opteren om fysiek op de zitting aanwezig te zijn, vindt de vergadering plaats op de gebruikelijke vergaderlocatie (de raadzaal van het gemeentehuis); voor de raadsleden die ervoor opteren op afstand deel te nemen aan de vergadering wordt er gewerkt via een systeem van videoconferencing, dit ingevolge een besluit van de burgemeester.

 

Omwille van het algemeen geldende corona-samenscholingsverbod betreft het een openbare vergadering (zonder evenwel publiek); voor het publiek wordt een livestream voorzien, dit eveneens ingevolge een besluit van de burgemeester.

 

https://www.youtube.com/channel/UCPES29-634dgVRoZTmb-AIg

 

Agenda

 

 

Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn 17 juni 2021

 

Goedkeuring notulen vorige raad voor maatschappelijk welzijn

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn 17 juni 2021

 

Kennisneming besluit burgemeester van 1 juni 2021 over de praktische organisatie van de raden van 17 juni 2021 ingevolge de corona-crisis en bekrachtiging

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn 17 juni 2021

 

Aanpassing huishoudelijk reglement raad

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn 17 juni 2021

 

Kennisneming terugkoppeling risico-analyse psychosociale aspecten

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn 17 juni 2021

 

Collectieve hospitalisatieverzekering - aansluiting kaderovereenkomst

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn 17 juni 2021

 

Goedkeuring principe energielevering via het Vlaams Energiebedrijf (VEB)

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn 17 juni 2021

 

Aanpassing reglement wachtlijstbeheer groep van assistentiewoningen (GAW) Residentie Zonnedries

 

Publicatiedatum: 09/06/2021