van Tielt-Winge

4 mei 2021

Besluitenlijst

 

Aanwezig:

waarnemend voorzitter vast bureau:

Raf Alaerts

lid vast bureau:

Gunther Clinckx, Jan Loddewykx, Germaine Willems, Gert Van denstorme

algemeen directeur:

Kurt Yskout

 

Verontschuldigd:

voorzitter vast bureau:

Rudi Beeken

 

 

Overzicht punten

 

 4 mei 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van het vast bureau van 27 april 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

 4 mei 2021

 

Betalingsbevelen

 

De betalingsbevelen met nummer 2021/69 en 2021/70 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

 4 mei 2021

 

Jaarrekening 2020 gemeente en OCMW - goedkeuring voor agendering op raad voor maatschappelijk welzijn 20 mei 2021

 

Het vast bureau keurt de jaarrekening 2020 van gemeente en OCMW goed.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

 4 mei 2021

 

Gunning opdracht Get More aankoop Urenpakket: Support & consultancy via aanvaarde factuur < 15.000 euro excl. btw

 

Gunning van de opdracht Aankoop urenpakket aan GET nv.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

 4 mei 2021

 

Aanstellingsbeslissing voor de vacante functie van 1 voltijds contractueel hulpkok (D1-D3) grootkeuken van onbepaalde duur (38/38) (geheime stemming)

 

Aanstellingsbeslissing hulpkok grootkeuken - 20210504

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

 4 mei 2021

 

Uitbreiding uren technisch beambte zorg en senioren (geheime stemming)

 

Uitbreiding uren technisch beambte grootkeuken - 20210504

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

 

 4 mei 2021

 

SACHA - Samenwerkingsovereenkomsten met privé-werkgever

 

Het vast bureau gaat akkoord met het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Tielt-Winge en De Gouden Hand met aanvang op 3 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021